Sähkö

Tuulivoima

2020-01-16
Zmarta sähkö

Tuulivoima on kasvattanut merkitystään kotimaisen
energiantuotannon tapana voimakkaasti – 20 vuodessa tuulivoimatuotannon kapasiteetti on kasvanut yli satakertaiseksi. Nykyisin tuulivoimalla katetaan jo noin seitsemän prosenttia koko Suomen energiantarpeesta, eli mistään näpertelystä ei ole kyse.

Uusiutuvana ja päästöttömänä energiamuotona tuulivoimalla on merkittävä rooli ilmastonmuutoksen hillitsemisessä. Se nähdään myös houkuttelevana sijoituskohteena, ja monet kuluttajat suosivat tuulivoimalla tuotettua sähköä. Siksi myös moni suomalainen energiayhtiö on tehnyt merkittäviä panostuksia tuulivoimaan.

Zmartan sähkösopimusten kilpailutuspalvelussa ovat mukana monet luotettavat ja tunnetut sähköyhtiöt, ja myös tuulivoimaa suosivat sähkötuotteet on helppo löytää palvelusta. Voit valita itsellesi myös halvimman täysin tuulivoimasta virtansa saavan sähkösopimuksen.

Tuulivoiman tuotanto

Sähkön tuottaminen tuulesta on periaatteeltaan varsin yksinkertainen. Virtaavan ilman liike-energia antaa voimaa tuuliturbiinin pyöriville lavoille ja roottorille, joka muuttaa liike-energian akselin pyörimisenergiaksi. Akseli pyörittää taas generaattoria, joka tuottaa sähköä.

Tuulivoiman tuotanto edusti vuonna 2018 18,8 prosenttia Euroopan Unionin sähköntuotannosta. Kaasun jälkeen se on EU:n toiseksi suurimman kapasiteetin energiamuoto. Absoluuttisella kapasiteetilla mitattuna EU:n suurimmat tuulivoimamaat ovat suurimmasta alkaen Saksa, Espanja, Iso-Britannia ja Ranska. Kokoonsa nähden myös Tanska ja Portugali voidaan lukea maanosan merkittäviin tuulivoiman tuottajamaihin.

Tuulivoimaloiden ja varsinkin useamman voimalan ryhmät eli niin sanotut tuulivoimapuistot on luonnollisesti järkevintä rakentaa tuulisille paikoille. Sen takia voimaloita nähdäänkin usein juuri rannikoilla ja jopa merellä. Näiden jälkimmäisten, niin kutsuttujen offshore-tuulivoimaloiden rakentaminen on yleistynyt viime vuosina huomattavasti.

Suomessa myös esimerkiksi tuulisilla Lapin tuntureilla on laskettu olevan merkittävä potentiaali tuulivoiman tuotantoon, mutta sähköverkon harvuus ja maisemalliset arvot ovat hillinneet voimaloiden rakentamista Lappiin.

Tehokkainta tuulivoiman tuotanto on tuulennopeuden noin 12–14 metrin sekunnissa. Aivan tyynellä tuotanto on tietenkin mahdotonta, mutta samoin on myös liian kovissa tuuliolosuhteissa (yli 25 metriä sekunnissa), jolloin voimalan turbiinit on sammutettava.

Hyvät ja huonot puolet

Tuulivoimalla on erittäin myönteinen imago useimpiin muihin energiamuotoihin verrattuna. Koska kyseessä on täysin uusiutuva ja välittömistä päästöistä vapaa energiamuoto, tämä ei ole mikään ihme. Toisaalta jotkut kokevat tuulivoimalat esimerkiksi maisemahaittana, ja tuulivoimaan liittyy kiistatta myös tiettyjä huonoja puolia.

Tuulivoiman heikoin puoli ainakin energiapolitiikan kokonaiskuvan kannalta tarkasteltuna on se, että sähköntuotantoa ei voida nojata kokonaisuudessaan sen varaan. Tämä johtuu siitä, että tuuliturbiinit tarvitsevat säätövoimaa. Voimaloiden tehossa on suuria vaihteluita ja tuotannon ennustettavuus on edelleen vaikeaa.

Lintukuolemia on todettu aiheutuvan Suomessa noin 1–1,5 lintua yhtä turbiinia kohden vuodessa. Määrää voi pitää varsin pienenä esimerkiksi sähköverkon aiheuttamiin lintukuolemiin verrattuna. Lisäksi kuolemien määrää voidaan vaikuttaa voimaloiden järkevällä sijoittelulla. Samaten sijoitteluun tulee kiinnittää huomiota suhteessa lintujen muuttoreitteihin.

Tuulivoimatuotanto ja suomalaiset sähköyhtiöt

Suomen ensimmäiset tuulivoimalat otettiin käyttöön Inkoon Kopparnäsissä vuonna 1986. Sittemmin nämä Fortumin voimalat on jo purettu, mutta suomalaiset energiayhtiöt ovat jatkaneet voimakasta panostamista tähän uusiutuvaan energiamuotoon. Lukuisat sähkönmyyjät ovat ainakin osaomistajina mukana erilaisissa tuulivoimahankkeissa.

Valtaosassa Suomeen rakennettuja tuulivoimahankkeita on taustalla kotimainen toimija. Merkittävintä aluetta tuulivoimalle on Pohjanmaa, jossa sijaitsee miltei puolet Suomen tuulivoimaloista. Kristiinankaupungin Metsälän tuulivoimapuisto, jota operoi useiden kotimaisten energiayhtiöiden omistama EPV Tuulivoima Oy, on maamme suurin tuulivoimapuisto 34 voimalallaan.

Monet sähköä kotitalouksille myyvät yhtiöt tarjoavat mahdollisuutta ostaa sähköä täysin tuulivoimalla tuotetun sopimuksen kautta. Esimerkiksi Vattenfallilla on Täystuuli-niminen sähkösopimustuote. Myös nämä sähkötuotteet löydät Zmartan helppokäyttöisestä vertailupalvelusta. Ekologisten valintojen tekeminen ei ole ainakaan vaikeudesta kiinni!

Mikäli päädyt valitsemaan tuulisähkösopimuksen, ei sähköntoimitus kotiisi tietenkään ole riippuvainen tietyn vallitsevan hetken tuulisuudesta. Saat takuulla sähköä tyynelläkin ilmalla – tuulisähkösopimuksissa sähkönkulutustasi vastaava määrä sähköä sitoudutaan tuottamaan tuulivoimalla, vaikka se ei juuri kulutushetkellä olosuhteiden puolesta olisikaan mahdollista.

Suomen luonnonsuojeluliitto ja 34 muuta eurooppalaista ympräistöjärjestöä ylläpitävät EKOenergia-ympäristömerkkiä, joka voidaan myöntää tietyt kriteerit täyttävälle uusiutuvalle sähkölle ja kaasulle. Suomalaisista sähköyhtiöistä esimerkiksi Fortum ja Helen myyvät EKOenergia-sertifikaatin saanutta alkuperältään 100-prosenttista tuulisähköä. Merkin kriteerinä tulivoiman suhteen on muun muassa voimaloiden sijoittelu niin ympäristö- kuin kulttuuritekijät huomioiden.

Zmartan vertailupalvelu ja tuulivoima

Moni kilpailuttaa palvelussamme sähkösopimuksensa ensisijaisesti hinta edellä. Pelkät kilowattitunneista maksettavat sentit eivät kuitenkaan ole sähkönmyyjiä vertailtaessa ainoa tekijä – yhä useammat kuluttajat tahtovat ostaa puhdasta ja hiilidioksidipäästöistä mahdollisimman vapaata sähköä.

Ekologisten päätösten tekeminen on helppoa vertailupalvelumme avulla. Näet sähkönmyyjien erilaisten sopimustuotteiden sähkön alkuperän helposti ja havainnollisesti. Voit myös suodattaa muutaman klikkauksen avulla esimerkiksi hiilivoimaa käyttävät sopimukset pois listauksesta ja jättää vain uusiutuvien tuotantotapojen vaihtoehdot näkyviin.

Kaipaatpa sitten kokonaan tuulivoimalla tuotetun sähkön sopimusta, sitä osittain energianlähteenä käyttävää sopimusta tai esimerkiksi vesivoimalla toimivaa vaihtoehtoa, Zmartan vertailupalvelun käyttö on täysin maksutonta.

Et maksa myöskään minkäänlaisia piilokuluja sähkölaskussasi – kauttamme löydät edullisimman ja sinulle sopivimman sähkösopimuksen helposti ja vaivattomasti.

Enemmän tässä kategoriassa

Katso kaikki
Lamppu
Sähkö Aikasähkö
Aikasähkö on sopiva sähkötuote sähkölämmittäjille.
Zmarta sähkö
Sähkö Spot-sähkö
Spot-sähkö on sähkösopimustuote, jonka suosio Suomessa on tasaisessa kasvussa, mutta mistä on tarkemmin kyse? Spot-sähkö ...
Zmarta sähkö
Sähkö Määräaikainen sähkösopimus
Määräaikainen sopimus on pitänyt suomalaisten sähkönkuluttajien parissa pintansa hyvin, vaikka valtaosa sähkönmyyjistä t ...