Sähkö

Vesisähkö

2021-01-27
Zmarta sähkö

Vesisähkö löytyy monen sähköä myyvän yhtiön tuotevalikoimasta – täysin uusiutuvasti
vesivoiman avulla tuotettava sähkö on suosittu valinta kuluttajien keskuudessa.

Kotimaisuusaste vesisähkössä on sekin hyvin merkittävä, sillä maastamme löytyy reilusti yli 200 vesivoimalaitosta. Zmartalla voit kilpailuttaa sähkösopimuksesi ja halutessasi valita myös täysin vesivoimalla tuotetun sopimuksen. Monissa useita tuotantotapoja sekaisin käyttävissä sopimuksissakin vesivoimalla on silti hyvin merkittävä osuus.

Sähköä veden liikkeestä

Vesisähkön tuottamiseksi tarvitaan vesivoimalaitoksia, jotka yksinkertaistettuna valjastavat turbiiniensa avulla veden virtauksen ja muuttavat sen energian sähköksi. Toinen yleinen vesivoimaloiden tapa tuottaa sähköä on hyödyntää korkeuseroista syntyvää potentiaalienergiaa.

Sähköntuotannossa vesivoimalla on kahtalainen rooli. Sen avulla voidaan tuottaa perusenergiaa eli jatkuvasti tarvittavaa sähköä, mutta se soveltuu myös säätövoimaksi eli pitämään sähköverkkoa toiminnassa kulutuksen ja tuotannon tasapainottamisen kautta.

Vuonna 2019 peräti 19 prosenttia Suomen sähköntuotannosta tuotettiin vesisähköllä. Vesisähköä tuottaa maamme sähköyhtiöistä esimerkiksi Imatran Seudun Sähkö, Valkeakosken Energia ja tietenkin sähköyhtiöjätti Vattenfall. Vaikka vesisähkö ei kalskahdakaan järin mediaseksikkäältä, on sen merkitys kuitenkin suuri. Täysin uusien vesivoimalaitosten rakentaminen on kuitenkin jo pitkään ollut varsin harvinaista.

Vesisähkön edut

Vesisähkön ekologisuus täysin uusiutuvana energianlähteenä on sen suurimpia etuja. Itse sähkön tuottaminen vesivoimaloissa on hiilivapaata, joten ilmastonmuutoksen hillitsemisessä moni katsoo vesivoiman olevan korvaamaton apu.

Vesisähkön tuottaminen voimalan alkukustannusten jälkeen on myös hyvin halpaa. Matalien tuotantokustannusten ansiosta se on edelleen varsin kilpailukykyinen sähköntuotantotapa, vaikkakin jo varsin vanha sellainen. Etuihin lasketaan myös toimitusvarmuus ja edellä mainittu säätövoimaksi soveltuminen.

Vesisähkön haitat

Vesisähkö ei kaikista eduistaan ole 100-prosenttisen vapaa ympäristövaikutuksista – merkittävin ympäristöhaitta muodostuu vesistöjen patoamisesta. Tällöin ei ole kyse vain maisemallisista ja esteettisistä haitoista, joita niitäkään ei pidä vähätellä, vaan haitoista jokien ekosysteemeille. Etenkin vaelluskalojen kohdalla tämä korostuu, joskin kalaportailla ongelma voidaan ainakin osin ratkaista.

Vesisähkön hinta

Jos valitset täysin vesivoimalla tuotettavan vesisähkösopimuksen sähkön alkuperätakuulla varustettuna, kysymyksessä ei välttämättä ole hintavertailun kaikkein halvin sopimustuote. Jos tahdot solmia nimenomaisesti uusiutuvan ja hiilivapaan tuotantotavan sähkösopimuksen, on vesivoima monissa tapauksissa hyvin vertailukelpoinen tuote esimerkiksi tuulivoiman tai aurinkosähkön kanssa.

Mikäli taas et kaipaa nimenomaan 100-prosenttisesti vesivoimalla tuotettua ja alkuperätakuulla varustettua sähköä, löytyy markkinoilta vesisähköä osin sisältäviä sähkötuotteita kosolti. Vertailustamme löydät jokaisen sopimustarjouksen ja -tuotteen kohdalta ”Yhteenveto” -kohdasta piirakkadiagrammin. Siitä näet, millainen on eri tuotantotapojen jakauma kyseisessä tuotteessa.

Edullisimpaan vesisähköön pääsee kiinni solmimalla 24 kk:n pituisen kiinteähintaisen sopimuksen. Tällaista tuotetta tarjoaa esimerkiksi Vattenfall. Sen tarjoamat ja kilpailevat sopimuskauden kiinteähintaiset sähkösopimukset löydät valitsemalla vertailutyökalustamme vaihtoehdon ”Kiinteä hinta”.

Enemmän tässä kategoriassa

Katso kaikki
Lamppu
Sähkö Aikasähkö
Aikasähkö on sopiva sähkötuote sähkölämmittäjille.
Zmarta sähkö
Sähkö Spot-sähkö
Spot-sähkö on sähkösopimustuote, jonka suosio Suomessa on tasaisessa kasvussa, mutta mistä on tarkemmin kyse? Spot-sähkö ...
Zmarta sähkö
Sähkö Määräaikainen sähkösopimus
Määräaikainen sopimus on pitänyt suomalaisten sähkönkuluttajien parissa pintansa hyvin, vaikka valtaosa sähkönmyyjistä t ...