Zmarta sähkö

Reaaliaikainen sähkön seuranta – mitä uusia tapoja kuluttajalle on seurata sähkönkulutusta?