Vakuudettomat lainat

Lainan korkokatto – mistä oikein on kyse?

2020-04-20
Zmarta ja Radio Nova yhteistyö

Lainan korkokatto on käsitteenä hyvin yksinkertainen: kyseessä on joko lain, asetuksen tai
sopimuksen nojalla määritelty yläraja korolle – tapauskohtaisesti joko nimelliskorolle
tai todelliselle vuosikorolle. EOlipa määrittelyperuste mikä tahansa, korkokatto takaa
maksimirajan korolle.

Kulutusluottoja koskeva korkokatto oli väliaikainen korkokatto, joka rajasi uusien pikalainojen koron maksimissaan 10 prosenttiin. Korkokatto säädettiin korona-ajaksi alun perin vuoden 2020 loppuun asti kestäväksi. Myöhemmin tilalle tuli uusi vuoden 2021 korkokatto, joka jatkoi suojausta aina vuoden 2021 syyskuun loppuun asti.

Lokakuusta 2021 alkaen väliaikaista korkokattoa ei enää ole, mutta voimassa on lainsäädännöllinen 20 %:n pysyvä korkoraja.

Lainan korkokatto viittaa siis nimenomaan lainsäädännölliseen korkorajaan, jota isompaa korkoa kulutusluottofirmat eivät voi periä. Korkokatosta puhutaan usein myös esimerkiksi asuntolainoihin liittyvän korkosuojauksen yhteydessä, joka tarkoittaa valinnaista vakuutusta korkotason nousemisen varalta.

Korkokatto 2020-2021

Keväästä 2020 aina syyskuun loppuun 2021 voimassa oli väliaikainen korkokatto, joka säädettiin koronapandemian vuoksi vähentämään lainoihin liittyviä ongelmia.
Alun perin korkokatosta säädettiin koronapandemian alussa, ja sen oli määrä kestää vuoden 2020 loppuun asti. Tämän jälkeen voimaan astui kuitenkin uusi vuoden 2021 korkokatto, jolla uusien lainojen korkoja rajattiin aina syyskuun loppuun asti.

Korkokatto 2020-2021 oli pähkinänkuoressa:

 • Koronakriisin ajaksi määritetty 10 %:n maksimikorkokatto kaikille vakuudettomille kulutusluotoille

 • Tavoitteena vähentää korona-ajan aiheuttamia yksityishenkilöiden taloudellisia ongelmia

 • Rajoitti myös muita luotosta perittäviä maksuja kuin korkoa

 • Koski vain uusia lainoja

 • Vähensi pienituloisten mahdollisuuksia saada lainaa

Mitä lainoja väliaikainen korkokatto koski?

Väliaikainen 10 %:n lainojen korkokatto rajattiin tarkasti vain vakuudettomiin kulutusluottoihin, eikä korkokatto koskenut esimerkiksi luottokorttisopimuksia tai tuotekohtaisia osamaksusopimuksia. Myös korkokaton aikana siis joidenkin lainojen korot saattoivat nousta yli 10 prosentin.

Väliaikainen korkokatto:

Milloin väliaikainen korkokatto oli voimassa?

Väliaikaisesta korkokatosta määrättiin kahdessa osassa. Ensimmäinen kulutusluottojen korkokatto astui voimaan heinäkuussa 2020, ja se oli voimassa aina vuoden 2020 loppuun saakka.

Seuraava samanlainen korkokatto oli puolestaan voimassa vuoden 2021 alusta aina 30.9.2021 asti.

Väliaikaiset korkokatot lakkasivat 1.10.2021, ja tällä hetkellä voimassa on pysyvä 20 %:n korkokatto.

Korkokatto nykytila (2022)

Väliaikaiseksi tarkoitettu 10 %:n korkokatto lakkasi olemasta voimassa 1.10.2021. Lokakuun alusta alkaen tehdyissä uusissa lainasopimuksissa ei siis ole voimassa 10 %:n korkokattoa, vaan niistä voidaan periä myös suurempia korkoja.

Tällä hetkellä voimassa oleva kulutusluoton korkokatto on maksimissaan 20 %. Lain mukaan säädettävää korkokattoa ei ole mahdollista ylittää. Jos olet kuitenkin ottanut lainan ennen syyskuuta 2019, korkosi voi olla tätä korkeampi.
Korkokatto määrittää vain lainan maksimikoron, ja todellisuudessa voit saada myös kulutusluotoille paljon paremman koron. Lainoja kannattaa aina vertailla, sillä erityisesti vakuudettomissa lainoissa eri lainanmyöntäjien lainaehdot voivat erota merkittävästi toisistaan.

Väliaikaisen korkokaton poistuttua lainaa on todennäköisesti helpompi saada myös pienituloisena tai ilman vakituista työsuhdetta. Lainanmyöntäjät laskevat koron aina asiakkaan tietojen perusteella, joten korkotasosi riippuu monesta eri tekijästä. Kilpailuttamalla lainat voit saada sinulle parhaan mahdollisen koron.

Eri tilanteet lainan korkokaton kanssa

Kahdessa osassa määrätyt väliaikaiset korkokatot sekä vuonna 2019 voimaan tullut pysyvä 20 %:n korkokatto voivat aiheuttaa erilaisia tilanteita koron osalta. Keräsimme listaan eri skenaarioita, ja mitä kaikkea sinun kannattaa ottaa huomioon.

Olen ottanut lainaa väliaikaisen korkokaton (heinäkuu 2020 – syyskuu 2021) aikana

Jos olet ottanut lainaa väliaikaisen korkokaton aikana, kannattaa sinun tarkistaa lainasi tämänhetkinen korko. Korkokaton päättymisen jälkeen luotosta voidaan periä maksimissaan 20 %:n korkoa – lainaehdoissa on kuitenkin voitu määrittää myös 10 %:n maksimikorko koko laina-ajaksi.
Tarkista siis lainasi uusi voimassa oleva korko

Kilpailuta laina tarvittaessa löytääksesi lainaa pienellä korolla.
Olen ottanut lainaa ennen väliaikaista korkokattoa (ennen heinäkuuta 2020):
Jos olet ottanut lainaa ennen väliaikaista korkokattoa, ei korkokatolla ole ollut suoraan vaikutusta lainaasi. Korkoa on maksettu lainasopimuksen mukaisesti korkokatosta riippumatta. Lainan korko on voinut olla siis myös yli 10 %.

Tomi näin:
Tarkista lainan tämänhetkinen korko.
Vertaa korkoa nykytilanteeseen ja kilpailuta laina tarvittaessa

Olen ottanut lainaa ennen 1.9.2019:

1.9.2019 voimaan astui uusi kulutusluottoja koskeva sääntely, joka rajoitti vakuudettomien lainojen todellisen vuosikoron maksimissaan 20 %:iin.
Tämä lakimuutos ei kuitenkaan koske aiemmin, eli ennen syyskuuta 2019, otettuja lainoja. Mikäli olet ottanut lainan ennen syyskuuta 2019, kannattaa sinun ehdottomasti tarkastaa lainasi nykyinen korko, joka saattaa olla huomattavasti nykyistä korkotasoa korkeampi.

Tomi näin:
Tarkista siis lainasi korko.
Kilpailuta erilaiset lainat Zmartan avulla

Asuntolaina korkokatto

Toinen korkokatto on asuntolainan korkokatto, joka on taas eri asia.

Pankit myyvät asuntolainan korkokattoa – puhutaan myös korkosuojasta – hanakasti lainaneuvotteluiden yhteydessä, ja pääasiallisesti se on ollut pankeille varsinkin matalan korkotason aikoina ja vakaan talouden olosuhteissa tasaista liiketoimintaa. Kyse on pankin omasta palvelusta, joka määritellään pankin omien ohjeiden mukaan. Toisin kuin edellä kuvatussa kulutusluottojen lainakatossa, ei tässä tapauksessa valtiolla ole roolia.

Asiakkaan kannalta kyse on vakuutuksesta. Mikäli jotakin korkotaso syystä tai toisesta lähtisi kasvuun, korkokatto suojaisi pahimmilta kustannusten nousuilta. Yksiselitteistä vastausta siihen, kannattaako korkokatto ottaa, ei ole. Korkokatto on maksullinen palvelu, jonka kannattavuus tai kannattamattomuus riippuu korkotason yleisestä kehityksestä. Mielenrauhaa sen käyttö joka tapauksessa antanee useimmille, kun korkojen nousu on vaikeaa ennustaa.

Niin kutsuttu korkoputki esitetään joskus korkokaton synonyymina, mitä se ei ole. Korkoputki määrittää korolle ylärajan lisäksi myös alarajan. Toisin kuin korkokatoista, ei putkista makseta erillistä korvausta pankille. Putken alaraja eli minimikorko on tavallisesti markkinakorkoa korkeampi, joten putken antama vakuutusarvo ikään kuin maksetaan tällä minimikorolla.

Tavallisesti asuntolaina korkokatto on saatavilla enintään 7-10 vuodeksi, mutta joillain pankeilla on tarjolla jopa 14 vuoden katto. Mitä pidemmälle ajalle asuntolainan korkokatto otetaan, sitä kalliimpi se on. Samaten katon hinta on sitä suurempi, mitä alempana katto on.

Ensiasunnon ostajien kannattaa myös korkosuojan ansiosta huomioida ASP-lainan säästön tuoma mahdollisuus. Yksi ASP:n parhaista puolista on sen sisältämä korkotuki: mikäli ASP-lainan korko ylittää korkotuen aikana (10 vuotta) 3,8 prosenttia, maksaa valtio 70 % tuon tason ylittävästä korosta. Asp laina korkokatto on siis omalla tavallaan tässä korkotuessa.

Asuntolaina korkokatto hinta

Asuntolainaan otetusta korkokatosta maksetaan joko kerralla korkokaton ottamisen hetkellä tai kuukausittain osana lainan marginaalia. Korkokaton hinta riippuu mm. voimassa olevasta korkotasosta, korkokaton ajanjaksosta sekä lainasta.
Korkokatto voi olla kannattava, jos korko nousee korkokaton aikana isommaksi. Jos taas yleinen korkotaso pysyisi samalla tasolla kuin korkokaton ottamisen aikana, korkokatosta aiheutuu vain ylimääräisiä kuluja.

Korkokatto on mahdollista ottaa lainaan myös myöhemmin, mutta se on kalliimpi, jos korko on jo ehtinyt nousta korkeammaksi.

Viitekorko

Viitekoron käsitteen ymmärtäminen auttaa lainojen ja luottojen kokonaishinnan sekä vuorostaan korkokaton käsitteen hahmottamisessa. Lainan hintaan vaikuttaa etenkin asuntolainoissa oleellisesti se viitekorko, johon laina on sidottu. Viitekorkoja ovat muun muassa Euribor ja pankkien omat Prime-korot. Muita lainan hintaan vaikuttavia tekijöitä ovat marginaalikorko, perustamiskulut, vuosimaksut, käsittelykulut ja mahdolliset muut kulut, kuten osamaksusta aiheutuva maksulisä. Näiden kustannuksien noustessa on hyvä harkita pankin vaihtoa.

Asuntolainat on tavallisesti sidottu Suomessa 12 kuukauden Euriboriin, joskin lyhyemmät Euribor ja esimerkiksi Primet tulevat kysymykseen. Vakuudeton laina ja luottokortit tyypillisesti sidottu 3 kuukauden Euriboriin. 12 kk Euribor tarkastellaan aina nimensä mukaisesti 12 kuukauden välein, 3kk Euribor aina 3 kuukauden välein jne. Euriborin yhteydessä oleva aikamääritelmä siis kertoo, kuinka usein korko tarkistetaan nykyisen korkotason mukaisesti.

Toisin kuin lainan marginaali, viitekorko on muuttuva. Euribor ennuste on siis haastavaa. Viitekoron kehitykseen vaikuttavat maailmanlaajuinen taloustilanne, inflaatio ja yleinen korkotaso. Juuri viitekoron nousun suojaksi lainoihin ja luottoihin otetaan korkokattoja.

 • Kannattaako ottaa korkokatto?

  Tähän ei ole oikeaa tai väärää vastausta, sillä korkokatossa on oikeastaan kyse vakuutuksesta. Mikäli riskit realisoituvat ja korkotaso nousee korkeuksiin, on korkokaton ottaminen ollut kannattavaa. Mikäli taas riski ei realisoidu ja korkotaso nousee korkeintaan maltillisesti, voi korkokaton hinta aiheutua pelkäksi tappioksi. Mikäli stressaat herkästi ja haluat mielenrauhaa, korkokattoa kannattaa harkita.

 • Milloin korot ovat matalalla?

  Useimmiten matala korkotaso liitetään tilanteeseen, jossa talouskasvua pyritään ruokkimaan tekemällä rahan lainaamisesta halpaa. Korot ovat jo vuosien ajan olleet ennätyksellisen matalalla. Maailmantaloudessa on eletty matalien korkojen aikakautta vuoden 2008-09 finanssikriisin ajoista lähtien.

  12 kuukauden euribor on ollut negatiivinen helmikuusta 2016 alkaen. Vasta kevään 2020 koronakriisi on saanut 12 kk:n euriborin nousuun, mutta kyseinen viitekorko on edelleen tätä kirjoitettaessa negatiivinen.

 • Pitääkö korkokatto ostaa koko laina-ajalle?

  Ei pidä, ja esimerkiksi edes normaalipituisten asuntolainojen tapauksessa se ei ole mahdollistakaan, sillä asuntolainamarkkinoiden pisimmät korkokatot ovat saatavilla 14 vuoden ajalle.

 • Voiko korkokaton purkaa?

  Asuntolainaan otetun korkokaton purkaminen ei useimmissa tilanteissa ole mahdollista. Korkosuojaus purkautuu vasta siinä vaiheessa, kun lainan maksaa loppuun.

 • Milloin kulutusluottojen korkokatto on voimassa?

  Kulutusluottoja koskeva 10 %:n korkokatto oli voimassa 1.7.2020-30.9.2021. Tämän jälkeen korkokatto on pysyvä 20 %.

Enemmän tässä kategoriassa

Katso kaikki
Lainaa luottotiedottomalle
Vakuudettomat lainat Lainaa ilman luottotietoja
Lue, miten maksuhäiriömerkintä ja luottotietojen menetys vaikuttavat lainansaantiisi.
Vakuudettomat lainat Mitä tarkoittaa lainan marginaali?
Mistä lainan marginaalissa on kyse ja miten siihen voi vaikuttaa? Tässä artikkelissa kerromme siitä kaiken tarpeellisen.
Vakuudettomat lainat Lainaa ilman säännöllisiä tuloja
Moni yritys myöntää 1000 tai 2000 euroa lainan työttömälle, freelancerille, osa-aikatyöntekijälle tai eläkeläiselle, jos ...