Lainan lyhennys – monia eri tapoja

Varsin tavallista on, että hoidettavia lainoja tai kulutusluottoja on avoinna useita samanaikaisesti. Tällöin lainan lyhentämisen ja järkevän hoitamisen merkitys oman taloudenpidon kannalta korostuu. Kannattako useiden lainojen ollessa avoinna keskittyä maksamaan ensin korkeakorkoisin laina pois vai kenties yhdistellä lainoja? Muun muassa näitä tilanteita tutkimme tässä artikkelissa.

Monta tapaa lyhentää lainaa

Lainojen lyhentämiseen on monta erilaista tapaa – lainaa voidaan maksaa takaisin tasaerinä, kiinteinä tasaerinä tai tasalyhennyksinä. Nämä takaisinmaksutavat kuulostavat hyvin samanlaisilta, mutta eivät sitä ole. Kaikkein pienemmät lainat maksetaan toki usein kertasuorituksena eli kertalyhennyksenä.

Tasaerinä maksettavassa lainassa eli niin kutsutussa annuiteettilainassa lyhennyserät ovat saman suuruisia ja takaisinmaksuaika tiedetään tarkalleen. Tasaeräisessä lainassa muuttuva viitekorko kuitenkin muuttaa maksuerän suuruutta: kun korot nousevat, niin tekevät myös maksuerät niiden mukana. Kun taas korkotaso laskee, laskee myös lyhennyserän suuruus.

Kiinteänä tasaeränä suoritettava lainan lyhennyserä on aina euromääräisesti yhtä suuri. Vaikka viitekorko nousisi, ei lyhennyserää nosteta – toisin kuin tasaerälyhennyksissä. Tämän takia kiinteiden tasaerien lainoissa ei myöskään viimeistä lyhennyspäivää tiedetä tarkalleen, sillä laina-aika pitenee korkotason noustessa – ja voi pidentyä paljonkin. Periaatteessa kova korkotason nousu voi jopa johtaa tilanteeseen, jossa lyhennykset menevät korkojen maksuun.

Tasalyhennysten tapauksessa lainan lyhennys koostuu samana pysyvästä osasta, jolla lyhennetään lainan pääomaa, sekä lainapääoman suuruuden mukaan muuttuvasta korko-osuudesta. Koron määrä euroissa pienenee lainan pääoman pienemisen mukaan, mikäli korkotaso ei muutu.

Varsinkin asuntokaupoille lähtevä joutuu puntaroimaan näiden edellä esiteltyjen lyhennystapojen välillä. Erot vaikuttavat suoraan lainan takaisinmaksuaikaan, korkokuluihin ja lyhennyserien kokoon. Suosituimpia valintoja suomalaisten asuntovelallisten parissa ovat tasaerinä maksettavat eli annuiteettilainat ja kiinteät tasaerät.

Jos luottoja on useita, on monien käyttämä strategia niiden lyhentämiseen maksaa suurimman koron laina pois ensimmäisenä. Tällä tavoin on tietenkin tavoitteena säästää mahdollisimman paljon korkokustannuksissa. Joku saattaa taas ajatella, että pääomaltaan pienimmän lainan maksaminen ensin ”alta pois” on fiksuinta: laskennallisesti tätä ei kuitenkaan voi perustella, ellei sitten tämä pienin laina ole myös koroltaan suurin.

Lainojen yhdistäminen

Varsinkin useita pieniä lainoja omaavalle lainojen yhdistäminen saattaa olla varteenotettava vaihtoehto. Lainojen lyhennykset useille eri tahoille saattavat koitua kalliiksi ja tehdä omasta talouden kokonaiskuvasta vaikeasti hahmotettavan: riski unohtaa lainan lyhennys on tällöin myös korkeampi. Myöhästyneet maksut taas voivat koitua kalliiksi.

Kalliit lainat ja luotot Zmartan avulla yhdistämällä voit saada parhaimmillaan huomattavankin säästön koroissa. Säästöä voi lainat ja luotot yhdistämällä kertyä myös säästettävien kuukausi- ja tilinhoitomaksujen kautta. Mitä useampia pieniä lainoja sinulla on, sitä korkeampi näiden kulujen suuruus tapaa olla. Muista: lainojen yhdistäminen Zmartan kautta on maksutonta.

Mikäli joudut tilanteeseen, jossa et yksinkertaisesti selviä yhden kuukauden lyhennyksistä, voi yhden yhdistetyn lainan maksuerän väliin jääminen olla pienempi paha kuin useiden erillisten lainojen ja luottojen lyhennyserien maksamatta jättäminen. Huomioi, että varsinaisen lyhennysvapaan kuukauden saamiseksi edellytyksenä on useimmiten täysin puhdas luottotietorekisteri.

Lainan lyhentäminen etuajassa

Moni tahtoo myös tehdä ylimääräisiä lyhennyksiä lainaan. Oma taloudellinen tilanne voi etenkin pitkien laina-aikojen kanssa muuttua matkan varrella suurestikin ja maksukyky parantua: tällöin tahdotaan usein maksaa jäljellä olevaa lainaa sovittuja lyhennyseriä nopeammin ja enemmän.

Ylimääräiset lainan lyhennykset ovat hyvä vaihtoehto, mikäli taloudellinen tilanne antaa myöten. Etenkin korkotason alkaessa nousta näillä lyhennyksillä voidaan saavuttaa todella merkittävää rahallista hyötyä. Monien mielestä järkevä sijoittaminen on kuitenkin järkevämpää kuin ylimääräisiin lainojen lyhennyksiin käytettävä raha – kannattaakin harkinta sijoittamisen ottamista vähintäänkin ylimääräisten lyhennysten rinnalle.

Niin kutsutulla ennakkolyhennyksellä alkuperäinen maksusuunnitelma pysyy muuttumattomana: ajatus on siis maksaa tulevia lyhennyslaskuja ennakkoon pois. Ennakkolyhennys ei vaikuta lainan kokonaiskustannuksiin tai laina-aikaan.

Vaihtoehtona ylimääräisille lainan lyhennyksille on myös korottaa lyhennyserän kokoa. Esimerkiksi maltillisen palkannousun tai muun pitkäkestoisen mutta suhteellisen pienen oman taloustilanteen parantumisen tapauksessa tämä on erinomainen vaihtoehto.

Jotkut lainanmyöntäjät saattavat periä lainan ennenaikaisesta lyhentämisestä palvelumaksun tai lisäkuluja. Kaikissa tapauksissa sellaista ei kuitenkaan saada periä. Näin on esimerkiksi silloin, jos luottoa on viimeisen vuoden ajan maksettu enintään 10 000 euroa tai jos luotto perustuu käyttötilin luottosopimukseen. Näitä kuluja ei saa myöskään periä, jos takaisinmaksu tehdään lainaturvavakuutukseen perustuen. Asuntolainoissa näiden kulujen perintäedellytykset ovat hieman poikkeavat.