Vakuudettomat lainat

Lainan lyhennys – monia eri tapoja

2019-10-10
Zmarta ja Radio Nova yhteistyö

Lainan lyhentäminen on jokaiselle lainaa ottaneelle edessä. Lyhennykset koskevat jossakin elämänsä vaiheessa miltei jokaista suomalaista – noin kolmanneksella suomalaisista on asuntolainaa. Auto- ja venehankintoja varten otetaan niin ikään usein lainaa, ja opintolainaakin on yli 400 000 suomalaisella.

Varsin tavallista on, että hoidettavia lainoja tai kulutusluottoja on avoinna useita samanaikaisesti. Tällöin lainan lyhentämisen ja järkevän hoitamisen merkitys oman taloudenpidon kannalta korostuu. Kannattako useiden lainojen ollessa avoinna keskittyä maksamaan ensin korkeakorkoisin laina pois vai kenties yhdistellä lainoja? Muun muassa näitä tilanteita tutkimme tässä artikkelissa.

Monta tapaa lyhentää lainaa

Lainojen lyhentämiseen on monta erilaista tapaa – lainaa voidaan maksaa takaisin tasaerinä, kiinteinä tasaerinä tai tasalyhennyksinä. Nämä takaisinmaksutavat kuulostavat hyvin samanlaisilta, mutta eivät sitä ole. Kaikkein pienemmät lainat maksetaan toki usein kertasuorituksena eli kertalyhennyksenä.

Tasaerinä maksettavassa lainassa eli niin kutsutussa annuiteettilainassa lyhennyserät ovat saman suuruisia ja takaisinmaksuaika tiedetään tarkalleen. Tasaeräisessä lainassa muuttuva viitekorko kuitenkin muuttaa maksuerän suuruutta: kun korot nousevat, niin tekevät myös maksuerät niiden mukana. Kun taas korkotaso laskee, laskee myös lyhennyserän suuruus.

Kiinteänä tasaeränä suoritettava lainan lyhennyserä on aina euromääräisesti yhtä suuri. Vaikka viitekorko nousisi, ei lyhennyserää nosteta – toisin kuin tasaerälyhennyksissä. Tämän takia kiinteiden tasaerien lainoissa ei myöskään viimeistä lyhennyspäivää tiedetä tarkalleen, sillä laina-aika pitenee korkotason noustessa – ja voi pidentyä paljonkin. Periaatteessa kova korkotason nousu voi jopa johtaa tilanteeseen, jossa lyhennykset menevät korkojen maksuun.

Tasalyhennysten tapauksessa lainan lyhennys koostuu samana pysyvästä osasta, jolla lyhennetään lainan pääomaa, sekä lainapääoman suuruuden mukaan muuttuvasta korko-osuudesta. Koron määrä euroissa pienenee lainan pääoman pienemisen mukaan, mikäli korkotaso ei muutu.

Varsinkin asuntokaupoille lähtevä joutuu puntaroimaan näiden edellä esiteltyjen lyhennystapojen välillä. Erot vaikuttavat suoraan lainan takaisinmaksuaikaan, korkokuluihin ja lyhennyserien kokoon. Suosituimpia valintoja suomalaisten asuntovelallisten parissa ovat tasaerinä maksettavat eli annuiteettilainat ja kiinteät tasaerät.

Jos luottoja on useita, on monien käyttämä strategia niiden lyhentämiseen maksaa suurimman koron laina pois ensimmäisenä. Tällä tavoin on tietenkin tavoitteena säästää mahdollisimman paljon korkokustannuksissa. Joku saattaa taas ajatella, että pääomaltaan pienimmän lainan maksaminen ensin ”alta pois” on fiksuinta: laskennallisesti tätä ei kuitenkaan voi perustella, ellei sitten tämä pienin laina ole myös koroltaan suurin.

Lainojen yhdistäminen

Varsinkin useita pieniä lainoja omaavalle lainojen yhdistäminen saattaa olla varteenotettava vaihtoehto. Lainojen lyhennykset useille eri tahoille saattavat koitua kalliiksi ja tehdä omasta talouden kokonaiskuvasta vaikeasti hahmotettavan: riski unohtaa lainan lyhennys on tällöin myös korkeampi. Myöhästyneet maksut taas voivat koitua kalliiksi.

Kalliit lainat ja luotot Zmartan avulla yhdistämällä voit saada parhaimmillaan huomattavankin säästön koroissa. Säästöä voi lainat ja luotot yhdistämällä kertyä myös säästettävien kuukausi- ja tilinhoitomaksujen kautta. Mitä useampia pieniä lainoja sinulla on, sitä korkeampi näiden kulujen suuruus tapaa olla. Muista: lainojen yhdistäminen Zmartan kautta on maksutonta.

Mikäli joudut tilanteeseen, jossa et yksinkertaisesti selviä yhden kuukauden lyhennyksistä, voi yhden yhdistetyn lainan maksuerän väliin jääminen olla pienempi paha kuin useiden erillisten lainojen ja luottojen lyhennyserien maksamatta jättäminen. Huomioi, että varsinaisen lyhennysvapaan kuukauden saamiseksi edellytyksenä on useimmiten täysin puhdas luottotietorekisteri.

Lainan lyhentäminen etuajassa

Moni tahtoo myös tehdä ylimääräisiä lyhennyksiä lainaan. Oma taloudellinen tilanne voi etenkin pitkien laina-aikojen kanssa muuttua matkan varrella suurestikin ja maksukyky parantua: tällöin tahdotaan usein maksaa jäljellä olevaa lainaa sovittuja lyhennyseriä nopeammin ja enemmän.

Ylimääräiset lainan lyhennykset ovat hyvä vaihtoehto, mikäli taloudellinen tilanne antaa myöten. Etenkin korkotason alkaessa nousta näillä lyhennyksillä voidaan saavuttaa todella merkittävää rahallista hyötyä. Monien mielestä järkevä sijoittaminen on kuitenkin järkevämpää kuin ylimääräisiin lainojen lyhennyksiin käytettävä raha – kannattaakin harkinta sijoittamisen ottamista vähintäänkin ylimääräisten lyhennysten rinnalle.

Niin kutsutulla ennakkolyhennyksellä alkuperäinen maksusuunnitelma pysyy muuttumattomana: ajatus on siis maksaa tulevia lyhennyslaskuja ennakkoon pois. Ennakkolyhennys ei vaikuta lainan kokonaiskustannuksiin tai laina-aikaan.

Vaihtoehtona ylimääräisille lainan lyhennyksille on myös korottaa lyhennyserän kokoa. Esimerkiksi maltillisen palkannousun tai muun pitkäkestoisen mutta suhteellisen pienen oman taloustilanteen parantumisen tapauksessa tämä on erinomainen vaihtoehto.

Jotkut lainanmyöntäjät saattavat periä lainan ennenaikaisesta lyhentämisestä palvelumaksun tai lisäkuluja. Kaikissa tapauksissa sellaista ei kuitenkaan saada periä. Näin on esimerkiksi silloin, jos luottoa on viimeisen vuoden ajan maksettu enintään 10 000 euroa tai jos luotto perustuu käyttötilin luottosopimukseen. Näitä kuluja ei saa myöskään periä, jos takaisinmaksu tehdään lainaturvavakuutukseen perustuen. Asuntolainoissa näiden kulujen perintäedellytykset ovat hieman poikkeavat.

 • Mikä on tasaerälyhennys?

  Lainan lyhennystapa lukee lainasopimuksessa ja se kannattaa tarkastaa aina ennen lainasopimuksen allekirjoittamista. Yleisin muoto on kiinteä tasaerälyhennys, joka tarkoittaa, että joka kuukausi maksettava lyhennys on saman suuruinen. Lainaa lyhentäessä pääoman suuruus vähenee, joten lainan koron osuus kuukausikustannuksesta pienenee.

 • Mikä on vakuudettomien lainojen lyhennysaika?

  Vakuudettomien lainojen lyhennysaika on täysin sopimuskysymys. Yleensä ajaksi annetaan 1-15 vuotta, mutta lainan voi aina maksaa pois vaikkapa kerralla, mikäli rahatilanne on parantunut huomattavasti.

 • Mitkä ovat velkojen maksukeinot?

  Velat kannattaa aina pyrkiä maksamaan pois esimerkiksi sopimalla joustavamman maksusuunnitelman suoraan velkojan kanssa. Mikäli tämä ei onnistu, voi velat maksaa pois järjestelyluotolla eli ottamalla laina ja maksamalla velat pois. Velkojia ja lyhennyksiä jää näin vain yksi. Järjestelyluoton saamisessa auttaa esimerkiksi Takuusäätiö, joka voi taata lainan. Mikäli tämäkään keino ei toimi ja lainat menevät ulosottoon, voi henkilö päästä velkajärjestelyyn, jolloin lainoja maksetaan pois tietty aika ja loput velat annetaan anteeksi.

 • Miten asuntolainan lyhentäminen onnistuu?

  Kun olet nostanut asuntolainan, alkaa lainan lyhentäminen. Saat itse valita, miten usein lyhennät lainaa. Tavallisin vaihtoehto on lyhentää sitä kuukausittain tasaisesti, jotta lainan pääoma pienenee tasaisesti. Toisinaan on mahdollista valita myös hieman harvempia lyhennysvälejä.

 • Voinko maksaa vakuudellisen lainan lyhemmällä laina-ajalla

  Vakuudellisen lainan voi maksaa lyhemmällä laina-ajalla, mutta siitä voi tulla lisää kuluja. Kannattaakin miettiä oma maksukyky ja maksuhalu valmiiksi jo lainasopimusta tehdessä, sillä näin välttää mahdolliset ylimääräisistä lyhennyksistä koituvat lisäkulut.

Enemmän tässä kategoriassa

Katso kaikki
Vakuudettomat lainat Lainaa ilman säännöllisiä tuloja
Moni yritys myöntää 1000 tai 2000 euroa lainan työttömälle, freelancerille, osa-aikatyöntekijälle tai eläkeläiselle, jos ...
lainan takaus
Vakuudettomat lainat Lainan takaus – katso vaihtoehdot ja valitse sopivin!
Lainan takaus herättää mielikuvan yksityishenkilöstä, joka antaa lainalle henkilökohtaisen vakuuden. Se ei kuitenkaan ol ...
Kuva: Pixabay
Vakuudettomat lainat Hae lainaa yhteishakijan kanssa – varmista matalampi korko ja paremmat ehdot
Yhteishakija on lainanmyöntäjän näkökulmasta lisäturva lainan takaisinmaksulle. Yhdessä voitte myös saada lainalle parem ...