Kannattaako ylimääräinen lainanlyhennys?

Elämä heittää eteemme tilanteita, joissa tarvitaan lainaa. Pienehkö, esimerkiksi parin tuhannen euron suuruinen laina voi antaa apua pieniin arkisiin hankintoihin tai hetkelliseen hemmotteluun esimerkiksi lomalainan muodossa. Toisaalta taas kyse voi olla kymmenien tai jopa satojen tuhansien eurojen mittaluokan pitkäkestoisesta, perustavanlaatuisesta hankinnasta. Auto tai asunto ovat yleisiä ja monille tuttuja kohteita tämän kokoisista lainoista puhuttaessa.

Olipa lainan suuruusluokka ja takaisinmaksuaika mikä tahansa, voi oman talouden muutos vaikuttaa lyhennyksiin. Heikompina aikoina kuka tahansa voi joutua hakemaan lyhennysvapaata kuukautta tai neuvotella pienempien lyhennysten tekemisestä. Kolikon kääntöpuolelta taas löytyy oman talouden vahvistuminen: lainaa olisikin varaa maksaa enemmän ja nopeammin kuin alkuperäisessä maksuaikataulussa oli suunniteltu. Mutta onko ylimääräisistä lainanlyhennyksistä hyötyä? Kannattavatko ne?

Ylimääräisten lainanlyhennysten hyödyt

Korot ovat jo pitkään olleet varsin alhaalla. Kun lyhennystä tekee alhaisessa korkotilanteessa, pääsee väistämättä joskus nousevista viitekoroista helpommalla. Luonnollisesti ylimääräinen lyhennys tuo myös välitöntä korkohyötyä, joskaan suurista summista ei ole välttämättä kyse. Otetaan esimerkki:

Sinulla on 12 kk:n Euriboriin sidottua asuntolainaa 0,8 % korkomarginaalilla jäljellä 100 000 euroa. Jos teet ylimääräisen 8 000 euron lyhennyksen, saat lyhennyksestä korkohyötyä 8,66 euroa / kk. Siinä missä korot olivat ennen lyhennystä 108,2 euroa / kk, ovat ne ylimääräisen lyhennyksen jälkeen 99,55 euroa / kk.

Lainan antaja ei välttämättä pidä suurta meteliä mahdollisuudesta tehdä ylimääräisiä lainanlyhennyksiä: ne merkitsevät pienempiä korkotuottoja. Mahdollisuus näihin lyhennyksiin on kuitenkin olemassa, sillä Suomessa tämä oikeus on jopa kirjattu lakiin.

Tavallisesti ylimääräistä lyhennystä tehdään niin sanotusti yllättäen tai ylimääräisenä käteen saatavalla rahalla, esimerkiksi perinnön tai veronpalautuksen avulla. Lainan kuin lainan lyhentäminen tulee aina suhteuttaa omaan maksukykyyn.

Varsinkin jos maksukyky on tilapäisesti niukka, ei välttämättä kannata turvautua houkuttelevalta tuntuviin lyhennysvapaisiin kuukausiin vaan mitoittaa takaisinmaksuerä omaan talouteen sopivammaksi. Erää voi taas suurentaa kukkaron nyörien antaessa myöten. Joskus toki lyhennysvapaakin on lyhyellä aikavälillä hyvä vaihtoehto – ainakaan uuden lainan, kuten kulutusluoton, ottaminen toisen lainan tunnolliseksi lyhentämiseksi ei ole suositeltava vaihtoehto.

Sijoittaminen on lyhennysten vaihtoehto

On kiistämätöntä, että ylimääräiset lainanlyhennykset tuovat välitöntä korkohyötyä ja näin ollen rahallista säästöä. Sen sijaan sen suhteen voidaankin käydä keskustelua, voisiko lyhennyksiin laitettavilla todennäköisesti ”ylimääräisiksi” nähdyillä rahoilla saada aikaan vielä parempaa rahallista etua: toiset kannattavat rahojen sijoittamista ylimääräisiin lainanlyhennyksiin käyttämisen sijaan, toiset ovat jyrkästi tätä vastaan.

Kannattaako ylimääräinen lainanlyhennys? Kyllä. Kannattaako jokin muu tapa käyttää vastaava raha enemmän? Mahdollisesti. Tämä riippuu tietenkin täysin siitä, miten rahat sijoittaa lyhennyksen sijaan – osakkeet ovat pääsääntöisesti varsin riskaabeleja, rahastoista taas löytyy paljon mahdollisuuksia varmempaan tuottoon. Kaikki riippuu myös siitä, mikä on oma taloudellinen tilanteesi. Kuten jo aiemmin mainittiin, lyhennysten tulee olla mitoitettuja omaan taloudelliseen tlanteeseen. Sama pätee luonnollisesti sijoittamiseen.

Sijoittamista tulee kuitenkin harjoittaa pitkällä, vähintään viiden vuoden tähtäimellä. Jos lainan maksusuunnitelmaa on jäljellä enää muutamia vuosia, sijoittamisen sijaan lainan lyhentäminen on useimmissa tapauksissa mielekkäämpi vaihtoehto. On tärkeä muistaa ja ymmärtää, että sijoittamiseen liittyy aina riskin elementti. Sataprosenttisen takuuvarmaa tuottoa ei voida luvata missään sijoituskohteessa.

Sijoittaminen ja ylimääräiset lyhennykset eivät kuitenkaan sulje toisiaan pois varsinkaan henkilökohtaisen talouden ollessa hyvässä jamassa. On parempi aloittaa pienimuotoinen sijoittaminen mahdollisimman pian esimerkiksi edes joidenkin kymmenien eurojen suuruisella kuukausipanostuksella kuin lykätä sen aloittamista asuntolainan maksamisen jälkeiseen aikaan – tällöin ei juuri ehdi nauttimaan korkoa korolle -ilmiöstä.

Rahaa on hyvä olla sivussa vaikkapa juuri sijoitusten muodossa myös sitä päivää varten, jolloin korot lähtevät nousemaan. Kun korot lähtevät nousemaan, kannattaa toimia ja tehdä ylimääräisiä lyhennyksiä vaikkapa sijoitusten tuotoilla.

Talouden suuren kuvan ennustaminen on kuitenkin aina vaikeaa. Ei ole mahdoton sellaisenkaan skenaarion toteutuminen, jossa korot lähtevät rajuun nousuun ja samalla sijoitusten tuotot jäävät vaatimattomaksi tai niiden arvo jopa laskee. Sama ennustamattomuus pätee tietenkin aina myös henkilökohtaiseen tilanteeseen.