Vakuudettomat lainat

Kannattaako ylimääräinen lainanlyhennys?

2019-10-10
Zmarta ja Radio Nova yhteistyö

Harvalla meistä taloudellinen tilanne pysyy samana kuukaudesta saati sitten vuodesta toiseen. Henkilökohtaisessa taloudessa tapahtuu muutoksia, joihin vaikuttavat olosuhteet työelämässä, perheessä, lähiympäristössä ja jopa toisinaan etäiseltä tuntuvassa maailmantaloudessa.

Elämä heittää eteemme tilanteita, joissa tarvitaan lainaa. Pienehkö, esimerkiksi parin tuhannen euron suuruinen laina voi antaa apua pieniin arkisiin hankintoihin tai hetkelliseen hemmotteluun esimerkiksi lomalainan muodossa. Toisaalta taas kyse voi olla kymmenien tai jopa satojen tuhansien eurojen mittaluokan pitkäkestoisesta, perustavanlaatuisesta hankinnasta. Auto tai asunto ovat yleisiä ja monille tuttuja kohteita tämän kokoisista lainoista puhuttaessa.

Olipa lainan suuruusluokka ja takaisinmaksuaika mikä tahansa, voi oman talouden muutos vaikuttaa lyhennyksiin. Heikompina aikoina kuka tahansa voi joutua hakemaan lyhennysvapaata kuukautta tai neuvotella pienempien lyhennysten tekemisestä. Kolikon kääntöpuolelta taas löytyy oman talouden vahvistuminen: lainaa olisikin varaa maksaa enemmän ja nopeammin kuin alkuperäisessä maksuaikataulussa oli suunniteltu. Mutta onko ylimääräisistä lainanlyhennyksistä hyötyä? Kannattavatko ne?

Ylimääräisten lainanlyhennysten hyödyt

Korot ovat jo pitkään olleet varsin alhaalla. Kun lyhennystä tekee alhaisessa korkotilanteessa, pääsee väistämättä joskus nousevista viitekoroista helpommalla. Luonnollisesti ylimääräinen lyhennys tuo myös välitöntä korkohyötyä, joskaan suurista summista ei ole välttämättä kyse. Otetaan esimerkki:

Sinulla on 12 kk:n Euriboriin sidottua asuntolainaa 0,8 % korkomarginaalilla jäljellä 100 000 euroa. Jos teet ylimääräisen 8 000 euron lyhennyksen, saat lyhennyksestä korkohyötyä 8,66 euroa / kk. Siinä missä korot olivat ennen lyhennystä 108,2 euroa / kk, ovat ne ylimääräisen lyhennyksen jälkeen 99,55 euroa / kk.

Lainan antaja ei välttämättä pidä suurta meteliä mahdollisuudesta tehdä ylimääräisiä lainanlyhennyksiä: ne merkitsevät pienempiä korkotuottoja. Mahdollisuus näihin lyhennyksiin on kuitenkin olemassa, sillä Suomessa tämä oikeus on jopa kirjattu lakiin.

Tavallisesti ylimääräistä lyhennystä tehdään niin sanotusti yllättäen tai ylimääräisenä käteen saatavalla rahalla, esimerkiksi perinnön tai veronpalautuksen avulla. Lainan kuin lainan lyhentäminen tulee aina suhteuttaa omaan maksukykyyn.

Varsinkin jos maksukyky on tilapäisesti niukka, ei välttämättä kannata turvautua houkuttelevalta tuntuviin lyhennysvapaisiin kuukausiin vaan mitoittaa takaisinmaksuerä omaan talouteen sopivammaksi. Erää voi taas suurentaa kukkaron nyörien antaessa myöten. Joskus toki lyhennysvapaakin on lyhyellä aikavälillä hyvä vaihtoehto – ainakaan uuden lainan, kuten kulutusluoton, ottaminen toisen lainan tunnolliseksi lyhentämiseksi ei ole suositeltava vaihtoehto.

Sijoittaminen on lyhennysten vaihtoehto

On kiistämätöntä, että ylimääräiset lainanlyhennykset tuovat välitöntä korkohyötyä ja näin ollen rahallista säästöä. Sen sijaan sen suhteen voidaankin käydä keskustelua, voisiko lyhennyksiin laitettavilla todennäköisesti ”ylimääräisiksi” nähdyillä rahoilla saada aikaan vielä parempaa rahallista etua: toiset kannattavat rahojen sijoittamista ylimääräisiin lainanlyhennyksiin käyttämisen sijaan, toiset ovat jyrkästi tätä vastaan.

Kannattaako ylimääräinen lainanlyhennys? Kyllä. Kannattaako jokin muu tapa käyttää vastaava raha enemmän? Mahdollisesti. Tämä riippuu tietenkin täysin siitä, miten rahat sijoittaa lyhennyksen sijaan – osakkeet ovat pääsääntöisesti varsin riskaabeleja, rahastoista taas löytyy paljon mahdollisuuksia varmempaan tuottoon. Kaikki riippuu myös siitä, mikä on oma taloudellinen tilanteesi. Kuten jo aiemmin mainittiin, lyhennysten tulee olla mitoitettuja omaan taloudelliseen tlanteeseen. Sama pätee luonnollisesti sijoittamiseen.

Sijoittamista tulee kuitenkin harjoittaa pitkällä, vähintään viiden vuoden tähtäimellä. Jos lainan maksusuunnitelmaa on jäljellä enää muutamia vuosia, sijoittamisen sijaan lainan lyhentäminen on useimmissa tapauksissa mielekkäämpi vaihtoehto. On tärkeä muistaa ja ymmärtää, että sijoittamiseen liittyy aina riskin elementti. Sataprosenttisen takuuvarmaa tuottoa ei voida luvata missään sijoituskohteessa.

Sijoittaminen ja ylimääräiset lyhennykset eivät kuitenkaan sulje toisiaan pois varsinkaan henkilökohtaisen talouden ollessa hyvässä jamassa. On parempi aloittaa pienimuotoinen sijoittaminen mahdollisimman pian esimerkiksi edes joidenkin kymmenien eurojen suuruisella kuukausipanostuksella kuin lykätä sen aloittamista asuntolainan maksamisen jälkeiseen aikaan – tällöin ei juuri ehdi nauttimaan korkoa korolle -ilmiöstä.

Rahaa on hyvä olla sivussa vaikkapa juuri sijoitusten muodossa myös sitä päivää varten, jolloin korot lähtevät nousemaan. Kun korot lähtevät nousemaan, kannattaa toimia ja tehdä ylimääräisiä lyhennyksiä vaikkapa sijoitusten tuotoilla.

Talouden suuren kuvan ennustaminen on kuitenkin aina vaikeaa. Ei ole mahdoton sellaisenkaan skenaarion toteutuminen, jossa korot lähtevät rajuun nousuun ja samalla sijoitusten tuotot jäävät vaatimattomaksi tai niiden arvo jopa laskee. Sama ennustamattomuus pätee tietenkin aina myös henkilökohtaiseen tilanteeseen.

 • Mikä on tasaerälyhennys?

  Lainan lyhennystapa lukee lainasopimuksessa ja se kannattaa tarkastaa aina ennen lainasopimuksen allekirjoittamista. Yleisin muoto on kiinteä tasaerälyhennys, joka tarkoittaa, että joka kuukausi maksettava lyhennys on saman suuruinen. Lainaa lyhentäessä pääoman suuruus vähenee, joten lainan koron osuus kuukausikustannuksesta pienenee.

 • Milloin lainaa kannattaa lyhentää?

  Lainaa tulee lyhentää luotonmyöntäjän määrittelemän maksuaikataulun mukaisesti. Poikkeuksena on joustoluotto, jota voi lyhentää haluamaansa tahtiin – joka kuukausi tarvitsee maksaa minimissään korkoja ja pääomaa voi alkaa lyhentää myöhemmin. Pääasia on, että laina tulee asianmukaisesti maksetuksi.

 • Milloin takaajan vastuu lakkaa?

  Takaajan vastuu lakkaa, silloin kun laina on maksettu tai takuuta ei enää tarvita. Näin voi olla muun muassa tilanteessa, jossa takaus on täytepanttina asunnon ostoon ja asuntolainaa on jo lyhennetty niin paljon, että alkuperäinen vakuus riittää kattamaan velan. Takaajan vastuu ei pääty velallisen tai takaajan kuolemaan, vaan velkojalla on oikeus vaatia velan maksua takaajalta tai takaajan kuolinpesältä.

 • Mikä on vakuudettomien lainojen lyhennysaika?

  Vakuudettomien lainojen lyhennysaika on täysin sopimuskysymys. Yleensä ajaksi annetaan 1-15 vuotta, mutta lainan voi aina maksaa pois vaikkapa kerralla, mikäli rahatilanne on parantunut huomattavasti.

 • Mitkä ovat velkojen maksukeinot?

  Velat kannattaa aina pyrkiä maksamaan pois esimerkiksi sopimalla joustavamman maksusuunnitelman suoraan velkojan kanssa. Mikäli tämä ei onnistu, voi velat maksaa pois järjestelyluotolla eli ottamalla laina ja maksamalla velat pois. Velkojia ja lyhennyksiä jää näin vain yksi. Järjestelyluoton saamisessa auttaa esimerkiksi Takuusäätiö, joka voi taata lainan. Mikäli tämäkään keino ei toimi ja lainat menevät ulosottoon, voi henkilö päästä velkajärjestelyyn, jolloin lainoja maksetaan pois tietty aika ja loput velat annetaan anteeksi.

 • Vakuudellinen pankkilaina - mikä se on?

  Vakuudellisessa pankkilainassa takaisinmaksua turvataan lainanottajan asettamalla reaalivakuudella. Asuntolainassa lainan vakuutena toimii yleensä suurelta osin ostettava asunto.

 • Miten asuntolainan lyhentäminen onnistuu?

  Kun olet nostanut asuntolainan, alkaa lainan lyhentäminen. Saat itse valita, miten usein lyhennät lainaa. Tavallisin vaihtoehto on lyhentää sitä kuukausittain tasaisesti, jotta lainan pääoma pienenee tasaisesti. Toisinaan on mahdollista valita myös hieman harvempia lyhennysvälejä.

Enemmän tässä kategoriassa

Katso kaikki
Velkajärjestely
Vakuudettomat lainat Yksityishenkilön velkajärjestely
Kuka pääsee velkajärjestelyyn ja miten siihen hakeudutaan? Lue lisää!
Velkoja ulosotossa
Vakuudettomat lainat Ulosottovelka – kannattaako se maksaa lainalla?
Monen suomalaisen velat ovat ulosotossa. Taloudellisesti ahdingosta on kuitenkin monta tapaa päästä eroon.
obligationer
Vakuudettomat lainat Mitä tarkoittaa lainan marginaali?
Mistä lainan marginaalissa on kyse ja miten siihen voi vaikuttaa? Tässä artikkelissa kerromme siitä kaiken tarpeellisen.