Sähkö

Maalämpö

2021-01-18
Zmarta sähkö

Maalämpö on nykyisin hyvin suosittu valinta niin kerros-, rivi- kuin pientalojen
lämmityksessä, ja uusiin pientaloihin se valitaan useammassa kuin joka toisessa
rakennusprojektissa. Rakennusten maalämpöjärjestelmissä hyödynnetään maaperään,
kallioon tai vesistöön varastoitunutta auringon lämpöenergiaa.

Yksinkertaistaen: maalämpö on aurinkoenerigaa. Suosion kasvua on helppo ymmärtää, onhan kyseessä uusiutuva, ympäristöystävällinen ja varsin edullinen energiamuoto.

Miten maalämpö toimii?

Maahan auringon lämmöstä varastoitunutta energiaa kerätään kaivamalla tai poraamalla lämmönkeruuputkisto porakaivoon. Putkiston voi asentaa myös vesistöön, mikä on hyvä vaihtoehto erityisesti rantatonteilla. Myös lämmönkeruupiirin asentaminen pintamaahan ilman syvälle kaivamista/poraamista voi soveltua joihinkin kohteisiin.

Energiaa maasta kerätään pumppaamalla maaperää kylmempää nestettä, joka lämpenee ennen nousuaan takaisin maalämpöjärjestelmän sydämeen, maalämpöpumppuun. Pumppu huolehtii lämmön talteenotosta ja jakamisesta. Kesäisin mekanismia voi käyttää myös viilentämiseen jäähdytysilman avulla.

Maalämmön kannattavuus

Moni miettii, milloin maalämpö kannattaa valita ja mitä maalämpö omakotitaloon maksaa. Omakotitalon maalämpöjärjestelmien hinnat lähtevät liikkeelle noin 15 000 eurosta ylöspäin. Vanhan lämmitysjärjestelmän purkaminen tuo tietenkin lisäkustannuksia, joskin maalämpö voi myös osittain hyödyntää sitä. Maalämpöjärjestelmään tulee saneerauskohteissa lisäkustannuksia, mikäli vesikiertoista järjestelmää ei löydy ennestään.

Edullista maalämpö kuitenkin on, ja monessa tapauksessa alkuinvestointi on mahdollista kuroa umpeen huomattavasti pienempien lämmityskulujen kautta jo alle kymmenessä vuodessa. Sähkö- ja öljylämmityksen lämmityskuluista maalämmön voi arvioida olevan karkeasti vain noin 25–30 prosentin luokkaa.

Pienissä omakotitaloissa maalämpö ei välttämättä ole kannattavin vaihtoehto ja sen tuomaa rahallista hyötyä voi joutua odottamaan varsin pitkään. Yksilöllisiä huomioitavia tekijöitä on esimerkiksi se, millainen maaperä talon alla on: putkiston kallioon poraaminen on edullisempaa kuin pehmeään maaperään. Talon arvolle järjestelmä toki tekee hyvää.

Maalämmön kannattavuutta oman talon kohdalla laskiessaan on hyvä huomioia, että järjestelmän asennustyöstä on mahdollista saada kotitalousvähennystä.

Maalämmön edut ja haitat

Edut

Maalämpö on erittäin energiatehokas lämmitysmuoto, mikä tekee siitä käyttökustannuksiltaan hyvin edullisen kilpaileviin lämmitysmuotoihin verrattuna. Se sopii monenlaisiin kohteisiin, myös kerros- ja rivitaloihin. Ympäristöystävällisyys on eittämättä yksi maalämmön suurimmista valttikorteista, ja lisäksi järjestelmä soveltuu myös jäähdytysilman tuottamiseen.

Haitat

Maalämmön haittapuolista merkittävin on useimpien ihmisten kohdalla sen kallis alkuinvestointi. Kuten todettua, hinnat näissä lämmitysjärjestelmissä alkavat 15 000 euron kieppeiltä. Takaisin järjestelmä alkaa maksaa itseään heti, mutta takaisinmaksuaika on melko pitkä.

Aivan kaikissa tapauksissa maalämpöjärjestelmän asennus ei tule kyseeseen. Esimerkiksi pohjavesialue voi tuoda joissakin tapauksissa rajoituksia, vaikkei mikään automaattinen este olekaan. Ahdas rakentaminen saattaa sekin tuoda mutkia matkaan.

Huoltoa ei saa laiminlyödä

Maalämpöjärjestelmä ei tietenkään ole huoltovapaa: myös sen huolto tulee huomioida kustannuksissa. Maalämpöjärjestelmän tekninen käyttöikä on keskimäärin 20–30 vuoden luokkaa (kompressorin tosin lyhyempi), mutta säännöllisen huollon avulla voi päästä pitkältikin pidemmälle. Selkeästi herkimmin kuluva osa järjestelmässä on siis kompressori, jonka kesto on tavallisesti 10-15 vuoden luokkaa. Sen vaihtokustannus on karkeasti arvioiden 3 000–5 000 euroa.

Omatoimisiin huoltotoimenpiteisiin kuuluvat maalämpöpumpun lämmitys- ja keruupuolten sihtien puhdistukset ja paineentarkistukset sekä painemittareiden tarkistus. Myös kylmäaineen määrää on syytä pitää silmällä.

Asiansa osaava maalämpöjärjestelmän toimittaja opastaa aina omatoimisten huoltotoimenpiteiden pariin, ja monet toimittajat tietenkin kauppaavat erilaisia huoltosopimuksiaan. Järjestelmän toiminnan perusperiaatteistiin ja sen vaatiman ylläpitohuollon tarpeeseen on syytä perehtyä ajan kanssa. Vaikeista asioista ei ole kyse, mutta kallista järjestelmää ei kannata jättää hunningolle.

Sähkönkulutus maalämpöjärjestelmässä

Maalämpö on, kuten todettua, erittäin energiatehokas lämmitysjärjestelmä ja siitä voi tehdä selvityksen energiatodistuksen avulla. Se ei myöskään ole läheskään niin altis sähkön hinnan vaihtelulle kuin suorasähköllä lämmitettävä talo. Öljymarkkinoiden mielenliikkeet eivät vaikuta siihen, kuten tapahtuu öljylämmitteisessä talossa.

Sähköä maalämpöjärjestelmäkin kuitenkin kuluttaa, vaikka se tarvitseekin vain kolmasosan sähköä sähkölämmitysjärjestelmään verrattuna saman huonelämpötilan saavuttamiseen. Sähkösopimuksen kilpailutuksella onkin mahdollista saavuttaa merkittäviä säästöjä myös maalämpöä käyttävissä talouksissa – eikä lämmitysjärjestelmä tietenkään poista mihinkään esimerkiksi viihde-elektroniikan sähkönkulutusta.

Enemmän tässä kategoriassa

Katso kaikki
Lamppu
Sähkö Aikasähkö
Aikasähkö on sopiva sähkötuote sähkölämmittäjille.
Zmarta sähkö
Sähkö Spot-sähkö
Spot-sähkö on sähkösopimustuote, jonka suosio Suomessa on tasaisessa kasvussa, mutta mistä on tarkemmin kyse? Spot-sähkö ...
Zmarta sähkö
Sähkö Määräaikainen sähkösopimus
Määräaikainen sopimus on pitänyt suomalaisten sähkönkuluttajien parissa pintansa hyvin, vaikka valtaosa sähkönmyyjistä t ...