Vakuudettomat lainat

Velkojen vanhentuminen

2023-04-17
Velkojen vanhentuminen

Kun velkasi on vanhentunut, sinulla ei ole enää velvollisuutta sen maksamiseen. Vanhentunutta velkaa ei myöskään saa periä.  Lue, miten velkojen vanhentumisajat eroavat toisistaan ja kenen vastuulla on seurata velkojesi tilannetta.

Milloin velka vanhenee?

Ve­lan lo­pul­li­nen van­hen­tu­mi­nen mää­räy­tyy sen mu­kaan, onko ky­sees­sä jul­kis- vai yk­si­tyi­soi­keu­del­li­nen vel­ka.

Julkisoikeudellisia velkoja ovat esimerkiksi verot ja kuntien tarjoamien palveluiden, kuten päivähoidon, hammashoidon ja terveydenhoidon myötä syntyneet velat. Julkisoikeudellinen velka vanhentuu lopullisesti, kun eräpäivää seuraavat viisi kokonaista kalenterivuotta ovat kuluneet.

Yksityisoikeudellinen velka voi vanhentua kahdella tapaa: yleisen tai lopullisen vanhentumisajan mukaan. Yksityisoikeudelliset velat, jotka ovat kuluttajasaatavia, perustuvat lainan myöntämiseen tai tavaran tai palvelun hankintaan. Ne vanhenevat yleensä kolmessa vuodessa. Velan vanhentumisaika on viisi vuotta, jos velasta on annettu lainvoimainen tuomio tai muu ulosottoperuste, joka voidaan panna täytäntöön kuten lainvoimainen tuomio. 

Uuden lain mukaan kuluttaja saa luottotietonsa takaisin kahden kuukauden kuluessa ulosottovelkojen maksusta.

Mistä näkee, milloin velka vanhenee?

Veloista ei varsinaisesti ole olemassa rekisteriä. Jos epäilet, että perinnässä olevan velan osalta vanhentumista ei ole katkaistu tai sinulla on asiasta epäselvyyttä, kannattaa olla yhteydessä velkojaan tai velkaa perivään perimistoimistoon ja pyytää selvitystä tehdyistä katkaisutoimenpiteistä.

Mikäli velkasi ovat menneet ulosottoon, voit pyytää ulosottoviranomaiselta listauksen veloistasi.

Voiko velkoja estää velan vanhentumisen?

Velkoja voi estää velan vanhentumisen voi estää useammallakin eri tavalla. Velan vanhentuminen katkeaa esimerkiksi silloin, kun osapuolet sopivat maksujen järjestelyistä, vakuudesta tai muusta velan ehtojen muutoksesta tai jos velallinen maksaa velkaa tai muutoin tunnustaa velan velkojalle. 

Velan vanhentuminen katkeaa myös, jos velkoja vaatii velalliselta maksusuoritusta tai muutoin muistuttaa velallista velasta, nostaa kanteen velan perimiseksi tai valvoo saatavaansa velkajärjestelyssä tai konkurssissa. Velka ei vanhene myöskään silloin myös, kun velkoja panee vireille velkaa koskevan ulosottoasian.

Yksityishenkilön velan lopullinen vanheneminen

Velan lopullinen vanhentumien koskee vain yksityishenkilöiden rahavelkoja, jotka vanhenevat lopullisesti:

  • 20 vuodessa velan erääntymisestä, jos velkojana on yritys tai yhteisö.

  • 25 vuodessa velan erääntymisestä, jos velkojana on yksityishenkilö.

  • 15 vuodessa ulosottoperusteen eli tuomion antamisesta.

  • 20 vuodessa ulosottoperusteen eli tuomion antamisesta, jos ulosottoperusteessa tarkoitettu velkoja on yksityishenkilö.

  • 20 vuodessa ulosottoperusteen eli tuomion antamisesta, jos korvaussaatava perustuu rikokseen, josta velallinen on tuomittu vankeuteen tai yhdyskuntapalvelukseen.

Laina velkojen maksuun?

Mikäli sinulle on kertynyt useita velkoja, kalliita luottoja ja osamaksusopimuksia, joiden maksaminen tuottaa ongelmia, uuden lainan hakeminen ei välttämättä ole ratkaisu ongelmiisi. Lainojen yhdistämistä kannattaa kuitenkin pohtia, mikäli pystyt siten pienentämään velkojesi kustannuksia.

Ennen kuin haet uutta lainaa:

  • Kartoita taloutesi kokonaistilanne ja koeta maksaa vanhat velkasi pois.

  • Huomioi, että Zmartan luotonmyöntäjät eivät myönnä lainaa, mikäli olet saanut maksuhäiriömerkinnän luottotietoihisi. Voit kuitenkin hakea vakuudellista lainaa tai yhdistelylainaa esimerkiksi ystävän, perheenjäsenen tai puolison kanssa.

  • Muista, että maksuhäiriömerkintä poistuu luottotietorekisteristä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun ulosottovelkasi on maksettu kokonaisuudessaan pois.

Enemmän tässä kategoriassa

Katso kaikki
Velkajärjestely
Vakuudettomat lainat Yksityishenkilön velkajärjestely
Kuka pääsee velkajärjestelyyn ja miten siihen hakeudutaan? Lue lisää!
Velkoja ulosotossa
Vakuudettomat lainat Ulosottovelka – kannattaako se maksaa lainalla?
Monen suomalaisen velat ovat ulosotossa. Taloudellisesti ahdingosta on kuitenkin monta tapaa päästä eroon.
obligationer
Vakuudettomat lainat Mitä tarkoittaa lainan marginaali?
Mistä lainan marginaalissa on kyse ja miten siihen voi vaikuttaa? Tässä artikkelissa kerromme siitä kaiken tarpeellisen.