Mikä on vähimmäiskorko?

Vähimmäiskorko on korkotaso, joka voi olla määritelty lainasopimuksessa. Sen tarkoituksena on määrittää, mikä on kyseiselle lainalle määritetyn koron pienin mahdollinen taso.  

Vähimmäiskorko mainitaan etenkin niin kutsutuissa korkoputkissa, joissa lainaan määritellään maksimi- ja minimitaso korolle. Näissä tapauksissa vähimmäiskorkoon viitataankin yleensä korkolattiana. 

Mitä vähimmäiskorko tarkoittaa? 

Vähimmäiskorko liittyy nimenomaan muuttuvaan korkoon, sillä kyseiseen korkotyyppiin sidotuissa lainoissa korkotaso voi muuttua joko nousevasti tai laskevasti. Näin ollen korko ei välttämättä pysy samana koko laina-aikaa

Muuttuvat korot ovat Suomessa hyvin yleisiä, sillä valtaosa asuntolainoista on sidottu Euribor-korkoon ja voi näin ollen muuttua yleisen korkotason mukaisesti. Mikäli asuntolainassa olisi kuitenkin kiinteä korko, vähimmäiskorko ei todennäköisesti sitä koskisi, sillä siinä korko pysyy samana ennalta määritetyn korkojakson ajan. 

Miten yleinen vähimmäiskorko on? 

Vähimmäiskoron määritelmä yleistyi, kun Euribor-korot laskivat merkittävästi. Nollakorkojen aika on ollut poikkeuksellista, minkä takia miinukselle menneet korot tulivat yllätyksenä myös pankeille.  

Nollakorkojen myötä myös pankit alkoivat tarkastella sopimuksiaan. On mahdollista, että joillain suomalaisilla puuttuu vanhoista lainasopimuksista vähimmäiskorkotaso. Näin ollen miinukselle menneiden korkojen aikana lainan korko on voinut olla pienempi kuin sille määritelty marginaali, sillä se on vähennetty marginaalin suuruudesta.  

Uudemmissa sopimuksissa tähän on yleensä jo varauduttu, joten vähimmäiskoron suuruus on lähes poikkeuksetta mainittu. Mikäli et löydä kohtaa lainasopimuksesta ja asia mietityttää sinua, voit kysyä siitä luotonmyöntäjältä.