Mikä on muuttuva korko?

Muuttuva korko perustuu vaihtelevaan korkotasoon, minkä takia sitä kutsutaankin muuttuvaksi koroksi. Joissain yhteyksissä siihen saatetaan viitata myös vaihtuvana korkona.   

Muuttuva korko reagoi makroympäristössä tapahtuviin muutoksiin. Esimerkiksi koko Euroopan alueella käytetty Euribor-korko on muuttuva korko, jonka määräytyminen tapahtuu tietyin aikavälein. Yleisin Euribor lienee 12 kuukauden mittainen, jolloin korko täsmäytetään 12 kuukauden välein. 

Miten muuttuva korko toimii? 

Muuttuva korko toimii siten, että se voi nousta tai laskea korkotason muuttumisen myötä. Jos korkotaso nousee, se nousee sen mukana – tai vastakohtaisesti laskea korkotason yleisen laskun seurauksena. Sen vastakohta on kiinteä korko, jossa korko pysyy koko ennalta mainitun korkojakson ajan samana. Jos nämä kaksi vaihtoehtoa ovat tarjolla lainaa ottaessa, kannattaa miettiä, kumpi niistä sopii paremmin omiin tarkoituksiin. Kiinteä korko sopii heille, jotka kaipaavat korkokuluiltaan ennakoitavuutta, mutta se on yleensä hieman normaalia korkotasoa korkeampi. 

Muuttuva korko on Suomessa eniten käytetty lainan korko, sillä suurin osa lainoista on sidottu siihen. Tämän takia korkotason voimakkaat muutokset näkyvät myös kansantaloudellisella tasolla, sillä korkomenoihin käytetty rahamäärä näkyy suomalaisten ostovoimassa. 

Muuttuva korko ja lainasopimus 

Mikäli mietit, mikä korko sinulla on lainasopimuksessa, kannattaa asia varmistaa velkakirjasta. Lainan yksityiskohdat kirjoitetaan aina siihen. 

Muuttuvaa korkoa on joissain tapauksissa mahdollista muuttaa esimerkiksi asuntolainassa, jos Euriborin tarkistusväliä haluaa vaihtaa. On mahdollista, että luotonmyöntäjä veloittaa lisämaksua muuttuvan korkotyypin muuttamisesta.