Mikä on kiinteä korko?

Kiinteä korko on korkotyyppi, jossa korko on sama ennalta määritetyn ajan. Se mielletään eräänlaiseksi korkosuojaukseksi, sillä korkokulut pysyvät korkojakson ajan samana. Riski korkojen muutoksesta jää käytännössä pankille. 

Kiinteäkorkoisen lainan velkakirjassa määritellään, miten pitkään kiinteä korko on voimassa, tyypillinen jakso on esimerkiksi 10 vuotta. Lainan lyhennys on siis ennalta tiedossa koko kiinteän koron ajanjakson ajan, joten se helpottaa esimerkiksi lainakulujen budjetointia. 

Kiinteä korko eroaa vaihtuvasta korosta 

Lainassa on aina viitekorko ja luotonmyöntäjän määrittämä marginaali. Viitekorot jakautuvat pääasiassa Euribor-korkoon, prime-korkoon ja kiinteään korkoon. 

Kiinteä korko on Suomessa harvinaisempi kuin vaihtuva korko. Näiden kahden tyypin välillä on merkittäviä eroja – vaihtuva korko vaihtelee korkotason mukaisesti, kun taas kiinteä korko on sama. Kiinteä korko onkin mainio vaihtoehto turvallisuudesta pitävälle kuluttajalle. Suomalaiset ovat tähän saakka suosineet Euribor-korkoja, sillä pitkä nollakorkojen ajanjakso mahdollisti, että korkomenot olivat hyvinkin maltilliset. Muuttuvat korot ovat kuitenkin riskialttiita korkotason muutoksille. 

Pankeilla saattaa olla vaihtelevia käytäntöjä kiinteäkorkoisien lainojen ennakkomaksuissa. Lainasopimusta lukiessa on hyvä kiinnittää huomiota, veloittaako pankki maksuja, mikäli kiinteäkorkoinen laina maksetaan takaisin etukäteen.  

Kiinteä korko ja korkotaso 

Kiinteän koron suuruus määräytyy yleensä vallitsevan korkotason mukaan. Kiinteä korko on kuitenkin aina hieman kalliimpi kuin vaihtuvakorkoisen lainan korko. He, jotka ovat ottaneet kiinteän koron nollakorkojen aikaan, ovat voineet saada todella edullisen koron verrattuna korkeamman korkojakson aikana nostettuihin lainoihin.