Mikä on prime-korko?

Prime-korko on pankkien omassa käytössä oleva viitekorko. Sen tasosta määrää kyseinen pankki, joka voi nostaa tai laskea korkoa yksittäisellä päätöksellä. Suomen suurimmissa pankeissa on käytössä prime-korko.  

Prime-koron historia lähtee liikkeelle Yhdysvalloista. Vaikka termiä on vuosien saatossa yritetty kääntää suomeksi, alkuperäinen termi pitää yhä pintansa vakiintuneena finanssimaailman terminä. Prime-korko on muuttuva korko, joka tyypillisesti muuttuu joitain kertoja vuodessa. 

Miten prime-korko toimii? 

Vaikka yksittäinen pankki saakin itsenäisesti päättää korkotasostaan, todellisuudessa siihen vaikuttaa monet makroympäristön tekijät. Suurin yksittäinen vaikutus on Euribor-korolla, jonka tasosta määrää Euroopan keskuspankki. Euribor-korot ovatkin suosituimpia vaihtuvia korkoja Suomessa, sillä valtaosa asuntolainoista on sidottuja niihin. Mikäli korkotaso nousee, prime-korko nousee perässä ja vastaavasti korkotason laskiessa prime-korko laskee. Muutokset tulevat tavallisesti hieman perässä.  

Esimerkiksi peruskorko toimii samalla tavalla korkotasoa seuraten, joten prime-korko seuraa käytännössä samaa kaavaa. Muita prime-korkoon vaikuttavia tekijöitä ovat inflaatio-odotukset sekä talouden tulevat näkymät. 

Prime-korko ja sen muutos vaikuttavat asiakkaisiin 

Prime-koron muutoksista tiedotetaan päätöksenteon jälkeen. Nyrkkisääntönä on, että pankit pyrkivät kertomaan muutoksesta minimissään 2 viikkoa ennen muutosta. Sitä käytetään yleensä korkona esimerkiksi talletustileillä säästetyissä varoissa ja joissain lainoissa. Pankin johto tekee yleensä päätöksen muutoksista. 

Prime-korkoa vertaillaan säännöllisesti Euriboriin, sillä tarkoituksena on hahmottaa, kumpaan korkoon sidottuna lainanottaja säästää enemmän rahaa.