Mikä on positiivinen luottotietorekisteri?

Positiivinen luottotietorekisteri on laissa säädetty rekisteri, joka aloittaa toimintansa vuonna 2024. Sen ylläpidosta vastaa Verohallinto. Sen tarkoituksena on koota yhteen Tulorekisteristä tulevat tulotiedot sekä yksityishenkilöiden lainat.  

Kun positiivinen luottotietorekisteri aloittaa toimintansa, on mahdollista asettaa vapaaehtoinen luottokielto myös palvelun välityksellä.  

Miten positiivinen luottotietorekisteri toimii? 

Rekisterin päämääränä on antaa tietoa luotonmyöntäjälle luottoa hakevan kyvystä maksaa lainaa takaisin. Rajapinnan tarkoituksena on välittää tietoa myös viranomaisille, jotka voivat käyttää tietoja esimerkiksi rahoitusmarkkinoiden seuraamiseen. Yksityishenkilöillä on niin ikään mahdollisuus tarkastella tietojaan palvelussa. 

Rekisteri on perustettu ylivelkaantumisen ehkäisemiseksi, jotta luotonmyöntäjällä on lainan hakemisen yhteydessä ajankohtaiset tiedot käytettävissä olevista tuloista ja lainanhoitokuluista. Tämä on myös hakijan etu, jotta hän tietää selviävänsä lainan lyhennyksistä luotonmyöntäjäkin tekemän tarkastuksen jälkeen. 

Positiivisesta luottotietorekisteristä on säädetty yksityiskohtaisesti laissa, joten sen rajapintaan pääsee vain lain mukaisella oikeudella. Tämä tarkoittaa sitä, ettei esimerkiksi tietoa muiden ihmisten veloista pääse katsomaan. Palvelussa on jatkossa myös mahdollisuus nähdä, miksi tietoja on kysytty.  

Positiivinen luottotietorekisteri ei sisällä kaikkia tietoja 

Positiivinen luottotietorekisteri ei kuitenkaan ole kaiken kattava rekisterikokonaisuus, sillä esimerkiksi pääomatuloja ei merkata sinne. Palveluun ei myöskään merkata maksuhäiriömerkintöjä. Rekisteriin kaavailtiin jossain vaiheessa myös osakkaan osuutta taloyhtiölainojen merkkaamista, mutta ne eivät ole tulossa ainakaan palvelun aloittaessa.