Mikä on pääomatulo?

Pääomatulo on varallisuudesta kertyvää tuloa. Tuloihin luokitellaan esimerkiksi: 

  • Asunnon tai kiinteistön vuokrauksesta kertyneet tulot 

  • Rahastojen myyntivoitot 

  • Osinkotulot  

  • Puun myynti.  

 Pääomatuloja on ollut viranomaisten keräämien tilastojen perusteella n. 1,5 miljoonalla suomalaisella ja ne muodostavat merkittävän osan verotuloista Suomen verojärjestelmässä. Pääomatuloissa on erillinen verotusjärjestelmänsä, jossa on kaksi erillistä veroluokkaa. Mikäli tulot ovat alle 30 000 euroa, veroprosentti on 30. Veroprosentti nousee yli 30 000 euron pääomatuloissa 34 prosenttiin. Luovutusvoitto noudattaa niin ikään pääomatulojen verotusta. 

Miten pääomatulo toimii? 

Pääomatulo lasketaan yleensä niin sanottuihin passiivisiin tuloihin.  Se on tärkeä tulonlähde monelle suomalaiselle ja moni haluaakin kartuttaa varallisuuttaan pääomatuloilla palkka- tai eläketulojen lisäksi. Suosituimpiin sijoitusmuotoihin lukeutuvatkin aiemmin mainittujen arvopaperien lisäksi esimerkiksi sijoitusasunnot ja talletustilien luoma talletuskorko

Jos sinulla on esimerkiksi arvopapereita, voit saada siitä tuottoa. Arvopaperin arvo voi nousta tai vaihtoehtoisesti voit saada siitä osinkoa. Sijoitusstrategia vaihtelee sijoittajasta riippuen – osa etsii mieluummin kasvuyhtiöitä, kun taas toiset luottavat perinteisempiin osinkoa maksaviin arvoyhtiöihin, joilta he haluavat tasaista tuottoa. 

Suomalaisten sijoitusinto on kasvanut viime vuosina, minkä takia myös se on otettu huomioon lainsäädännössä. Esimerkiksi vuonna 2020 lanseerattu osakesäästötili on saanut suomalaisten keskuudessa positiivisen vastaanoton. Toimintamalli poikkeaa perinteisestä arvo-osuussäilytyksestä, sillä osakesäästötilissä verot maksetaan vasta, kun varoja nostetaan osakesäästötililtä. Se sopiikin ennen kaikkea sijoittajalle, joka noudattaa korkoa korolle -ideologiaa. 

Pääomatulo ja verotus 

Pääomatulo merkataan veroilmoitukselle. On tärkeää varmistaa, että ne merkataan oikein. Osa arvopaperivälittäjistä ilmoittaa automaattisesti luovutusvoitot ja osinkotulot verottajalle, mutta niiden oikeellisuus tulee tarkistaa. Esimerkiksi ulkomailta tulevia pääomatuloja ei välttämättä ole ilmoitettu, vaan ne tulee merkata itse.  

Pääomatuloista saa tehdä myös vähennyksiä, mutta ne tulee erotella selkeästi ilmoitukselle ja kuitit tulee säilyttää Verohallinnon ohjeistuksen mukaisesti. Tyypillisiä vähennyksiä ovat esimerkiksi sijoitusasunnon yhtiövastike ja satunnaisten sivutulojen työhuonevähennys. 

Pääomatulojen ilmoitus Zmartalla 

Zmartan lainahakemuksella kysytään muita kuukausittaisia tuloja. Tähän kohtaan tulee kirjoittaa pääomatulojen yhteissumma. Pääomatulot saattavat vaikuttaa positiivisesti luotonmyöntäjien päätökseen, joten ne on hyvä merkata huolella lainahakemukselle.