Mikä on osake?

Osake on osakeyhtiön osuus. Arvopaperi mielletään usein puhekielessä synonyymiksi osakkeelle. Tyypillisiä suomalaisten omistamia osakkeita ovatkin esimerkiksi asunto-osake, julkisen pörssiyhtiön osake tai puhelinosake. 

Osakkeen arvo voi nousta tai laskea, joten se on sijoittamisen muoto ja tapa hakea tuottoa omaisuudelle. 

Osakkeen tarkoituksena on antaa sen omistajalle omistusosuus osakeyhtiöstä, joten esimerkiksi yrittäjät omistavat yrityksestään tietyn prosenttiosuuden. Osakeyhtiön tulee pitää listaa sen omistajista osakasluettelossa. Osakeyhtiön toimintaa määrittää osakeyhtiölaki, jota suomalaisten osakeyhtiöiden tulee seurata.  

Miten osake toimii? 

Osakkeella omistetaan osa yrityksestä. On myös mahdollista, että yhtiö omistaa itse omia osakkeitaan. Niitä voidaan käyttää esimerkiksi osakkeiden mitätöimistä varten tai sitten johdon kannustinpalkkioiksi, tosin molempiin toimiin vaaditaan yleensä yhtiökokouksen hyväksyntä. 

Tavallisin suomalaisten omistama arvopaperi on asunto-osake. Yrityksen yhtiöjärjestyksessä on määritelty miten osakkeet jakautuvat eri asuntojen välillä. Mikäli sinulla on asunto esimerkiksi kerrostalossa, se on todennäköisesti asunto-osake. Et siis käytännössä omista suoraan asunto-osakettasi, vaan omistat hallintaoikeuden asunto-osakeyhtiön yhtiöjärjestyksen mainitsemaan huoneistoon. 

Osake toimii esimerkiksi pörssiyhtiössä hieman eri tavalla, sillä pörssiyhtiön tulee määritellä, montako osaketta yhtiössä on. Osakkeiden määrä vaikuttaa esimerkiksi yhtiön tekemään tulokseen, sillä tulosraporteissa määritellään yleensä tulos osaketta kohden. Osakkeiden määrä voi siis vaikuttaa yrityksen arvoon.  

Osake ja osinko 

Osakkeen omistaminen mahdollistaa myös, että osakkeenomistajalla on mahdollisuus saada osinkoa omistamastaan yhtiöstä. Osakeyhtiöllä ei ole velvollisuutta maksaa osinkoa, mutta useat suomalaiset pörssiyhtiöt maksavat osinkoa vuosituloksestaan. Osinko määräytyy osakekohtaisesti, joten osakkeiden lukumäärä määrittää, paljonko osakkeenomistaja saa osinkoa. On määritelty, että pienin mahdollinen osakkeiden omistettu lukumäärä voi olla 1, mutta osakkeiden omistamisessa ei ole määrätty maksimirajaa. 

Sijoittaminen on monelle suomalaiselle suosittu vaihtoehto omaisuuden kartuttamiseen ja useat suomalaiset ostavatkin mielellään osakkeita, jotka maksavat osinkoa. Tarkoituksena on kerätä tasaista kassavirtaa, jolla voi saada lisätuloja muiden ansiotulojen lisäksi. 

Osakeyhtiöiden rahoitusmuodot 

On mahdollista, että osakeyhtiöt voivat muuttaa osakkeiden lukumäärää rahoituksen vuoksi. Jos yrityslaina ei ole vaihtoehto, osakeyhtiö voi järjestää osakeannin pääoman keräämistä varten. Osakeyhtiö voi hankkia rahoitusta myymällä yrityksen hallussa olevia osakkeita. Toinen vaihtoehto on luoda uusia osakkeita. 

Rahoitusmuotoja tulee punnita huolella ennen lopullisen päätöksen tekoa, jotta yritys saa yleiskuvan, mikä vaihtoehto on sille paras.