Arvopaperi

Arvopaperilla tarkoitetaan yleisesti ottaen monenlaisia asiakirjoja. Niitä ovat esimerkiksi osakeyhtiön osakkeet, joukkovelkakirjat, obligaatiot ja sijoitusrahasto-osuudet. Arvopaperille on tyypillistä, että sen arvo ei ole sidonnainen henkilöön, jonka hallussa se on, vaan arvopaperi tuottaa saman oikeuden haltijasta riippumatta.

 Arvopaperit helpottavat osuuksien ja/tai oikeuksien siirtämistä henkilöltä toiselle esimerkiksi kaupan tai perinnön yhteydessä. Arvopaperi toimii myös luovutettavana merkkinä omistuksesta tai oikeudesta. Omalta osaltaan arvopaperi käsitteenä mahdollistaa suurempien kokonaisuuksien jakamisen pienempiin osuuksiin osakeyhtiön ja joukkovelkakirjan kaltaisissa monen henkilön omistamissa rakenteissa. 

Käyvätkö arvopaperit lainan vakuudeksi?

Reaalivakuudessa henkilö asettaa omaisuuttaan lainan vakuudeksi turvaamaan velan maksua. Arvopaperit ovat omaisuutta, jotka pankit hyväksyvät vakuuksiksi. Erilaisten arvopaperisijoitusten vakuusarvoissa on kuitenkin suurta vaihtelua. Lainaa myönnettäessä pankki varmistaa ensin asiakkaan maksukyvyn. Sitten pankki katsoo, millaisia vakuuksia lainalle on. Kaikki vakuusarvot perustuvat riskiluokitukseen. Lainapankin tilillä olevat talletukset käyvät täydestä arvostaan vakuuksiksi. Myös omistusasunto käy useimmiten lainan vakuudeksi.

Vertaile lainoja ja säästä kuluissa

Ennen kuin haet lainaa, hyödynnä lainalaskureita, vertaile korkoja sekä eri pituisia lainan lyhennysaikoja. Zmartan kautta voit vertailla lainoja aina 60 000 euroon asti.

 Jos tulosi ovat epävakaat tai pienet, voi rinnakkaishakija tai reaalivakuus parantaa lainansaantimahdollisuuksiasi. Voit saada lainallesi matalamman koron, jos haet sitä yhdessä toisen hakijan, esimerkiksi avo- tai aviopuolison kanssa. Myös vakuudella on merkittävä vaikutus korkotasoon: vakuudettomat lainat ovat vakuudellisia lainoja kalliimpia. Vakuudesta ja rinnakkaishakijasta huolimatta korkotasossa ja muissa kuluissa on eroja – siksi lainojen kilpailuttaminen on fiksuin teko, jonka lainaa hakeva voi tehdä.