Mikä on velkakirja?

Velkakirja on kirjallinen dokumentti, jossa määritellään sopimus velasta. Velkakirjassa ilmenee esimerkiksi velan ottaja, velan antaja sekä velkasumma. Sen tarkoituksena on toimia sopimusjuridisena asiakirjana molemmille osapuolille. 

Velkakirja sisältää yleensä myös yksityiskohtaisia tietoja takaisinmaksun aikataulusta sekä kuukausilyhennyksen että koron suuruudesta. Molempien osapuolten tulee tutustua huolella velkakirjan sisältöön ja lukea se huolella. Kun molemmat osapuolet ovat hyväksyneet dokumentin, se vahvistetaan allekirjoituksilla. Allekirjoituksen yhteydessä mainitaan yleensä myös päivämäärä ja paikka. 

Miten velkakirja toimii? 

Velkakirjan tarkoituksena on toimia todisteena velkasuhteesta. Siihen kirjataan tarkasti yksityiskohdat, jotta molemmat osapuolet tietävät, mihin ne sitoutuvat. Velkakirjaan voi tarvittaessa palata myöhemmin, mikäli sopimuksen sisällössä on epäselvyyksiä. 

Velkakirja on nykyisin usein myös digitaalisessa muodossa, joten se allekirjoitetaan vahvoilla tunnistusmenetelmillä, esimerkiksi verkkopankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteilla hakiessa lainaa netistä.  

Missä velkakirjaa käytetään? 

Velkakirja on käytössä erilaisissa sopimussuhteissa. Jos nostat esimerkiksi uutta asuntolainaa, remonttilainaa tai opintolainaa, allekirjoitat velkakirjan ennen lainan vastaanottamista. Molemmille osapuolille jää oma kappale velkakirjasta. 

Velkakirja on usein käytössä myös yksityishenkilöiden välisissä sopimussuhteissa. Velkakirjan tekemistä suositellaan myös, jos vanhemmat lainaavat lapselleen rahaa tai kaverukset lainaavat rahaa keskenään. Verottaja saattaa kysellä velkakirjan perään, mikäli vanhemmat ja lapset siirtävät rahaa keskenään, sillä tarkoituksena on selvittää, onko kyseessä laina vai lahja. 

Velkakirja sijoituskohteena 

Velkakirjalla on myös toinen merkitys, sillä se voi olla myös sijoituskohde. Joukkovelkakirjat ovat suosittuja sijoituskohteita, joissa sijoittaja hakee tuottoa lainaamalla rahaa esimerkiksi listatulle pörssiyhtiölle tai valtiolle. Tarkoituksena on hakea korkotuottoa lainatulle rahalle. Joukkovelkakirjat tuovatkin hajautusta riskiä kaipailevan sijoittajan salkkuun.