Mikä on erityistakaus?

Erityistakaus on takaus, jossa takaussitoumus on määritelty yhteen tai useampaan velkaan. Siinä takausvastuuta on siis rajoitettu. 

Erityistakaus koskee tavallisesti tilannetta, jossa on henkilövakuus. Yleisin vakuustyyppi on reaalivakuus, joka voi olla esimerkiksi asunto-osake, kiinteistö tai metsäpalsta. Vakuutena voi olla itse lainan kohde tai vaihtoehtoisesti siinä voi olla täytetakaus. 

Miten erityistakaus toimii? 

Erityistakausta käytetään usein tilanteessa, jossa lainan ottajan vakuudet eivät riitä. Vastaavaa tilannetta ei synny esimerkiksi Zmartan lainavertailusta tarjolla olevassa kulutusluotossa, sillä niissä ei edellytetä vakuuksia. Näin ollen hakijalta ei edellytetä vakuuksia lainan saamiseksi. 

Erityistakauksesta tulee sopia kirjallisesti velkakirjassa, jossa eritellään takausvastuu yksityiskohtaisesti. Näin vältytään epäselvyyksiltä ja väärinymmärryksiltä. On myös tärkeää eritellä takaajalle vastuu, johon hän sitoutuu. 

Miten erityistakaus poikkeaa muista takauksista? 

Erityistakauksen erikoisuutena on se, että takaussitoumuksessa yksilöidään sen kohteena oleva yksi tai useampi velka. Jos saat takaajan, yleensä hän vastaa nimenomaan kyseisestä velasta. Hän ei siis sitoudu maksamaan kaikkia velkoja, joita velallinen nostaa, vaan vastuu on rajattu yhteen tai useampaan velkaan.  

Toista ääripäätä edustaa yleistakaus, jossa määritellään yleensä vain rahamääräinen maksimisumma sekä sen voimassaoloaika. Jos siis takaaja suostuisi yleistakaukseen, hän voi joutua vastuuseen jopa velallisen uusista lainoista. Tämän takia onkin hyvä olla tarkkana, millaiseen takaukseen henkilötakaaja suostuu ja se määritellään perusteellisesti.