Mikä on BIC-koodi?

BIC-koodi on numerosarja, jonka tarkoituksena on toimia kansainvälisessä rahaliikenteessä pankin tunnuskoodina. Tarkoituksena on siis yksilöidä pankki, jotta maksuliikenteessä rahat menisivät perille oikeaan paikkaan. 

BIC-koodi juontaa nimensä englanninkielisestä lyhenteestä ”Bank Identifier Code”. Se tarkoittaa teknisesti samaa asiaa kuin SWIFT-koodi, joten näitä kahta termiä käytetäänkin usein rinnakkain puhumaan samasta asiasta. 

Miten BIC-koodi toimii? 

Pankit haluavat helpottaa myös asiakkaidensa toimintaa, jotta he saisivat tulevat ja lähtevät tilisiirrot mahdollisimman nopeasti. Tämän johdosta he kertovat avoimesti omasta BIC-koodistaan ja tieto löytyykin yleensä kotisivuilta. 

Rahaliikenteen keskeisenä muutoksen ajurina ovat olleet SEPA-maksut, jotka tarkoittavat eurooppalaisten tilisiirtostandardin täyttävät pankkitilisiirrot. Se on ollut tuonut monia muutoksia suomalaisten arkipäivään ja esimerkiksi suoraveloitus poistui aikanaan käytöstä uuteen järjestelmään siirryttäessä. Sen johdosta meillä onkin nykyään käytössä E-lasku

Miksi BIC-koodi on käytössä? 

BIC-koodi on otettu käyttöön monikansallisten rahansiirtojen johdosta. Suomi on osa järjestelmää, minkä johdosta tilinumerot ovat niin ikään nykyään IBAN-tilinumerojen muodossa. Näin ollen kansainvälinen rahajärjestelmä on päivitetty kotimaassakin vastaamaan laajemman yhteisön standardeja. 

BIC-koodia kysytäänkin toisinaan pankkisiirron yhteydessä, joten on tärkeää selvittää, minkä pankin asiakas rahaa vastaanottava henkilö oikein on. Kotimaan sisäisessä rahaliikenteessä ei yleensä näin ole, sillä pankit tunnistavat vastaanottavan suomalaisen pankin. Ulkomaille lähtevissä tilisiirroissa saatetaan kysyä jopa vastaanottajan osoitetta.