Talousvinkit

Lomakorvaus vai lomaraha?

2021-07-02
Zmarta ja Radio Nova yhteistyö

Lomailu ei ole aina halpaa puuhaa, sillä erilaiset aktiviteetit ja koko perheen harrastukset maksavat paljon. Usein kassavajetta voi paikata työpaikan maksamalla lomakorvauksella tai lomarahalla. Mitä lomakorvaus ja lomaraha ovat? Entä millainen on lomaltapaluuraha? Lue tämä artikkeli ja kuulet!

Lomakorvaus jokaisen palkan yhteydessä

Lomailu vakituisesta työpaikasta tulee usein tarpeeseen, eikä loman vaikutusta tilipussiin tule useinkaan ajateltua sen kummemmin. Suomessa työntekijöiden oikeudet ovat kuitenkin huipputasolla, sillä lomaa on saatavilla ja siitä usein jopa maksetaan ekstraa. Mikäli lomaa jää pitämättä, astuu kuvaan lomakorvaus, joka kompensoi menetettyä vapaata.

Lomakorvaus on loma-ajan palkan sijasta maksettava korvaus, joka maksetaan niiltä vuosilomapäiviltä, jotka jäävät pitämättä tai joita ei voida pitää varsinaisena lomana. Lomakorvausta voidaan maksaa myös silloin, kun työntekijä työskentelee niin lyhyen ajan, ettei lomaa ehdi pitää tai sitä jää käyttämättä.

Vuosiloman kertyminen ei ole täysin yksiselitteinen juttu, sillä lomapäivien lukumäärään ja loma-ajan palkkaan vaikuttaa vuosilomalain lisäksi myös työehtosopimus. Yleisesti voidaan kuitenkin sanoa, että vuosilomapäivien kertymä lasketaan lomanmääräytymisvuodelta eli ajanjaksolta 1.4-31.3. Mikäli työntekijä on ollut töissä yli vuoden, on lomapäiviä 2,5 per kuukausi ja alle vuoden työssä käyneillä sama määrä on 2 per kuukausi

Vuosiloma alkaa kertyä heti työsuhteen alussa ja se on palkallista lomaa, joten sen ajalta maksetaan niin sanottu loma-ajan palkka. Vuosilomista 24 päivää tulee pitää lomakaudella eli 2.5-30.9 ja vähintään 12 päivää tulee pitää yhtäjaksoisesti. Vuosilomapalkan laskentatapoja on useita ja siihen vaikuttaa muun muassa se, millaisella työsopimuksella on töissä.

Lomakorvaus on laissa määritetty ja näin ollen sitä ei voi jättää maksamatta. Loman maksaminen rahana on kuitenkin lähtökohtaisesti sallittua vain poikkeuksellisissa tilanteissa. Lomakorvaukset ovat kuitenkin laajasti käytössä tietyillä aloilla ja etenkin osa-aikaisten työntekijöiden kohdalla.

Kesälomarahan ja lomakorvauksen erot

Kesälomaraha ja lomakorvaus eivät ole samoja asioita, kuten eivät myöskään kesälomaraha ja loma-ajan palkka. Kesälomaraha eli niin sanottu lomaraha tai lomaltapaluuraha ei ole lakisääteinen, kuten loma-ajan palkka ja lomakorvaus. Loma-ajalta tulee aina maksaa palkkaa sovitun laskukaavan mukaan ja lomakorvaus on pakollinen silloin, kun lomaa ei syystä tai toisesta voi pitää.

Kesälomaraha on sovittu palkkio, joka tulee joko työehtosopimuksesta tai joka sovitaan työsopimusta luodessa. Toisin sanoen osalla aloista lomaraha on yleinen käytäntö, kun taas toisilla aloilla sitä harvoin näkee. Omilla neuvottelutaidoilla sen voi toki saada sopimukseen vaikka sitä ei varsinaisessa työehtosopimuksessa olisikaan.

Lomaraha kehitettiin alun perin teollisuuden alalle, jossa oli iso ongelma, koska työntekijät jättivät usein palaamasta töihin loman jälkeen. Työntekijöitä haluttiin motivoida palaamaan ja kehitettiin niin sanottu lomaltapaluuraha. He saivat bonuksen silloin, kun loma-aika oli päättynyt ja he palasivat sovitusti töihin.

Nykyään kyseessä ei yleensä ole varsinainen lomaltapaluuraha, sillä palaamatta jättäminen ei ole enää suuri ongelma. Kyseessä on bonus, joka maksetaan sovitusti vuosilomapalkan maksun mukana tai lomaltapaluupäivän palkassa. Lomarahaa kertyy samalla tavalla kuin vuosilomapäiviäkin ja näin ollen pidetyn loman pituus on yleensä suoraan verrannollinen saatavan lomarahan määrään. Voit lukea laskutavasta lisää seuraavasta kappaleesta.

Lomarahamäärän laskeminen

Kuten jo edellisessä kappaleessa kerroimme, lomaraha on sidottu vuosilomapäivien kertymiseen. Näin ollen lomarahaa kertyy samalla kun lomapäiviäkin. Se, minkä suuruinen lomaraha on ja paljonko sitä saa vuodessa, riippuu siis vuosiloman määrästä ja sovitusta lomarahan määrästä.

Yleinen, vakiintunut käytäntö on se, että lomarahaa maksetaan 50% loma-ajan palkasta. Kuten jo kerroimme, lomaraha ei ole kuitenkaan lakisääteinen, joten prosentti voi vaihdella ja on loppupeleissä sopimuskysymys.

Esimerkkinä tyypillisestä lomarahan laskennasta voisi olla tilanne, jossa työntekijän palkka loma-aikana on 3000 euroa. Tästä summasta 50% maksetaan lisäksi lomarahana, joten yhteensä työntekijä nettoaa loma-ajalta 3000 + (300050%) = 4500 euroa.*

Mikäli työehtosopimuksessa on neuvoteltu suurempi tai joskus pienempi prosentti, muutetaan 50% tilalle toinen luku. Huomaa kuitenkin, että lomaraha ei tosiaan kuulu kaikkiin sopimuksiin, joten sen olemassa olo kannattaa tarkistaa ennen allekirjoittamista.

Lomaraha verotuksessa

Kesälomaraha on osa palkkaa ja näin ollen sitä kohdellaan verotuksellisesti palkkatulona. Näin ollen veroprosenttiin ja euromääräiseen veron määrään vaikuttaa ennen kaikkea oma veroprosentti.

Koska veroprosentti kannattaa säätää sopivalle tasolle jo verotuskauden alussa, jotta välttyy mätkyiltä, kannattaa lomaraha muistaa laskea mukaan. Lomarahan unohtaa helposti omista bruttotuloista, mutta unohdus voi kostautua vuoden jälkeen kalliisti.

Lomaraha ja työnantajan velvoitteet

Kuten jo edellä kerroimme, lomaan liittyviä asioita säädetään muun muassa vuosilomalaissa. Työnantajalla onkin paljon lakisääteisiä velvoitteita lomiin liittyen. Tällaisia ovat muun muassa vuosiloman antamisen perusteiden selvittäminen työntekijöille ja heidän edustajilleen ja muun muassa lomien ilmoittaminen vähintään kuukautta ennen loman alkamista.

Lomarahan maksaminen on työnantajan velvoite, sikäli mikäli siitä on sovittu työehtosopimuksessa tai työsopimuksessa. Myös lomapalkan maksaminen ennen lomaa ja palkkalaskelman toimittaminen ovat työnantajan velvoitteita, joita ei voi sivuttaa ilman seurauksia.

Työntekijän oikeudet lomarahaan

Työntekijän oikeus lomarahaan ei perustu lakiin ja näin ollen oikeutta ei ole mikäli asiasta ei ole erikseen sovittu. Mikäli rahasta on sovittu suullisesti tai kirjallisesti, muodostuu oikeus eikä työnantaja voi lopettaa lomarahan maksamista. Sopimus muodostuu myös silloin, kun lomarahaa on aiemmin vakiintuneesti maksettu eli kyseessä on vakiintunut käytäntö vaikka mustaa valkoisella ei olisikaan.

Kesä on suomalaisten suosimaa loma-aikaa, vaikka Suomen kesä onkin säiden puolesta usein epävakaa. Kesäaikaan koko maa vaihtaa vapaalle ja aikaa vietetään kaupungeissa ja maalla perheen ja tuttavien kanssa.

Kesälomailu ei ole aina halpaa puuhaa, sillä erilaiset aktiviteetit ja koko perheen matkat tai harrastukset maksavat paljon. Suomi ei ole myöskään edullisin maa matkailla siksi lomaraha tulee useimmille meille enemmän kuin tarpeeseen.

Jos ylimääräiselle rahalle ei ole tarvetta lomarahan vaihtaminen vapaaksi on mahdollista, mikäli sitä on työehtosopimuksessa sovittu tai mikäli käytössä on työaikapankki. Lomarahan vaihtaminen vapaaksi on aina työntekijän ja työnantajan keskinäisellä sopimuksella tehtävä, joten siitä ei voi päättää yksin.

  • Mikä vaikuttaa lomarahaan ja miten sen suuruus määräytyy?

    Lomarahaan vaikuttaa muun muassa se, millä alalla työskentelee ja millainen työehtosopimus ja työsopimus on. Mikäli lomarahaa maksetaan, se kertyy maksettavaksi samoin kuin vuosilomapäivät ja sen suuruuteen vaikuttaa työntekijän palkka. Vakiintunut käytäntö on, että lomarahan suuruus on puolet vuosiloman ajalta kertyvästä palkasta. Oikeus lomarahaan ja se, maksetaanko lomarahaa ollenkaan kannattaa tarkistaa omista sopimuksista ja työnantajalta.

  • Kuinka paljon lomaraha on palkasta?

    Lomaraha on tyypillisesti 50% eli puolet siitä palkasta, jonka vuosiloman ajalta tienaa. Tämä ei ole kuitenkaan aina totta, sillä lomarahasta ei ole säädetty laissa ja näin ollen se on toimiala ja työpaikkakohtainen. Osa työehtosopimuksista sisällyttää lomarahan, mutta sen voi neuvotella myös omaan työsopimukseen. Työehtosopimus ja työsopimus määrittävät lomarahan suuruuden, mutta vakiintunut käytäntö on 50% suuruinen etu.

  • Milloin lomaraha maksetaan?

    Lomarahasta ei ole säädetty laissa ja näin ollen sen maksaminen on puhtaasti sopimuskysymys. Yleensä lomaraha maksetaan joko vuosilomapalkan maksun mukana tai lomaltapaluupäivän palkassa. Lomaraha on myös etu, jonka voi usein vaihtaa vapaapäiviksi. Mikäli lomaraha on täysin tai osittain käyttämättä tai saamatta työsuhteen loppuessa, lisätään se yleensä viimeiseen palkkaan.

Enemmän tässä kategoriassa

Katso kaikki
Lainahakemus
Talousvinkit Vakuudellinen laina – pankkilaina vakuutta vastaan
Vakuudellinen laina haetaan pankista tai rahoituslaitoksesta, ja sen saamiseksi on asetettava reaalivakuus. Vakuuksia on ...
kreditva rde
Talousvinkit Luottotietojen tarkistaminen – näin se tapahtuu
Luottotiedot voi tarkistaa helposti ja maksutta netistä.