Mikä on luovutusvoitto?

On mahdollista, että yksityishenkilö tekee voittoa omaisuudellaan. Tätä voittoa kutsutaan luovutusvoitoksi, joka syntyy myyntihetkellä.  

Luovutusvoittoa voi tehdä erilaisilla omaisuuslajeilla – esimerkiksi arvopapereilla, velkakirjoilla tai muilla sijoitusinstrumenteilla. 

Mitä luovutusvoitto tarkoittaa? 

Luovutusvoitto on omaisuuden myynnistä ansaittavaa voittoa. Sitä verotetaan pääomatulojen mukaisella taulukolla. Verotus on osittain progressiivista. Tällä hetkellä vero on 30 000 euroon saakka 30 prosenttia. Mikäli voitto on yli 30 000 euroa, sen ylittävältä osalta tulee maksaa 34 prosenttia.  

Lainsäädännössä on toistaiseksi poikkeus pienten luovutusvoittojen suhteen. Mikäli omaisuuden luovutushinta on korkeintaan 1 000 euroa, siitä ei tarvitse maksaa veroa. Toinen poikkeus koskee koti-irtaimiston myyntiä – sen voitostakaan ei ole velvollisuutta maksaa veroa, jos voitto on maksimissaan 5 000 euroa. 

Lisäksi oman vakituisen asunnon myynti on tietyin ehdoin verovapaata tuloa, jos asunnossa on esimerkiksi asuttu vakituisesti yli 2 vuotta yhteen mittaan ja sitä ei ole vuokrattu tässä välissä. 

Miten luovutusvoitto lasketaan? 

Luovutusvoiton laskeminen tapahtuu myyntihetkellä. Siihen on erilaisia laskutapoja. Mikäli myynnin kohteen on omistanut pitkään, on mahdollista, että siihen voi soveltaa hankintameno-olettamaa. Sen suuruuteen vaikuttaa omistuksen kesto. Jos omaisuuden on omistanut yli 10 vuotta, hankintameno-olettama on 40 prosenttia. Alle 10 vuotta kestäneessä omistussuhteessa voi vähentää 20 prosenttia. 

Jos kuitenkin tiedossa on hankintahinta, on hyvä vertailla, onko se itselle kannattavampi vaihtoehto. Hankintahintaan on mahdollista lisätä tiettyjä kuluja, jotka voi tarkistaa verottajalta. 

Luovutusvoiton suuruudeksi määritellään joko myydyn hinnan ja hankintahinnan välinen erotus tai vaihtoehtoisesti hankintameno-olettaman ja myyntihinnan väliin jäävä erotus. Tästä osuudesta lasketaan verotettava osuus.