Mikä on korkotuotto?

Korkotuotto on kirjaimellisesti korosta tulevaa tuottoa, joka hyvitetään korkosijoituksen tehneelle henkilölle. Se on siis sijoitustapa ja mahdollisuus kartuttaa omaa varallisuutta.  

Korkosijoitukset olivat pitkään nollakorkojen aikaan epäsuosittuja, sillä niistä ei juuri saanut tuottoa, mutta korkojen nousu on johtanut niiden suosion kasvuun. Korkosijoitusten suosio korreloi siis yleensä korkotason kanssa. Mitä korkeampi korkotaso, sen suurempi on kysyntä. Tähän liittyy myös inflaatiotaso, joka on yhteydessä korkotasoon, sillä ihmiset siirtävät mielellään varojaan sijoituskohteeseen, jossa saa säilytettyä rahan arvon.  

Mitä tarkoittaa korkotuotto? 

Korkotuotto lasketaan prosentuaalisesti sijoituksesta. Sen suuruus vaihtelee kohteesta riippuen. Korkeariskisimmissä joukkovelkakirjoissa saattaa ansaita yli 10 prosenttia korkotuottoa, kun taas pankkitileiltä tuleva korkotuotto voi olla merkittävästi vähemmän. 

Korkotuottoa on mahdollista ansaita eri tavoin. Sitä voi ansaita esimerkiksi velkakirjoista, pankkitililtä tai korkorahastoista. 

Tuotosta tulee maksaa joko pääomatuloveroa tai sitten lähdeveroa, mikä määräytyy koron lähteen mukaan.   

Miten korkotuotto suhtautuu muihin sijoitusinstrumentteihin? 

Korkotuotto mielletään yleisesti ottaen matalariskisemmäksi kuin esimerkiksi pörssiosakkeet, joissa on suurempi tuoton ja riskin mahdollisuus. Ne voivat moninkertaistua, mutta on myös mahdollista, että pääoman voi hävitä kokonaan, jos yritys menee konkurssiin. 

Vähäriskistä vaihtoehtoa edustaa esimerkiksi käyttötili. Rahoitusvakausvirasto vastaa talletussuojasta, joka tarkoittaa, että suomalaisten pankkien asiakkaiden talletukset on suojattu 100 000 euroon saakka. Lisäksi pankkitililtä on mahdollisuus saada korkotuottoa, joten tilanne on sijoitusnäkökulmasta tarkasteltuna vähäriskinen, sillä pääoma säilyy tallessa vähintään 100 000 euroon saakka.