Mikä on juridinen riski?

Juridinen riski on riskitekijä yrityksen tai organisaation toiminnan kannalta. Se liittyy sopimusjuridiikkaan, joten se on hyvä ottaa huomioon liiketoiminnan operatiivisessa toiminnassa. 

Juridisten riskien suunnittelun kannalta onkin tärkeää, että asiantunteva henkilö hoitaa asioita ja osaa ottaa huomioon mahdolliset sopimusseikat, jotka tulee ottaa huomioon kattavan ja laadukkaan sopimuksen laatimisessa. Esimerkiksi investointeja suunnitellessa on hyvä huomioida myös projektiin liittyvät juridiset riskit. 

Mitä juridinen riski tarkoittaa? 

Kyseessä on esimerkiksi organisaation, yrityksen tai julkisyhteisön liiketoiminnan kannalta huomioitava seikka, joka tulee ottaa huomioon potentiaalisena riskitekijänä yritystoiminnan strategiaa suunnitellessa. Riskien vähentäminen on keskeinen osa liiketoiminnan hallintaa, joten on tärkeää miettiä, olisiko juridisten riskien vähentäminen jollain tavalla mahdollista. 

Esimerkiksi keskeisen kohdan puuttuminen sopimuksessa tai väärä sanamuoto voi johtaa sopimuksen toteuttamatta jättämiseen tai mitätöintiin, joten termistössä on todella tärkeää olla tarkkana. 

Mikä juridinen riski voi olla? 

Juridisia riskejä on monenlaisia, joten sille on vaikea antaa yksittäistä selitystä. Esimerkiksi lakimuutos tietyllä alalla on riski, joka tulee ottaa huomioon sopimuksia laadittaessa. Jokaisen yrityksen ja toimijan tulee aina seurata voimassa olevaa lakia, minkä takia se voi olla riski, jos tulee lakisääteisiä muutoksia voimassa oleviin sopimussuhteisiin. 

Juridinen riski voi liittyä myös eri osapuolten välisiin sopimussuhteisiin eli suhteisiin omien asiakkaiden tai toimittajien välille. Onkin todella tärkeää, että esimerkiksi sopimusten hallinta ja sopimusten luominen tehdään huolella, jotta voidaan välttyä mahdollisilta riitatilanteilta.