Mikä on investointi?

Investointi on taloudellinen panostus yrityksen tulevaisuuteen ja liiketoiminnan laajentamiseen. Sen tarkoituksena on kasvattaa yhtiön liiketoimintaa esimerkiksi tuotantokapasiteettia laajentamalla tai uusien koneiden hankinnalla. 

Investoinneista puhutaan nimenomaan yritysten tai organisaatioiden kohdalla. Yksityisomisteisten yritysten lisäksi julkisen sektorin toimijat eli julkisyhteisöt muodostavat merkittävän osan suomalaisen elinkeinoelämän investoinneista. 

Mitä investointi tarkoittaa? 

Investointihalukkuus kuvaa käytännössä organisaation intoa tulevien tuottojen hankkimiseksi. Kasvua havittelevat yhtiöt ovat yleensä innokkaampia investoimaan, sillä ne haluavat kasvattaa liiketoimintaa ja potentiaalista voittoa. Investointiastetta mitataan myös kansantalouden tasolla ja eri sektorien välillä. Laskelmista saatu prosenttiosuus suhteutetaan bruttokansantuotteeseen ja se on pysynyt tasaisesti yli 20 prosentissa. 

Investoinnit ovatkin keskeisiä teemoja yritysrahoituksessa. Uutta investointia harkitaan huolella ja siitä tehdään kattavia kannattavuuslaskelmia ennen lopullisen päätöksen tekoa. Laskelmissa käytetään usein erilaisia skenaarioita, jotta yhtiö näkee, kuinka nopeasti investointi voi maksaa itsensä takaisin. 

Miten investointeja rahoitetaan? 

Investoinnit sitovat yleensä paljon rahaa, joten niiden rahoitusvaihtoehtoja on hyvä miettiä huolella. Investointien rahoittaminen onnistuu usealla eri tavalla.  

Joissain tapauksissa investoinnit maksetaan käteisvaroilla. Jotkut yritykset päättävät maksaa investoinnit liiketoiminnasta kertyvällä kassavirralla, kun taas toisinaan käteisvarat voivat riittää kustannusten kattamiseen.  

Osakeyhtiöillä on mahdollisuus järjestää osakkaille osakeanti uuden pääoman keräämistä varten. Se saattaa kuitenkin vaikuttaa yhtiön osinkostrategiaan, joten etenkin pörssiyhtiöt vertailevat vaihtoehtoja huolellisesti.  

Monet yritykset nostavatkin yrityslainaa rahoittaakseen suuret kertahankintansa. Zmartan kautta on mahdollista vertailla yrityslainoja jopa 1,5 miljoonaan asti. Lomakkeen täyttäminen kestää pari minuuttia ja hakuvaiheessa kysellään muutamia kysymyksiä yrityksestä. Tämän jälkeen hakemus lähetetään eteenpäin luotonmyöntäjille lainapäätösten tekemistä varten.