Mikä on hyvä pankkitapa?

Hyvä pankkitapa on Finanssialan luoma ohjeistus, jota siihen kuuluvat pankit ovat sitoutuneet noudattamaan. Hyvässä pankkitavassa on määritelty useita määräyksiä, joita pankkien tulee noudattaa toiminnassaan. Ne on kirjoitettu kirjallisesti ja niiden tarkoituksena on toimia ohjenuorana.  

On huomioitava, että hyvä pankkitapa on täydentävä ohjeistus lainsäädännön lisäksi eikä se ole niinkään lainsäädännöllisessä asemassa. Luottolaitoslaissa mainitaan kuitenkin erikseen, että hyvä pankkitapa otetaan huomioon asiakasliiketoiminnan menettelytavoissa. 

Mitä hyvä pankkitapa tarkoittaa? 

Hyvä pankkitapa on kirjallisesti annettu ohjeistus, jota luottolaitosten tulee siis seurata parhaiden käytäntöjen mukaisesti. Luottolaitosten toimiluvista vastaa kansallisella tasolla Finanssivalvonta, joka toimii Euroopan keskuspankin alaisuudessa. Pankkien ylin valvoja on siis EKP. Molemmat toimijat seuraavat valvontansa piiriin kuuluvia toimijoita ja niillä on jopa oikeus evätä toimilupia. 

Hyvään pankkitapaan on määritelty useita periaatteita, joita luottolaitosten tulee toiminnassaan seurata. Ne liittyvät esimerkiksi asiakkaan tunnistamiseen, markkinointiin liittyviin määräyksiin ja pankkitoiminnan rehellisyyteen. Pankkien tulee myös varmistua asiakkaan luottokelpoisuudesta

Miten hyvä pankkitapa toimii? 

 Hyvä pankkitapa näkyy myös asiakkaiden suuntaan, sillä henkilökunnan tulee noudattaa sitä operatiivisessa liiketoiminnassa. Lisäksi pankin strategiassa on hyvä ottaa huomioon siihen liittyvä säännöstö.  

Pankeilla on suomalaisten arjessa merkittävä rooli ja niillä onkin paljon talletuksiin sekä luotonmyöntöön liittyviä asioita. Zmartan lainavertailupalvelussa on mukana pankkeja ja luotonmyöntäjiä, jotta voit vertailla luottopäätöksiä useiden eri toimijoiden kesken niin korkojen kuin kulujen suhteen.