Mikä on luottolaitos?

Luottolaitos määritellään yhtiöksi, jolla on hallussa luottolaitoslain mukainen toimilupa. Suomessa on niin kutsuttu rahalaitoslista, joka on jaettu useampaan alalajiin – Suomen Pankkiin, talletuspankkeihin, muihin luottolaitoksiin sekä rahamarkkinarahastoihin. 

Luottolaitosten toiminta edellyttää toimilupaa, joten sen saaminen edellyttää pitkää prosessia. Toimiluvan hakeminen tapahtuu Finanssivalvonnasta. Lupahakemuksen oheen edellytetään liitteitä, joihin lukeutuvat esimerkiksi selvitys perustajista, selvitys merkittävistä sidonnaisuuksista ja kuvaus sisäisestä valvonnasta sekä riskienhallinnasta.  

Mitä luottolaitos tarkoittaa? 

Luottolaitosten toimintaa seurataan tarkasti. Jokainen luottolaitos on velvollinen raportoimaan toiminnastaan Suomen Pankille. Tietoja käytetään Euroopan keskuspankin vaatimuksiin sekä muihin tilastotietoihin. On mahdollista, että Finanssivalvonta hyödyntää tilastotietoja valvonnassaan.  

Luottolaitokset voivat siis esimerkiksi myöntää kulutusluottoja tai vastaanottaa talletuksia.  

Luottolaitos ja valvonta 

Euroopan keskuspankki on luottolaitosten ylin valvoja. Sen valvonnan piiriin kuuluu suoraan merkittävimmät toimijat. Lisäksi sillä on oikeus myöntää toimilupa ja se tekee myös arvion toimilupaa hakevista toimijoista. EKP:llä on vastaavasti valtuudet perua luottolaitoksen toimilupa, mikäli se päätyy tällaiseen ratkaisuun. 

Luottolaitoksen statuksen saaneen rahoituslaitoksen toimintaa seurataan tarkasti. Kansallinen valvoja ja EKP valvovat toimijoita erilaisin keinoin ja pyytävät tarvittaessa selvityksiä. Vakuutus- ja rahoitusalalla on muutenkin tarkkaa seurantaa, sillä vakuutusten myöntäminen on niin ikään luvanvaraista. 

Jos etsit turvallista ja luotettavaa luottolaitosta, löydät potentiaalisen luotonmyöntäjän Zmartan lainavertailussa. Zmartan vertailupalvelussa voi hakea lainaa aina 1 000 eurosta jopa 60 000 euroon saakka. Laaja luotonmyöntäjien verkosto mahdollistaa, että tavoitat yhden hakemuksen täyttämällä yli 20 pankkia ja luotonmyöntäjää. Vertailun päämääränä on saada sinulle useita lainapäätöksiä sen sijaan, että sinun tarvitsisi ottaa yhteyttä jokaiseen luotonmyöntäjään yksitellen.