Mikä on diskonttauskorko?

Diskonttauskorko auttaa hahmottamaan rahallisen investoinnin nykyarvon. Sen ajatus pohjautuu lähtökohtaan, jossa raha on tänään arvokkaampaa kuin huomenna. Diskonttauskorkoa käytetään yrityksen sisäisessä laskennassa. Vaihtoehtoisesti myös sijoittajat voivat hyödyntää sitä, kun he miettivät vaihtoehtoiskustannuksia eri kohteiden kesken. Diskonttauskorko määritellään usein nimenomaan siten, että kyseessä on sijoittajan tuottovaatimus. 

Diskonttauskorko voidaan laskea joko jatkuvana diskonttauksena tai sitten kertaluontoisena. Mitä suurempi on laskussa käytetty diskonttauskorko, sitä pienempi on nykyarvo.  

Miten diskonttauskorko toimii? 

Diskonttaukseen on monissa tapauksissa määritelty tietty sisäinen korkokanta. Jos sen suuruus ei ole tiedossa, se kuuluu haarukoida manuaalisesti kokeilemalla erilaisia korkovaihtoehtoja. Kun sisäinen korkokanta osuu oikeaan, investoinnin nettonykyarvon pitäisi olla mahdollisimman lähellä arvoa 0. 

Esimerkiksi investointia miettiessä on syytä olla tarkkana diskonttauskorkoon liittyen. Se onkin tärkeä apuväline arvioidessa investoinnin kannattavuutta ja jäännösarvoa eli kohteen arvoa investointiajanjakson päättyessä. 

Diskonttauskorko yrittäjän tukena 

Diskonttauskoron tarkoituksena on kertoa, mikä sijoituksen nykyarvo on. Jos vertailtavissa on kaksi eri vuosina määriteltyä arvoa kohteelle, diskonttauskoron turvin ne voi laittaa samalle viivalle vertailukelpoisiksi vaihtoehdoiksi. Käytännössä tämä tapahtuu siten, että diskonttausarvon turvin määritellään nykyarvo. Lopputulos voi olla hyvinkin yllättävä ja muuttaa investointien keskinäisiä voimasuhteita voimakkaasti. 

Mikäli investointi näyttää diskontattunakin hyvältä vaihtoehdolta, on aika miettiä sen rahoittamista tarkemmin. Potentiaalinen vaihtoehto voi löytyä Zmartan yrityslainavertailun avulla. Sen avulla voi hakea lainaa jopa 1,5 miljoonaa euroa luotettavilta pankeilta ja luotonmyöntäjiltä. 

Tutustu Zmartan yrityslainavertailuun nyt ja rahoita investointisi jo tänään!