Lainan takaus – mitä lainan takaajan on huomioitava?

Mitä lainan takaus tarkoittaa?

Yleisesti ottaen lainojen henkilötakaamisen suosio on ollut lähihistoriassa vähenemään päin. Tähän merkittävin syy on suomalaisten kasvanut varallisuus – lainan vakuudeksi voidaan yhä useammin asettaa kiinteää omaisuutta. Myös asuntolainoissa valtiontakaus on ottanut ensiasunnon ostajien suhteen aiemmin suositun henkilötakauksen paikan, vaikka valtiontakaus ASP-lainoissakin voi olla korkeintaan 50 000 euroa.

Henkilötakaus on kuitenkin yhä edelleen laajalti käytetty takauksen muoto. Sitä voidaan käyttää myös täydentävästi pienissä määrin juuri esimerkiksi asuntolainoissa. Samaten yrityslainoissa yritysten avainhenkilöt toimivat hyvin tavallisesti henkilötakaajina.

Kuka voi olla takaaja Suomessa?

Henkilötakauksessa on siis kyse siitä, että joku muu kuin itse velallinen ottaa viime käden vastuun lainan takaisinmaksusta siinä tapauksessa, ettei päävelallinen tai -velalliset kykene suoriutumaan takaisinmaksuvelvoitteista. Takaaja antaa sitoumuksen velan takaisinmaksusta.

Pankit ja luotonantajat voivat itse oman harkintansa mukaan päättää siitä, kenet hyväksyvät lainan takaajiksi. Perusedellytykset ovat, että takaajan tulee tietenkin olla täysi-ikäinen, ja hänen oman taloudellisen tilanteensa tulee olla hyvä. Näin taataan se, että luotonmyöntäjän riski pysyy alhaisena: takaajan todella tulee kyetä suoriutumaan lainan takaisinmaksusta, mikäli päävelallinen ei siihen itse kykene. Toisinaan voi käydä myös niin, että luoton myöntävä taho vaatii useamman kuin yhden takaajan.

Ystäväpiiristä voi etsiä takaajaa, sillä minkäänlainen veriside ei suinkaan ole edellytyksenä takaajana toimimiselle. On kuitenkin ymmärrettävää, että suuret taloudelliset vastuut voivat asettaa hyvät ja pitkät ystävyyssuhteet koetukselle varsinkin ongelmatilanteissa – suurin osa henkilötakauksista onkin sukulaissuhteisiin perustuvia. Etenkin vanhemmat toimivat usein asuntolainan osatakaajina lapsilleen.

Lainan takaajaksi ryhtymistä tulee harkita tarkkaan. Takaajalle kerrotaan hänen oikeutensa ja velvollisuutensa ennen takaussopimuksen solmimista, ja näihin oikeuksiin sekä velvollisuuksiin on syytä perehtyä huolella ennen allekirjoittamista.

Lainan takaaja on tärkeää tietää, mihin hän sitoutuu. Hänen tulee aina olla tietoinen siitä, mistä hän todella ottaa vastuun ja milloin velka voidaan periä häneltä. Takaajan tulee olla myös tietoinen velallisen taloudellisesta tilanteesta ja velan mahdollisista muista takauksista ja panteista. Takaajalla on takaussopimuksen solmimisen jälkeenkin oikeus saada pankilta tietoa velallisen velanhoidosta. Tähän ei tarvita suostumusta velalliselta.

Vaihtoehtoja henkilötakaukselle

Mikäli takaajaa ei haluta tai voida hankkia, on markkinoilla myös useita vaihtoehtoja kuten vakuudeton laina. Mikäli lainan tarve on todellinen, kannattaa näitä vaihtoehtoja vertailla Zmartan palvelun avulla. Vakuudetonta lainaa on mahdollista hakea jopa 60 000 euroon saakka. Tyypillisiä kohteita, joihin haetaan lainaa ilman vakuuksia, ovat autolaina, remontointtilaina sekä matkalaina.

Vakuudettomissa lainoissa lainasummat ovat tavanomaisesti vakuudellisia pienempiä, ja kasvanutta riskiä kompensoidakseen luotonantajat perivät näissä lainoissa suurempaa korkoa.

Toinen vaihtoehto henkilötakaukselle on niin kutsuttu omatakaus. Kyse on luotonantajan myymä lisävakuutus, joka toimii vakuutuksen tavoin. Omatakausta käytetään etenkin asuntolainoissa, mikäli ostettavan asunnon arvo ei yksinään riitä vakuudeksi (tavallisesti asunnon vakuusarvo on 70 % sen käyvästä arvosta) eikä lainanhakijalla ole tarjota riittävästi muita vakuuksia tai säästöjä.

Mikäli haluat kilpailuttaa vakuudettoman lainan nyt, valitse lainalaskurista sinulle sopiva summa ja aloita lainavertailu Zmartalla!