Talousvinkit

Luottotietojen tarkistaminen – näin se tapahtuu

2023-02-10 Taru Schroderus
kreditva rde

Luottotiedot kuvaavat yksityishenkilön tai yrityksen maksukykyä. Ne voi tarkistaa helposti ja maksutta netistä.

Maksuvaikeuksien kanssa kamppaileminen voi aiheuttaa suurta ahdistusta. Valtakunnallisen sosiaalialan järjestön, Takuusäätiön mukaan noin 400 000 suomalaisella on maksuhäiriömerkintä häpeärekisteriksikin kutsutussa luottotietorekisterissä.

Velallisen tilannetta ei ole myöskään helpottanut se, että luottotietojen palautuminen on aiemmin kestänyt vähintään kaksi vuotta, vaikka merkintään johtanut velka olisi kokonaisuudessaan maksettu pois. Vanha maksuhäiriömerkintä on voinut siis vaikuttaa henkilön elämään vielä pitkän ajan jälkeenkin.

Eduskunnan tekemän lakiuudistuksen myötä maksuhäiriömerkinnän säilytysaika muuttui 1.12.2022. Jatkossa ulosottovelallinen pääsee eroon maksuhäiriömerkinnästä 30 päivän kuluttua siitä, kun merkintään johtanut velka tai maksu on raportoitu suoritetuksi.

Tässä artikkelissa kerromme, mistä maksuhäiriömerkinnän voi saada ja miten omat luottotiedot voi tarkistaa.

Luottotiedoista kannattaa pitää huolta

Luottotiedot kertovat maksukyvystä. Mikäli luottotiedoissa ilmenee maksuhäiriömerkintöjä, yrityksen tai yksityishenkilön tilanne voi hankaloitua merkittävästi.

Luottotiedoissa oleva merkintä voi vaikuttaa esimerkiksi lainansaantiin tai uuden puhelinliittymän avaamiseen. Luottotiedot saatetaan tarkistaa myös uutta työpaikkaa tai asuntoa hakiessa.

Jos et pysty maksamaan laskujasi, ole yhteydessä laskun lähettäjään maksusuunnitelman sopimiseksi. Yleensä tilanteen voi vielä korjata.

Mistä luottotiedot menevät?

Luottohäiriömerkintä ei tule vahingossa tai kovinkaan helposti. Yleensä velkoja on lähettänyt laskusta useita muistutuskirjeitä, joissa velalliselle on tarjottu mahdollisuutta sopia maksusta.

Kun maksamatonta laskua tai velkaa on yritetty periä kuukausia, velkoja hakee yleensä käräjäoikeudesta laskulle tai velalle maksutuomion. Velkojan ei tarvitse hakea käräjäoikeuden tuomiota, jos kulutusluotosta on vain osa maksamatta. Myös julkisoikeudelliset laskut, kuten kunnalliset terveydenhoitolaskut, päivähoitomaksut ja verot, siirtyvät suoraan ulosottoon ilman käräjäoikeuden maksutuomiota. On kuitenkin hyvä muistaa, että vielä ulosotonkin kanssa voi tehdä maksusuunnitelman.

Luottotietojen maksuhäiriömerkintä tulee vasta, jos et maksa laskua tai sovi perinnän kanssa uudesta maksusuunnitelmasta.

Kenellä on oikeus tarkistaa luottotiedot?

Luottotiedot eivät ole julkista tietoa. Laki säätelee sitä, kuka ja missä tilanteessa voi tarkistaa tietosi. Esimerkiksi naapuri tai työkaveri ei voi vain hyvin vuoksi katsella luottotietojasi.

Yleensä luottotietojen tarkistaminen liittyy lainanottamiseen, asunnon vuokraamisen tai osamaksusopimuksen tekoon. Siksi esimerkiksi pankit, puhelinoperaattorit ja vuokranantajat saavat selvittää luottohistoriaasi.

Yleensä luottotiedot tarkistetaan:

  •            lainaa hakiessa

  •            vuokra-asuntoa hakiessa

  •            osamaksusopimuksella ostaessa

  •            puhelinliittymää hankkiessa

  •            työpaikkaa hakiessa tietyillä aloilla, kuten rahoitusalalla

Omien luottotietojen tarkistaminen

Suomen Asiakastieto ja Bisnode vastaavat Suomessa luottotietojen tarkistuksesta. Voit tarkistaa omat luottotietosi ilmaiseksi kerran vuodessa joko sähköisesti tai lähettämällä kirjallisen pyynnön jompaankumpaan palveluun.

Kuluttaja voi myös selvittää, katsooko joku hänen luottotietojaan rekisteristä. Viisi euroa kuussa maksava nettipalvelu ilmoittaa sähköpostilla heti, kun omia luottotietoja on katsottu Suomen Asiakastiedon rekisteristä.

Mitä luottotiedoista selviää?

Luottotietorekisteristä löydät tiedot siitä,kuinka kauan rekisterin merkinnät ovat vielä voimassa,mistä merkintä on peräisin jakenelle tietoja on luovutettu. Mikäli sinulla ei ole maksuhäiriömerkintöjä, ei rekisteristä löydy mitään tietoja. Lisäksi luottorekisterin tiedoista voit nähdä, onko maksuhäiriömerkinnän aiheuttanut velka jo maksettu vai vielä maksamatta.

Luottotiedoista näkee myös, minkä tyyppisestä ongelmasta merkintä on syntynyt ja kuinka pitkään merkintä pysyy luottotietorekisterissä.

Yleisimmät luottotietorekisterin merkinnät

Luottorekisterissä voi olla useita erilaisia merkintöjä, joista jokaisella on oma lyhennyksensä. Merkintöjä voi olla vaikea tulkita ilman ymmärrystä siitä, mitä kyseinen lyhenne tarkoittaa.

Ohessa on listattuna yleisimpiä luottotietorekisterissä olevia merkityksiä selityksineen:

LKP = Tililuottoon tai luottokorttiin liittyvä maksuhäiriö

YVK = Yksipuolinen tuomio velkomusasiassa. Käräjäoikeus on antanut yksipuolisen tuomion selvässä ja riidattomassa velkomusasiassa. Velallinen ei ole vastannut tai vastauksen perusteet eivät ole riittäneet asian riitauttamiseen.

UMV = Ulosottomenettelyssä todettu varattomuus tai muu este. Velallinen on todettu ulosottomenettelyssä varattomaksi tai velallista ei ole tavoitettu.

UMS= Velalliselta ei ole suppeassa ulosottomenettelyssä löytynyt varoja velan suorittamiseksi tai velallisen olinpaikasta ei ole tietoa.

UMP= Velallisen palkan tai muun toistuvaistulon ulosmittaus on jatkunut kahden vuoden aikana vähintään 18 kuukauden ajan

KHI= Velallisen jättämä konkurssihakemus.

KHV = Velkojan jättämä konkurssihakemus

KKV = Velallinen asetettu konkurssiin

FHI= Velallisen jättämä saneeraushakemus

FHV = Velkojan jättämä saneeraushakemus

FSA = Saneerausmenettelyn aloittamispäätös

HAK = Velallinen on jättänyt velkajärjestelyhakemuksen.

HAP = Käräjäoikeus on määrännyt velkajärjestelyn aloitettavaksi.

HVP = Käräjäoikeus on vahvistanut maksuohjelman ja määrännyt velkajärjestelyn päättymispäivän.

HRP = Velkajärjestelyn maksuohjelman raukeaminen.

KR = Konkurssi rauennut varojen puutteessa. Konkurssimenettely on rauennut, koska konkurssipesän varat eivät ole riittäneet kattamaan pesän hoitamisesta aiheutuneita kuluja.

UM = Verottajan julkaisemat tilittämättömät veronpidätykset ja alv-erät.

ATR = Yksityisoikeudellinen trattaprotesti

AST = Yksityisoikeudellinen trattaprotesti, ei julkaistava. Trattaprotesti, jota ei julkaista lehdissä.

 

Maksuhäiriömerkintä ei automaattisesti estä lainansaantia

Maksuhäiriömerkintä voi vaikeuttaa lainan saantia, mutta se ei aina merkitse sitä, että lainaa ei saisi. Lainan saanti riippuu maksuhäiriön vakavuudesta ja talouden kokonaistilanteesta. Jos sinulla on maksuhäiriömerkintä, et kuitenkaan saa vakuudetonta lainaa.

Mikäli taloustilanteesi on nykyisin vakaa, mutta luottotiedoissasi on vanha maksuhäiriömerkintä, voit hakea lainaa yhdessä rinnakkaishakijan kanssa. Hän voi olla puolisosi, ystäväsi tai vaikkapa sukulaisesi, jolla on vakituinen työ ja sen myötä vakituiset tulot.

Rinnakkaishakijan ei tarvitse olla kukaan edellä mainituista, vaan riittää, että hänen taloutensa on kunnossa ja hän on luottokelpoinen. Toinen hakija on mukana turvaamassa, että lainasi takaisinmaksu hoidetaan asianmukaisesti. 

Enemmän tässä kategoriassa

Katso kaikki
Lainahakemus
Talousvinkit Vakuudellinen laina – pankkilaina vakuutta vastaan
Vakuudellinen laina haetaan pankista tai rahoituslaitoksesta, ja sen saamiseksi on asetettava reaalivakuus. Vakuuksia on ...
interest rate
Talousvinkit Lainan lyhennys – monia eri tapoja
Lainan lyhentäminen on arkea jokaiselle lainan ottaneelle. Lyhennykset koskevat jossakin elämänsä vaiheessa suurta osaa ...