Mikä on velkaantumisaste?

Velkaantumisaste (debt-to equity ratio) kuvaa velkojen osuutta suhteessa tuloihin. Tunnuslukua mitataan pääasiassa yritysten ja kotitalouksien kohdalla. Tarkoituksena on seurata keskeisen tunnusluvun avulla velkaantumisasteen kehittymistä. 

Velkaantumisaste kertoo vakavaraisuudesta. Sen pohjalta on mahdollista tehdä tulkintoja esimerkiksi lisävelkaantumisen riskeihin liittyen. 

Mitä velkaantumisaste tarkoittaa? 

Velkaantumisaste kuvastaa käytännössä, kuinka velkaantunut kohde on. Se on keskeinen tunnusluku, joka antaa rahoittajille ja sidosryhmille selkeää osviittaa tilanteesta. Esimerkiksi kotitalouksien kohdalla lukua seurataan, jotta saadaan selville kuluttajien kantokyky talouden tilanteen muuttuessa heikommaksi. 

Suomalaisten velkaantumisastetta seurataan Tilastokeskuksessa laskemalla yhteen kotitalouksien nettorahoitusvarat ja velat. Tunnuslukuja säilytetään kansantalouden rahoitustilinpidossa. Samalla lasketaan esimerkiksi, paljonko on keskimääräinen asuntovelka ja tilastoidaan se maakuntaa kohden. Viranomaiset ovat arvioineet, että asuntolainaa tulisi olla enintään 5 kertaa vuosituloihin nähden. Kotitalouksien velkaantumisaste on kansantaloudellisella tasolla noin 120-130 prosenttia mittausajankohdasta riippuen.  

Miten velkaantumisaste lasketaan? 

Velkaantumisaste lasketaan kotitalouksien kohdalla siten, että kvartaalin lopussa olleet kotitalouksien lainavelat lasketaan yhteen ja suhteutetaan yhteenlaskettuun käytettävissä olevaan tuloon ja kerrotaan luvulla 100. Yritysten kohdalla korolliset velat jaetaan omilla varoilla ja kerrotaan luvulla 100. On myös mahdollista laskea esimerkiksi nettovelkaantumisaste. 

Yrityksiä tutkitaan etenkin yritysrahoitusta haettaessa tarkasti ja sijoittajat sekä sidosryhmät tutkivat tunnuslukuja eri mittareilla. Toinen vastaava tunnusluku on omavaraisuusaste, jonka tarkoituksena on niin ikään kertoa, miten vakavaraisesta yrityksestä on kyse. Omavaraisuusasteessa lasketaan oman pääoman suhde suhteutettuna taseen loppusummaan, jossa on vähennetty tehtyyn työhön perustuvat ennakkomaksut. 

Mikäli yritysrahoitukselle on tarvetta, Zmartan yrityslainavertailussa voi hakea rahoitusta jopa 1,5 miljoonaa. Täytä maksuton lainahakemus Zmartan kotisivuilla jo tänään ja saat lainapäätöksiä!