Omavaraisuusaste – mitä se tarkoittaa?

Omavaraisuusaste kertoo yrityksen pitkän tähtäimen vakaudesta. Se mittaa myös yrityksen vakavaraisuutta, tappion sietokykyä sekä kykyä selviytyä sitoumuksista pitkällä tähtäimellä.

Omavaraisuusaste näyttää, kuinka suuri osa varallisuudesta on peräisin yhtiön omasta pääomasta. Korkea omavaraisuusaste kertoo, että yrityksen johto on minimoinut velkarahoituksen käytön. Mitä matalampi omavaraisuusaste, sitä enemmän toimintaa rahoitetaan velkarahalla.

Millainen on hyvä omavaraisuusaste?

Omavaraisuusaste on hyvä, jos se on yli 40 prosenttia. Jos se on 20 ja 40 prosentin välillä se on tyydyttävä ja alle 20 prosentin tulokset ovat heikkoja. Omavaraisuusaste-prosentti lasketaan jakamalla oma pääoma taseen loppusummalla ja kertomalla luku sadalla.

Yritys tulee toimeen myös matalalla omavaraisuudella, jos sen kannattavuus on vähintään tyydyttävä eikä tappioita synny. Matala omavaraisuusaste on kuitenkin yhtiön kannalta riski, jos kannattavuudessa tapahtuu heikkenemistä. Korkean omavaraisuuden omaava yhtiö kestää heikentynyttä kannattavuutta paremmin kuin alhaisen omavaraisuuden yhtiö.

Miten omavaraisuusaste vaikuttaa lainan saantiin?

Omavaraisuusaste kertoo yrityksen potentiaalisesta maksukyvystä. Mikäli yrityksen omavaraisuus on korkealla tasolla, voidaan sen toiminnan olettaa myös olevan vakaalla pohjalla, sillä kertynyt pääoma toimii tarvittaessa puskurina silloin, kun yrityksellä menee huonommin.

Lainaa hakiessa omavaraisuus voi vaikuttaa muun muassa yrityslainan korkoon ja takaisinmaksuehtoihin. Mitä vakaammalla pohjalla yrityksen talous on, sitä paremmat ehdot lainalle voi saada.

Zmartan avulla yritykselle sopivan rahoitusmuodon löytäminen on helppoa ja vaivatonta. Kilpailutamme yrityksen puolesta yli 25 luotettavaa pankkia ja rahoituslaitosta. Voit vertailla yrityslainojen korkoja ja takaisinmaksuehtoja aina 350 000 euron lainasummaan asti. Vertailu on maksutonta, eikä sido yritystä mihinkään.