Mikä on panttikirja?

Panttikirja on todistus kiinnityksestä, kun kiinteistöä käytetään velan vakuutena. Jos siis kiinteistön ostaja tarvitsee lainaa ja käyttää kiinteistöä vakuutena, hän tarvitsee panttikirjan. Dokumentti on nykyään sähköisessä muodossa Maanmittauslaitoksen rekisterissä.  

Kiinteistökaupan panttikirjaprosessi voi tuntua ensikertalaisesta hieman monimutkaiselta, mutta onneksi siihen saa hyvin apua. Panttikirjaan merkitään keskeisiä tietoja esimerkiksi kiinnityksen kohteesta ja kiinnityksen summasta. 

Kiinteistön ja asunnon panttikirja

Kiinteistöllä tarkoitetaan usein omakotitaloa tai muuta rakennusta, mutta varsinaisesti kiinteistö merkitsee sitä itsenäistä maanomistuksen yksikköä, kuten tilaa tai tonttia, jolla mahdollinen rakennus sijaitsee. 

Asunto-osakkeen ostamisessa on varsinaisesti kyse osakekaupasta. Asunto-osakekaupassa ostajasta tulee taloyhtiön osakas, joka saa lain mukaan oikeuden hallita yhtiöjärjestyksessä määrättyä huoneistoa tai muuta osaa yhtiön hallinnassa olevasta rakennuksesta tai kiinteistöstä.

Jos asuntoa ei ole mahdollisuutta ostaa käteisellä, tarvitaan ostoksen rahoittamiseen asuntolainaa. Voidakseen myöntää lainan pankki haluaa vakuuden, eli jonkinlaisen takuun siitä, että jos lainaa ei lyhennetä, se voi silti saada lainaamansa rahan takaisin.

Asunto-osakkeissa panttaustarkoitukseen käytetään osakekirjoja, jotka pankki ottaa haltuunsa, kunnes laina on maksettu.

Kiinteistössä saman asian ajavat panttikirjat, joita syntyy, kun asuntoon merkitään kiinnityksiä. Kiinnityksiä vapautuu sitä mukaa kun niitä vastaan otettua lainaa on maksettu.

Sähköinen panttikirja – mitä se tarkoittaa?

Sähköinen panttikirja tarkoittaa lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin tehtyä merkintää.

Rekisteriin merkitään panttikirjan haltija eli se, kuka/mikä on sähköisen panttikirjan saaja - yleensä pankki. Sähköisestä panttikirjasta ei anneta hakijalle paperista panttikirjaa, vaan ainoastaan päätös kiinnityksen vahvistamisesta.

Miten panttikirja toimii? 

Panttikirja toimii luoton vakuutena esimerkiksi yksityishenkilön tai asunto-osakeyhtiön kiinteistössä. Panttikirjan tulee siirtyä kiinteistökaupassa uudelle omistajalle. Asiassa on syytä olla tarkkana kaupantekohetkellä ja siihen liittyviä kysymyksiä voi esittää esimerkiksi kiinteistövälittäjälle. 

Kuinka kauan panttikirjojen laadinta kestää?

Varsinaista panttikirjaa ei enää laadita. Sähköisessä "panttikirjassa" on kysymys vain rekisterimerkinnästä kiinnityksen kohdalla, ei varsinaisesta asiakirjasta. Lisäksi kiinnityksen kohdalla on merkittynä tieto siitä, kuka on merkitty kyseisen sähköisen panttikirjan saajaksi. On tavallista, että kiinnityshakemuksessa tietty velkoja on määrätty merkittäväksi sähköisen panttikirjan saajaksi.

Sähköisen kiinnityshakemuksen käsittelyaika on Maanmittauslaitoksen verkkosivujen mukaan yksi viikko.

Mikä on panttikirjan arvo vakuutena?

Panttikirjan arvo on yhtä kuin haetun kiinnityksen suuruus.

Kiinnityksellä tarkoitetaan kiinteistöön tehtävää merkintää siitä, että sitä käytetään velan tai muun saamisen vakuutena. Mikäli lainaa ei makseta takaisin, pankilla on oikeus periä kiinteistön myynnin yhteydessä sähköiseen panttikirjaan merkitty summa. 

Sähköisellä kiinnityshakemuksella voit hakea kerralla yhtä tai useampaa kiinnitystä omistamaasi kiinteistöön tai vuokraoikeuteen. Kiinnityshakemukseen merkitään aina: 

  • kiinnityksen kohde kiinteistötunnuksella yksilöitynä sekä

  • haettavan kiinnityksen suuruus euroissa ilmoitettuna.

Panttikirjan siirto

Sähköisen panttikirjan saaja on useimmiten pankki, joka lainoittaa kiinteistökauppaa.

Panttikirjan saajatiedon pitää olla ajan tasalla. Sähköisen panttikirjan siirto tarkoittaa sitä, että panttikirjan saaja muuttuu. 

Siirto tulee tehtäväksi esimerkiksi kiinteistökaupan yhteydessä, kun panttikirja siirretään myyjän pankista ostajan pankille ostajan lainan vakuudeksi. Siirtoa voi hakea vain se, joka on viimeksi kirjattu lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin sähköisen panttikirjan saajaksi. Eli jos panttikirjan saajaksi on merkitty myyjän pankki, on myyjän pankin tehtävä hakemus panttikirjan siirtämiseksi ostajan pankille. 

Panttikirjan siirtämistä voi hakea Maanmittauslaitoksen Kiinteistövaihdannan palvelusta. 

Panttikirjan katoaminen ja kuolettaminen

Sähköinen panttikirja ei voi kadota, eikä sitä voi varastaa, koska panttikirja on merkitty Maanmittauslaitoksen ylläpitämään sähköiseen lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin. 

Jos vanha paperinen panttikirja katoaa, se tulee aina kuolettaa. Kuolettamista haetaan kiinteistön sijaintipaikkakunnan käräjäoikeudesta. Kuolettamisprosessi kestää joitakin kuukausia.

Milloin panttikirja palautuu takaisin? 

Panttikirja tulee palauttaa takaisin omistajalle, kun laina on maksettu. Ainut poikkeus on tilanteessa, jossa panttikirjassa on jälkipanttausoikeus. Tällöin panttikirjaa voi käyttää vapautumisen jälkeen esimerkiksi toisen lainan vakuutena.