Mikä on pääomasijoitus?

Pääomasijoitus on pääomasijoittajan tekemä rahallinen investointi julkisesti listaamattomiin yrityksiin. Näihin yrityksiin lukeutuvat yritykset, jotka eivät ole pörssilistattuja. Kyseessä on yleensä kasvua hakevat yritykset tai muussa strategisessa murroksessa olevat yhtiöt, jotka kaipaavat ulkopuolista rahoitusta. 

Pääomasijoitus toimii siten, että pääomasijoittaja antaa rahaa yritykselle ja saa vastineeksi yhtiön osakkeita. Suomessa on oman pääoman sijoittajia, jotka sijoittavat eri vaiheessa oleviin yrityksiin. Sijoitusten suuruudet voivat vaihdella muutamasta kymmenestä tuhannesta jopa kymmeniin miljooniin euroihin. Suomalaiset työeläkevakuutusyhtiöt ovat merkittäviä sijoittajia, kun ne hakevat tuottoa eläkerahoilleen. Lisäksi monet yksityissijoittajat sijoittavat yhtiöihin etenkin yrityksen alkuvaiheessa. Heitä kutsutaan bisnesenkeleiksi, sillä he laittavat rahan lisäksi aikaansa. 

Miten pääomasijoitus toimii? 

Pääomasijoittajalla saattaa olla tiettyjä vaatimuksia sijoitustansa vastaan. Hän voi haluta esimerkiksi hallituspaikkaa yrityksen hallituksessa vaikuttaakseen päätöksentekoon. Molemmat osapuolet ovat avoimia keskustelulle, sillä molemmilla on omat intressinsä. 

Pääomasijoittajat eivät ole pysyviä omistajia, vaan ne irtautuvat omistuksestaan jossain vaiheessa. Tätä irtautumista kutsutaan exitiksi. Tavoitteet riippuvat pääomasijoittajasta – monilla on tähtäimessä saada yhtiö listattua esimerkiksi pörssiin. On myös mahdollista, että osuus myydään toiselle pääomasijoittajalle tai muulle ostajalle. 

Pääomasijoitus ja tuottovaade 

Pääomasijoittajat ovat asettaneet sijoituksilleen myös tuottovaatimuksen, sillä he haluavat vastinetta sijoittamille rahoilleen. Tarkoituksena on luoda arvonnousua, jotta he voivat myydä omistusosuutensa voitolla toiselle omistajalle tai saada rahat pörssilistauksen yhteydessä. 

Verottaja verottaa pääomatuloa omana veroluokkanaan. Tähän verotuskategoriaan lukeutuvat esimerkiksi osinkotulot sekä mahdolliset luovutusvoitot, kun pääomasijoittaja myy yksityishenkilöinä sijoituksiaan.