Mikä on nimellinen tuotto?

Nimellinen tuotto on sijoitetun pääoman tuotto. Se kuvaa, miten paljon sijoitettu pääoma on kasvanut tietyllä ajanjaksolla. Tyypillinen ajanjakso on yksi vuosi. Nimellistuottoa verrataan yleensä vuosittain ja monissa paikoissa sitä hahmotetaankin visuaalisesti graafeilla. 

Nimellisen tuoton lisäksi sijoituksia tarkastellaan reaalituottoina. Näistä kahdesta termistä puhutaankin yleensä rinnakkain kattavan yleiskuvan saamiseksi. Ne ovat tärkeitä tunnuslukuja esimerkiksi työeläkeyhtiöille, jotka raportoivat sijoituksensa menestyksestä julkisesti. 

Mitä nimellinen tuotto tarkoittaa? 

Nimellinen tuotto mitataan aina prosenttiluvuissa, jotta se on helppo suhteuttaa sijoitettuun pääomaan nähden. Huonoina sijoitusvuosina se voi painua pakkaselle, mutta hyvänä vuonna se voi olla jopa 8-10 prosenttia.  

Nimellinen tuotto eroaa reaalituotosta siten, että siinä ei ole huomioitu inflaatiota. Tämän takia reaalituoton ja nimellisen tuoton välinen ero voi olla merkittävä. Jos inflaatiotasossa tapahtuu merkittäviä muutoksia, se vaikuttaa voimakkaasti sijoitusten reaalituottoon, vaikka sitä ei ole havaittavissa nimellistuotossa. 

Miten nimellinen tuotto lasketaan? 

Nimellistuottoon otetaan huomioon sijoittajalle tuleva tulo, jossa otetaan huomioon arvopaperisäilytyksessä olevan osakkeen osinko sekä kurssikehitys. On myös tärkeää huomioida kulut, kuten omaisuudenhoitajan palkkiot. Tällä tavalla on mahdollista saada kattava kokonaiskuva tulo- ja menopuolesta. 

Reaalituotto lasketaan samalla tavalla, mutta siitä vähennetään kyseisen ajanjakson inflaatio. Näiden kahden välinen erotus voi olla yllättävän suuri etenkin, jos inflaatio laukkaa korkealla. Reaalituotto antaakin todellisemman kuvan osakesalkun tilanteesta.