Mikä on määräaikaistalletus?

Määräaikaistalletus on yleinen termi talletuksista puhuttaessa. Korkotason muutos on tehnyt määräaikaistalletuksista jälleen houkuttavia pitkän nollakorkokauden jälkeen, sillä niistä voi saada korkotuottoa. Kyseessä on kertatalletus, joten määräaikaistilille talletettu summa tulee tallettaa kerralla. 

Määräaikaistalletus on eräänlainen pankkitili, mutta siinä on tiettyjä aikarajoitteita. Talletustilillä voi tapahtua korkomuutoksia yleisen korkotason muuttuessa, mutta määräaikaistalletuksiin niitä ei yleensä tule enää sen jälkeen, kun tilisopimus on allekirjoitettu. Se onkin yksi sijoitusmuoto esimerkiksi arvopaperien lisäksi. Määräaikaistalletukset ovat kuitenkin riskiprofiililtaan matalammasta päästä. 

Mitä määräaikaistalletus tarkoittaa? 

Määräaikaistalletuksessa sitoudutaan pitämään varoja ennalta määritetyn ajan. Sopimus on tärkeä lukea huolella. Jos tallettajalle tulee kuitenkin tarvetta käyttää tilillä olevia varoja, on hyvä tietää, mihin on sopimuksessa sitoutunut. Nostoissa voi olla rajoitteita, joista on hyvä olla tietoinen ennen sopimuskauden alkua. 

Kun varat on talletettu tilille, määräaikaistalletuksen tilisopimukseen kirjataan, milloin sopimus alkaa ja mihin asti rahoja tulee säilyttää tilillä. Sopimuksen pituus voi vaihdella kuudesta kuukaudesta useampaan vuoteen. On hyvä miettiä myös omaa elämäntilannetta ja miettiä, milloin talletetuille rahoille on tarvetta. Jos niille on tarvetta tietyn ajan päästä, ei kannata sitoa pääomaa liian pitkäksi aikaa. 

Määräaikaistalletus ja korko 

Tilisopimuksessa määritetään myös määräaikaistalletuksen korko ja koron maksun ajankohta. Määräaikaistalletuksista saa talletushetkellä yleensä hieman korkeampaa korkoa kuin talletustililtä, sillä tallettaja ja pankki sitoutuvat sen hetkiseen korkotasoon.  

Tilisopimuksessa määritellään, kuinka usein korkoa maksetaan ja määräytyykö korkoa korolle vai lasketaanko se alkuperäisen pääoman mukaan. Määräaikaistalletus onkin potentiaalinen vaihtoehto korkotuoton hakemiseksi.