Mikä on indeksilaina?

Indeksilaina on joukkovelkakirja, jossa kohde-etuus on yleensä sidottu sen arvonkehitykseen. Kyseessä on strukturoitu sijoitustuote, johon on yleensä määritelty tietty minimisijoitus sijoittajaa kohden.

Indeksilaina on yksi Suomen suosituimmista strukturoiduista tuotteista ja siihen sijoittavat haluavat saavuttaa tuottoa. Monet valitsevatkin indeksilainan osaksi hajautettua sijoitussalkkua. Tuottotavoite ilmoitetaan indeksilainan myyntimateriaalien yhteydessä.

Miten indeksilaina toimiI?

Indeksilainassa on muutamia huomioon otettavia asioita, jotka sijoittajan on hyvä lukea huolella sijoituskohteesta kertovat esitteet ennen päätöksentekoa. On suuri merkitys sillä, onko laina pääomaturvattu vai ei. Pääomaturvatussa lainassa voi nimittäin saada minimissään nimellispääoman itselleen lainan eräpäivänä. Se voi olla jopa sata prosenttia. Mitä korkeampi prosentti on, sitä parempi se on sijoittajan kannalta.

Indeksilainassa ei kuitenkaan ole talletussuojaa. Jos liikkeellelaskija joutuu maksukyvyttömäksi, pääoman voi kuitenkin menettää osittain tai täysin. Jos strukturoidut sijoitustuotteet eivät ole ennestään tuttuja ja sijoitusesitteessä olevat termit eivät avaudu, kannattaa kääntyä asiantuntijan puoleen. Sijoittamista ei yleensä suositella kohteisiin, joiden sisältöä ei ymmärrä.

Voiko indeksilainan myydä ennen eräpäivää?

Indeksilainan voi myydä ennen eräpäivää, mutta sijoittajan on hyvä olla tietoinen, että sen arvo ei välttämättä vastaa samaa summaa kuin mitä se on ollut sijoitushetkellä. Arvo voi olla noussut tai laskenut. Onkin hyvä miettiä ennen sijoituspäätöksen tekemistä, että voiko lainaan sijoittaa sen eräpäivään asti vai onko rahoille tarvetta ennen sitä. Tyypillinen indeksilainan laina-aika vaihtelee kolmen ja kuuden vuoden välillä, joten se on melko pitkä aika.