Mikä on hoitotili?

Hoitotili liittyy vahvasti jokapäiväisten raha-asioiden hoitoon. Kyseessä on yleensä tili, josta lähtee tiettyyn palveluun liittyviä maksuja. Hoitotili onkin yleensä käyttötili, josta voidaan nostaa tai maksaa rahaa. 

Hoitotili voi siis olla tavallinen käyttötili, jossa hoidetaan muitakin raha-asioita eli se ei ole esimerkiksi säästötilin kaltainen erillinen tili, jossa ei ole muuta toimintaa. 

Miten hoitotili toimii? 

Hoitotili tulee määrittää tarkoitusperästä riippuen esimerkiksi palvelusopimuksessa. Jos kyseessä on esimerkiksi lainan korkoja automaattisesti e-laskulla veloittava tili, se tulee yleensä mainita luottosopimuksessa. Mikäli kyseessä on taas arvo-osuustilin hoitotili, se on kirjattu arvopaperisäilytyksen tietoihin salkun keskeisistä asioista. 

Tilinumerolla on merkitystä, sillä esimerkiksi osingot maksetaan suoraan salkulle määritetylle hoitotilille. Lisäksi lainan korot saatetaan ennalta määritetyltä tililtä. Näin ollen hoitotilin saldoa tulee seurata tasaisin väliajoin, jotta siellä riittää katetta, jos maksuja lähtee automaattisesti. 

Hoitotili ja muutokset 

Vaikka hoitotili kirjataankin yleensä kirjallisesti asiakirjoihin, sitä on mahdollisuus muuttaa myös jälkikäteen sopimalla asiasta yhdessä toisen sopimusosapuolen kanssa.  

Hoitotiliä on mahdollisuus vaihtaa, mutta joissain tapauksissa palvelua tarjoavat tahot saattavat veloittaa sen muutoksesta erillisen maksun. Tämän takia onkin tärkeää miettiä huolella käytössä oleva tili ja valita se oman käytön mukaisesti. 

Mikäli haluat muuttaa antamaasi hoitotiliä, kannattaa olla yhteydessä palveluntarjoajaan, sillä muuten vaihtaminen on hankalaa. Paras on lähettää uusi hoitotilin numero kirjallisesti, jotta se menee kerralla oikein ja tili toimii oikeaoppisesti myös tulevaisuudessa.