Mikä on haltijavelkakirja?

Haltijavelkakirja on velkakirja, jossa laina maksetaan takaisin velkakirjan sen hetkiselle haltijalle. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että velallinen maksaa velan loppuosan dokumentin haltijalle. 

Haltijavelkakirja poikkeaa esimerkiksi perinteisestä velkakirjasta siten, ettei siihen merkitä nimettyä henkilöä, joka saa maksun. Tämä on toisin kuin tavallisessa velkakirjassa, josta osapuolien tiedot löytyvät yksilöitynä. Se onkin tyypiltään juokseva velkakirja, joka voi vaihtaa haltijaa.  

Miten haltijavelkakirja toimii? 

On mahdollista, että lainaa antanut henkilö tai yhtiö voi luovuttaa haltijavelkakirjan eteenpäin. Erikoisuutena on, ettei asiasta tarvitse tehdä siirtomerkintöjä dokumenttiin. Siihen merkitään yleensä eräpäivä, jolloin maksu suoritetaan. Onkin merkittävä merkitys, että kenen hallussa velkakirja on eräpäivänä, mikäli lainaa ei ole maksettu takaisin ennen eräpäivää. 

Haltijavelkakirja kuuluu Suomen velkakirjalain piiriin, joten siitä määritellään laissa tarkemmin. Sen voimassaolo kestää niin kauan, jollei se mene vanhaksi, kuoleteta tai mitätöidä. Haltijavelkakirjan kuolettaminen onnistuu käräjäoikeudessa, mikäli se on kadonnut. 

Miten haltijavelkakirja laaditaan? 

Haltijavelkakirja on muotoseikoiltaan hieman poikkeuksellinen. Valmiita pohjia löytyy valmiina netissä. Siihen tulee merkata mm. velan pääoman määrä sekä lainan korko. Velkakirjaan tulee merkata myös velallisen nimi sekä muut tunnistetiedot, kuten henkilötunnus tai yritystunnus. Haltijavelkakirja vahvistetaan allekirjoituksella, jonka yhteyteen merkataan päiväys ja paikka.  

Haltijavelkakirjassa on usein myös todistajia, jotka kirjoittavat allekirjoituksensa ja nimenselvennykset. Todistajien läsnäolo ei kuitenkaan ole välttämätöntä.