Mikä on Finvoice?

Finvoice on suomalaisten pankkien ja maksulaitosten kehittämä verkkolaskuformaatti. Kyseessä on yksi Suomessa käytössä olevista verkkolaskun esitystavoista. Sen ylläpidosta vastaa suomalaiset pankit, kun taas tavaramerkki kuuluu Finanssialan haltuun. 

Finvoice käytännössä mahdollistaa, että suomalaiset saavat E-laskunsa samoilla tiedoilla kuin mitä perinteinen paperilasku olisi. E-laskussa on jo valmiiksi syötetyt tiedot, joten laskun maksaminen onnistuu sujuvasti omasta verkkopankista. E-lasku tarkoittaa nimenomaan kuluttajille lähetettyä Finvoice-laskua. 

Mitä Finvoice tarkoittaa? 

Finvoice on pitkän tuotekehityksen tuloksena syntynyt palvelu, jonka ensimmäinen versio syntyi jo 2000-luvun alkupuolella. Uusia versioita on tullut tasaisin väliajoin ja uusilla päivityksillä. Finvoicessa on tietty rakenne, johon lukeutuvat mm. myyjän tiedot, vastaanottajan tiedot, laskuttajan tiedot sekä maksutoimeksiantoon sisältyvät tiedot.  

Yleinen verkkolaskuformaatti Suomessa on myös Teapps, joka on toisiksi käytetyin verkkolaskuformaatti. Lisäksi Suomessa tuetaan myös Euroopassa yleisiä formaatteja. 

Miten Finvoice toimii? 

Finvoice perustuu niin kutsuttuihin sanomiin, joiden tulee täyttää skeeman vaatimukset.  

Finvoicen toimintatapa pohjautuu pankkien, laskuttajien ja ohjelmistotalojen järjestelmien keskinäiseen vuoropuheluun. Jokaisella on oma roolinsa – esimerkiksi ohjelmistotalo vastaa, että verkkolaskut ovat ennalta määritetyssä tiedostomuodossa. Kun pankki saa laskun, se tarkistaa, että viittaus on oikein. Jos se ei täytä vaatimuksia, lähetetty aineisto hylätään. Toiminta on hyvin tarkasti määritelty, jotta laskut toimivat oikein. 

Finvoice on vakiinnuttanut paikkansa Suomessa ja se onkin vienyt digitalisaatiota pitkälle eteenpäin. Kuluttajat suosivat mielellään paperitonta e-laskutusta ja haluavat ympäristöystävällisiä ratkaisuja myös laskutuksessa.