Mikä on diversifiointi?

Diversifiointi on yritykselle rohkea kehitysstrategia, jonka turvin se päättää laajentaa toimintaansa nykyisen liiketoiminnan ulkopuolelle. Päätös edellyttää rohkeaa kehityssuuntausta, jonka taustalla on yleensä kattava selvitys uudelle liiketoiminta-alueelle laajentamisesta. 

Yleinen diversifioinnin syy on nykyisen liiketoiminnan riskien hajauttaminen ja uusien kasvumahdollisuuksien löytäminen.  

Mitä diversifiointi tarkoittaa? 

Diversifiointi voi olla joko uudelle toimialalle laajentamista tai uusien tuotteiden tai palvelujen tarjoamista yrityksestä riippuen. Yhtiöissä vaaditaankin yleensä uudenlaista osaamista ja ajattelutapaa, jotta uuden toiminnan käynnistyminen lähtee sulavasti liikenteseen. 

Diversifioinnin tulee olla pitkällisen pohdinnan ja selvitysten tulos. Se edellyttää laajaa ja kattavaa selvitystä, jonka perusteella päätös on tehty. Lisäksi yhtiöllä tulee olla useita skenaarioita, jotka se ottaa huomioon mahdollisina riskitekijöinä. Jos uusi toiminta ei suju suunnitelmien mukaan, on hyvä pohtia etukäteen myös varasuunnitelmaa, jonka voi toteuttaa varmuuden varalle. 

On myös mahdollista, että diversifiointi tapahtuu epäorgaanisesti. Tämä vaihtoehto tarkoittaa, että yritys ostaa toisen yhtiön nykyisen liiketoiminta-alueen ulkopuolelta eli käytännössä se tekee yritysoston. Monien yhtiöiden mielestä se on kaikkein helpoin vaihtoehto laajentaa uusille toiminta-alueille. 

Diversifiointi liiketoiminnassa 

Diversifiointi edellyttää yleensä myös merkittäviä rahallisia investointeja. Yritys voi joutua palkkaamaan uutta työvoimaa ja käyttämään esimerkiksi markkinointiin sekä tuotannon laajentamiseen merkittävästi rahaa. Yleensä näihin kasvupyrkimyksiin tarvitaankin suuria taloudellisia satsauksia. 

Taloudelliset panostukset voivat edellyttää lainarahaa yrityksen kassaan. Zmartan yrityslainavertailu voi auttaa etsimään kohtuuhintaista yritysrahoitusta. Zmartan vertailu mahdollistaa, että yhtiö voi hakea vakuudetonta lainaa jopa 1,5 miljoonaa euroa. Aloita lainavertailu jo nyt!