Mikä on tietojen luovutuskielto?

Tietojen luovutuskielto tarkoittaa, ettei yksilön tietoja luovuteta ulkopuoliselle. Sillä voidaan viitata esimerkiksi yhteystietojen luovutuskieltoon, asiakasrekisterin päivityskieltoon tai omaan luottokieltoon. Muut toimenpiteet ovat niin ikään mahdollisia. 

Jos sinulla on esimerkiksi omaehtoinen luottokielto, se antaa suojaa esimerkiksi identiteettivarkauteen liittyen. Esimerkiksi lainanhausta voi kuitenkin tulla haastavampaa.  

Miten tietojen luovutuskielto tapahtuu? 

Jos mietit tietojen luovutuskieltoa, on hyvä selvittää ensin hyvät ja huonot puolet. Mikäli päädyt ratkaisuun, jossa haluat asettaa tietojen luovutuskiellon, se onnistuu kääntymällä asiasta vastaavaan viranomaisen puoleen. Sähköinen asiointi mahdollistaa useimmissa tapauksissa, että voit asettaa kiellot tarvittaessa netissä.  

Tietojen luovutuskielto ei kuitenkaan päde lakisääteisissä asioissa eli tietoja saatetaan luovuttaa viranomaisille kielloista huolimatta. Kaikkein järein toimenpide on turvakielto, jota tulee hakea tilanteissa, mikäli oma tai perheen turvallisuus on uhattuna. 

Mitä tietojen luovutuskielto tarkoittaa? 

Tietojen luovutuskieltoja voi olla eri tasoisia. Kaikkein järein toimenpide on asettaa oma luottokielto, joka tarkoittaa käytännössä sitä, ettei sinun nimissäsi voi ottaa lainaa. Ratkaisuun päädytään etenkin tilanteissa, joissa esimerkiksi olet joutunut ryöstön uhriksi. Sen asettaminen edellyttää pientä maksua ja se kestää tietyn ajan. Jos sitä haluaa uudistaa, kannattaa olla yhteydessä palveluntarjoajaan. Toimenpidettä suositellaan erityisesti, jos joutuu ryöstön kohteeksi. 

On mahdollista, että tietojen luovutuskielto voi tuoda haasteita tietyissä tapauksissa, mikäli esimerkiksi luotonmyöntäjät kaipaavat vahvistusta henkilöllisyyteesi liittyen. Joissain paikoissa voidaan kysellä esimerkiksi otetta väestötietojärjestelmästä.