Mikä on rahoituslaskelma?

Rahoituslaskelma kuvaa liiketoiminnan rahavirtaa. Se on yrittäjälle tärkeä työkalu rahoituksen näkökulmasta, sillä sen tarkoituksena on kuvata kassaan tulevaa ja lähtevää rahavirtaa. 

Rahoituslaskelman keskeinen rooli korostuu etenkin ulkopuolista yritysrahoitusta hakiessa. Luotonmyöntäjät ovat yleensä kiinnostuneita näkemään rahoituslaskelman ennen lainapäätöksen tekemistä. Luoton hakemisen lisäksi sen tekemistä suositellaan myös aloittelevalle yrittäjälle, jotta hän ymmärtää yrityksen kustannusrakenteen paremmin. 

Rahoituslaskelman tarkoituksena on koostaa yhteen rahoituksen, liiketoiminnan ja investointien rahavirrat. Se on julkisille osakeyhtiöille pakollinen osa tilinpäätöstä – ja tietyin ehdoin myös osuuskunnille sekä yksityisille osakeyhtiöille.  

Miten rahoituslaskelma toimii? 

Rahoituslaskelma auttaa yrittäjää ja hänen sidosryhmiään hahmottamaan, miten rahaa tulee liiketoiminnasta kassaan ja millaisia kuluja esimerkiksi investointeihin liittyen on. Lisäksi siinä tulee hahmottaa operatiivisen toiminnan kuluja. 

Rahoituslaskelman lukeminen voi ensisilmäyksellä tuntua hieman haastavalta. Siitä ei kannata kuitenkaan lannistua, sillä rahoituslaskelman lukemista voi opetella. Sen tarkoituksena on näyttää, tarvitseeko oman pääoman lisäksi vierasta pääomaa kulujen kattamiseksi. 

Rahoituslaskelman voi vielä jakaa kahteen eri muotoon eli suoraan ja epäsuoraan. Ne poikkeavat toisistaan esittämismuodossa. Epäsuora rahoituslaskelma on nettoperusteinen, kun taas suora rahoituslaskelma on bruttomääräinen. Onkin hyvä selkeästi ilmaista laskelmassa, kumpaa menetelmää on oikein käytetty. 

Miten rahoituslaskelma tehdään? 

Rahoituslaskelman voi tehdä itse. Mikäli se kuitenkin tuntuu hankalalta, siihen voi pyytää apua esimerkiksi kirjanpitäjältä tai muulta asiantuntevalta konsultilta. Huolella laadittu dokumentti on tärkeä apuväline niin yrittäjälle itselleen kuin ulkopuolisille asiantuntijoille. Sen tekemiseen kannattaakin panostaa, jotta tieto on asianmukaista ja oikeaa. Tällä tavalla saa välitettyä sidosryhmille oikean tilannekuvan tilanteesta.