Mikä on oikeushenkilö?

Oikeushenkilö on synonyymi juridiselle henkilölle. Kyseessä ei siis ole nimestä huolimatta ihminen, vaan ihmisten perustama yhteenliittymä, johon voi laskea esimerkiksi yhtiön, kunnan tai yhdistyksen. Oikeushenkilö saa alkunsa samaan aikaan kuin perustettava yhteenliittymä.  

Oikeushenkilö on termin yksikkömuodosta huolimatta joukko oikeushenkilöitä, joilla on oikeuksia ja velvollisuuksia. Niiden tulee esimerkiksi seurata lakia ja maksaa yrityslainansa takaisin.  

Mitä oikeushenkilö tarkoittaa? 

Oikeushenkilö ei ole sama asia kuin luonnollinen henkilö. Suomessa luonnolliseksi henkilöksi luetaan myös esimerkiksi omalla nimellä tai rekisteröidyllä toiminimellä liiketoimintaa harjoittavat henkilöt, jotka ovat siis käytännössä toiminimiyrittäjiä. Oikeushenkilöiden oikeuskelpoisuuden onkin arvioitu suppeammaksi kuin luonnollisten henkilöiden. Molemmat henkilömuodot ovat kuitenkin samalla viivalla useissa yhteyksissä, esimerkiksi starttiraha myönnetään yhtiömuodosta huolimatta. 

Oikeushenkilön ja luonnollisen henkilön välillä on eroa myös oikeustoimikelpoisuudessa, sillä luonnollinen henkilö on oikeustoimikelpoinen, mikäli hän ei ole vajaavaltainen. Luonnollinen henkilö on vajaavaltainen, mikäli hän on alaikäinen tai hän on edunvalvonnassa. Sen sijaan oikeushenkilöt ovat oikeustoimikelpoisia, mutta vain organisaatiota edustavat henkilöt voivat edustaa heidän oikeustoimikelpoisuuttaan.   

Oikeushenkilö ja identifiointi 

Luonnolliset henkilöt identifioidaan henkilötunnuksella, kun taas oikeushenkilön tunnistaa sen yksilöivästä yritys- tai yhteisötunnuksesta. Se säilyy koko sen olemassaolon aikana samana. Poikkeuksena ovat tilanteet, jos yritys sulautuu tai jakautuu. Lisäksi konkurssia käsitellään oman yritys- ja yhteisötunnuksen alla.