Mikä on korkomarginaali?

Korkomarginaali on lainan myöntävän tahon ansaitsema korkokate, joka perustuu anto- ja ottolainauksen väliseen summaan. Rahoitusmarkkinat toimivat siten, että luotonmyöntäjän tulee maksaa korkoa lainasta, jonka se on lainannut itse eteenpäin asiakkaalle.  

Korkomarginaalia tarkastellessa keskuspankeilla on keskeinen rooli. Suomen tapauksessa keskuspankkina toimii Saksassa sijaitseva Euroopan keskuspankki eli EKP, joka vastaa koko euroalueen hallinnoinnista. Sillä on suuri vastuu. Kansallisena keskuspankkina Suomessa toimii Suomen Pankki, joka hoitaa sille määriteltyjä tehtäviä EKP:n suunnasta. 

Mitä korkomarginaali tarkoittaa? 

Korkomarginaalissa on kyseessä korkoerosta, jossa lasketaan luotonmyöntäjän anto- ja ottolainauskoron ero. Antolainauksessa on korkeampi korko kuin ottolainauksessa. Tämä erotus muodostaa myös luotonmyöntäjän korkokatteen, sillä erotus jää luotonmyöntäjän voitoksi. Se kertoo myös luotonmyöntäjän kannattavuudesta. 

Pankkien toiminta perustuu siihen, että rahan määrä kasvaa lainaa nostaessa. Syynä on, että luotonmyöntäjä saa kasvatettua samalla uloslainatun rahan määrää ja talletusten määrää ja asiakkaan rahamäärä kasvaa samalla. Kun velallinen saa maksettua viimeisenkin lainan lyhennyksen pois, saaminen ja lainattu velka poistuvat pankin taseesta.  

Miten korkomarginaali eroaa marginaalikorosta? 

Korkomarginaali ei ole sama asia kuin marginaalikorko, vaikka ne usein sekoitetaankin keskenään. Ensiksi mainittu on asiakaskohtaisesti määritetty marginaali, jonka pankki määrittää lainahakemuksen yhteydessä. Marginaalikorko on siis korko, joka veloitetaan asiakkaalta lainan päälle viitekoron lisäksi ja se mielletään pankin ansaitsemaksi voitoksi. Tyypillisin viitekorko on Euribor-korko

Korkomarginaali on siis käsitteenä moniulotteinen, mutta auttaa hahmottamaan pankkien ansaintalogiikkaa. Mikäli sinulla on tarvetta lainalle, muista vertailla lainoja Zmartan lainavertailupalvelussa.