Mikä on kassavirtaennuste?

Kassavirtaennusteen tarkoituksena on ennustaa yrityksen tulevia kassavirtoja. Se antaa yleiskuvaa yhtiön tuloista ja menoista lähitulevaisuudessa, minkä takia se on tärkeä työväline yhtiön johdon päätöksenteolle esimerkiksi maksukykyyn liittyvissä asioissa. Sen voi jakaa lyhyen ajan kassavirtaan sekä pitkän ajan kassavirtaan. 

Kassavirtaennusteesta voi saada uudenlaista näkökulmaa ja oivalluksia yhtiön toimintaa. On mahdollista, että myös luotonmyöntäjät pyytävät nähdä ennusteen. Jos siis haet yritysrahoitusta, on hyvä tiedostaa, että siihen liittyen saattaa tulla kysymys. 

Miten kassavirtaennuste toimii? 

Kassavirtaennuste valottaa etenkin operatiiviseen toimintaan tarvittavia kustannuksia. Siinä voi hahmottaa samalla, mikäli niissä olisi pienentämiseen varaa. Laatimisessa voidaan huomioida esimerkiksi maksamattomia myyntilaskuja ja tulevia menoja esimerkiksi henkilöstöhallintoon liittyen. 

Kassavirtaennustetta tehdään usein Excel-taulukkoina tai visuaalisemmin graafina dokumentin laatijasta riippuen. Lyhyen ajan kassavirtaennuste keskittyy yleensä parin viikon tai kuukauden kassavirtoihin, kun taas pitkällä ajalla mitattava kassavirtaennuste yltää useamman vuoden päähän. 

Kassavirtaennuste ja seuranta 

Tulevaisuuden ennustaminen on haastavaa, minkä takia luotettavaa kassavirtaennustetta on vaikeaa tehdä pitkälle aikavälille. Ennustaminen voi olla erityisen haastavaa, mikäli olosuhteet muuttuvat äkillisesti vaikkapa pandemian takia. Mitä pidemmälle ennustetaan, sitä enemmän sen tulkinnassa on huomioitava epävarmuustekijöitä. 

Muuttujien takia ennusteiden paikkansapitävyyttä seurataan ja tehdään tarvittavia toimenpiteitä, jotta ennusteista voidaan tehdä tarkempia. On kaikkien etu, että kassavirtaennusteet ovat mahdollisimman tarkkoja. 

Mikäli kaipaat kassavirran hallintaan rahoitusta, hae yritysluottoa Zmartan yrityslainavertailussa! Rahoitusta voi hakea jopa 1,5 miljoonaa euroa. Yrityslainavertailun tarkoituksena on löytää yhtiöllesi mahdollisimman kilpailukykyinen laina.