Naisten ja miesten väliset erot rahankäytössä

2020-01-09
Zmarta ja Radio Nova yhteistyö

Naisten ja miesten rahankäytön erojen syistä riittää teoriaa ja tutkimusta, mutta juuri
tutkimuksen avulla on hahmotettu selkeitä eroja esimerkiksi naisten ja miesten
suhteesta talouteen sekä rahaan ja sen käyttöön.

Katsotaan nyt hieman pilke silmäkulmassa, millaisia eroja tutkimuksissa on löydetty. Jokaisella on luonnollisesti yksilöllisiä käyttötapoja, mutta psykologisissa tutkimusprojekteissa on löytynyt joitakin yhdistäviä tekijöitä.

Taloustiedossa parantamisen varaa, mutta etenkin naisilla

Taloustieteessä on tutkittu runsaasti väestöjen taloustiedon tasoa tai suomalaisten kulutusta, ja selkeä trendi tutkimusten tuloksissa on se, että yleisesti ottaen talouden peruskäsitteet voisi tuntea vieläkin paremmin. Tarkasteltaessa sukupuolten välisiä eroja nousee esiin havainto: miehet tuntevat talouden peruskäsitteet naisia paremmin.

Siinä missä tutkimusten tulokset on hyväksytty laajalti, ei naisten heikomman taloustiedon syistä ole saavutettu konsensusta. Yksi selittävä tekijä voi olla se, että tutkimusten mukaan miehen ja naisen muodostamissa perheissä kodin taloudellinen päävastuu lankeaa useimmiten miehen vastuulle. Tämän havainnon valossa on siis vain luonnollista, että mies myös kerryttää enemmän tietoa taloudellisten päätösten taustalle.

Arkiset erot kuluttajina

Miesten ja naisten välisistä eroista kuluttajina on tehty niin ikään paljon tutkimusta, ja valintaprosesseista on tutkimuksissa löydetty merkittävä käyttäytymismallin ero. Naisilla on tapana tuotteita ostaessaan huomioida kattavammin sekä objektiiviset (kuten tuotteen tekniset ominaisuudet) että subjektiiviset tiedot (asiakkaiden kokemukset ja tuotearvostelut), siinä missä miehet painottavat enemmän objektiivisia tietoja.

Samaten vertaillessa sukupuolia kuluttajina on paljastunut, että miehet tapaavat olla uskollisia tietylle tuotemerkille, naiset taas pysyvät uskollisina hyvälle asiakaspalvelulle. Siinäkin tosin on eroja, mitä pidetään hyvänä asiakaspalveluna: naiset arvostavat asiantuntevaksi kokemansa tiedon saamista, miehet ongelmien nopeaa ratkaisemista.

Nopean ratkaisun arvostaminen heijastuu myös ostopäätöksiin: tutkittaessa verkkokauppakäyttäytymistä black fridayn alla, naisten havaittiin amerikkalaisessa kyselytutkimuksessa vertailevan useampia verkkokauppoja keskenään kuin miesten. Miehet arvostivat nopeaa ostoprosessia ja tekivät valintansa todennäköisemmin jo ensimmäisestä kaupasta, josta löysivät kaipaamansa tuotteen.

Havaintoja rahankäytöstä

Esimerkiksi Suomessa Tilastokeskus painottaa tiedoissaan enemmänkin ikäryhmien kuin sukupuolten välisiä eroja, mutta joitakin havaintoja näistäkin voidaan tehdä kotitalouksien kulutusta kuvaavasta aineistosta.

Vahva ennakkoluulo on se, että naiset ottavat helpommin kulutusluottoa ja käyttävät enemmän rahaa vaatteisiin kuin miehet. Tilastokeskus vahvistaa tämän käsityksen: vuonna 2017 suomalaiset kotitaloudet käyttivät rahaa naisten vaatteisiin 2,15 miljardia euroja, miesten vaatteisiin 1,1 miljardia. Ero on siis huomattava. Yhdysvalloissa viranomaisten tilastot paljastavat samansuuntaisen eron.

Jos katsomme vielä rapakon toiselta puolelta saatavia viranomaistilastoja, voimme havaita mielenkiintoisia eroja verrattaessa miesten ja naisten rahankäyttöä.

Miehet tapasivat käyttää enemmän rahaa ruokaan, alkoholiin ja autoon. Sen sijaan ”viihteeseen” sukupuolet käyttivät yhtä paljon rahaa. Tämä sisälsi esimerkiksi lemmikkieläinten ylläpidon, että viihde-elektroniset laitteet kuten älypuhelimet – naiset käyttivät lemmikkeihin miltei 150 % enemmän rahaa kuin miehet, miehet puolestaan viihde-elektroniikkaan hieman enemmän.

Erojen syyt?

Kaikesta huolimatta on hyvä muistaa, että yksilölliset erot esimerkiksi kahden miehen rahankäytön tai luottokorttiostosten välillä voivat olla suurempia kuin yksittäisen miehen ja naisen välillä. Samaten eroista naisten ja miesten rahankäytön välillä ei pidä vetää liian pitkälle meneviä johtopäätöksiä siitä, ovatko nämä makrotasolla havaittavat erot myötäsyntyisiä vaiko roolien kautta opittuja ja näin sisäistettyjä.