Turvaa maksukykysi Zmarta Tuloturvalla

Tuloturva on vapaaehtoinen vakuutus, joka voi lisätä taloudellista turvaasi odottamattomissa tilanteissa. Jos sairastut tai joudut työttömäksi, Tuloturvavakuutus voi turvata säännöllisiä menojasi ja laskujasi, esim. lainasi kk-erän maksut. Kuolemantapauksessa kertakorvaus on 10 000 €.

Zmarta Tuloturvan voit hankkia soittamalla 
Zmartan asiakaspalveluun 09 4241 4444.

Mitä Zmarta Tuloturvavakuutus kattaa?

 • Tilapäinen työkyvyttömyys sairauden tai tapaturman takia.

 • Työttömyys tuotannollisista tai taloudellisista syistä – koskee ainoastaan ansiotyössä olevia, joilla on vakituinen työsopimus.

 • Kuolemantapaus – kertakorvaus 10 000 €.

 • Vakavan Sairauden Turva (vain Zmarta Premium Tuloturvassa).

Tuloturva voi maksaa kuukausikorvauksia jopa 12 kuukauteen asti, jos olet kokoaikaisesti sairaslomalla tai tuotannollistaloudellisista syistä työtön yli 30 päivää. Jos olet joutunut työttömäksi, sinun täytyy ilmoittautua paikalliseen työvoimatoimistoon työnhakijaksi ja olla oikeutettu joko valtion tai yksityisen työttömyyskassan maksamaan työttömyyspäivärahaan. 

Zmarta Premium Tuloturvassa on lisäksi Vakavan Sairauden Turva

Vakavan Sairauden Turva kattaa vakuutusehdoissa mainitut vakavat sairaudet (syöpä, sydäninfarkti, sepelvaltimoiden ohitus, munuaisten vajaatoiminta, aivohalvaus, suuri elinsiirto ja MS-tauti). Tarkemmat määrittelyt korvattaville sairauksille ovat vakuutusehdoissa. Jos tällainen sairaus todetaan, sinulle maksetaan kertakorvauksena 10.000 euroa. Syöpään liittyy 6 kuukauden karenssi eli vakuutus korvaa syövästä vain, mikäli se todetaan vasta kun 6 kuukautta on kulunut vakuutuksen alkamisesta. Vakuutusyhtiön korvausvastuu muiden korvattavien vakavien sairauksien osalta alkaa vakuutussopimuksen voimaantulosta. 

Turvavaihtoehdot

Tuloturva


Tuloturva sisältää turvat kuoleman, tilapäisen työkyvyttömyyden (sairasloma) ja työttömyyden varalta. Kerran kuukaudessa maksettavan korvauksen määrä on valittavissa 200€/kk, 400€/kk tai 600€/kk. Kuukausittain maksettavia vakuutuskorvauksia verotetaan ansiotuloina. 

Kuukausikorvausta ei voi valita suuremmaksi kuin 30% vakuutushakemuksen hetken kuukausittaisista bruttopalkkatuloista.

Premium Tuloturva

Premium Tuloturva sisältää turvat kuoleman, tilapäisen työkyvyttömyyden (sairasloma) ja työttömyyden varalta ja lisäksi turvan vakavan sairauden varalta. Kerran kuukaudessa maksettavan korvauksen määrä on Premium turvassa valittavissa 400€/kk, 600€/kk tai 800€/kk. Kuukausittain maksettavia vakuutuskorvauksia verotetaan ansiotuloina. 

Kuukausikorvausta ei voi valita suuremmaksi kuin 30% vakuutushakemuksen hetken kuukausittaisista bruttopalkkatuloista.

Mitä Zmarta Tuloturvavakuutus maksaa?

Vakuutusmaksu on 8,9% valitusta turvatasosta/kk:

 • 200 eur/kk turvatason vakuutusmaksu on 17,80 eur/kk

 • 400 eur/kk turvatason vakuutusmaksu on 35,60 eur/kk

 • 600 eur/kk turvatason vakuutusmaksu on 53,40 eur/kk

 • 800 eur/kk turvatason vakuutusmaksu on 71,20 eur/kk

Vakuutusmaksu veloitetaan kätevästi kerran kuukaudessa e-laskulla tai paperilaskulla.

Vakavan Sairauden Turva

Premium Tuloturvassa oleva Vakavan Sairauden Turva on hinnoiteltu seuraavasti:

Asiakkaan ikä  Hinta €/kk

18-29 vuotta = 3,00 €/kk
30-39 vuotta = 5,00 €/kk
40-49 vuotta = 10,00 €/kk
50-59 vuotta = 25,00 €/kk
60-65 vuotta = 40,00 €/kk

Tuloturvan myöntöedellytykset

 • Olet Zmartan asiakas.

 • Olet 18–63 vuotias ja vakituinen osoitteesi on ollut Suomessa viimeiset 12 kuukautta.

 • Olet ollut jatkuvassa työsuhteessa ja tehnyt töitä viimeisten 6 kuukauden ajan vähintään 16 tuntia viikossa tai 64 tuntia kuukaudessa. Et ole tänä aikana ollut lomautettuna. 

 • Olet terve, eikä sinulla ole sairautta, mitään vaivaa, vammaa, tautia tai kroonista tai ajoittaista sairautta.

 • Et ole minkään vaivan, vamman, taudin tai sairauden takia hakeutunut lääkärin tutkimuksiin tai hoitoon vakuutushakemuksen päiväystä edeltäneiden 12 kuukauden aikana, etkä ole tietoinen tällaisen tutkimuksen tai hoidon tarpeesta.

 • Et ole poissa ansiotyöstäsi tapaturman, sairauden tai vamman vuoksi ja et ole tietoinen tulevasta lomautuksesta tai työttömyydestä. 

 • Premium-turvan osalta (vakavan sairauden turva): et myöskään ole koskaan sairastanut sydänsairautta, verenkiertohäiriötä, verenpainetautia, halvausta, munuaisvikaa, syöpää, immunologista puutosta tai häiriötä, maksa- tai haimasairautta.

Korvausrajoitukset:

Zmarta Tuloturva ei kata:

 • Sairaustapauksissa sairautta tai vammaa, joka oli tiedossa vakuutuksen voimaan astuessa tai 12 kuukautta ennen tuloturvan ottamista.

 • Työttömyyttä, joka johtuu muusta kuin tuotannollisista tai taloudellisista syistä.

 • Työttömyyttä, joka alkaa 60 päivän sisällä tuloturvan ottamisesta tai josta sinulla oli tietoa vakuutuksen alkamispäivänä. 

 • Työttömyyttä, joka on jollakin tavoin tahallista tai vapaaehtoista (esimerkiksi irtisanoutuminen yhteisestä sopimuksesta).

 • Työttömyyttä, joka johtuu määräaikaisuuden päättymisestä.

 • Ensimmäiset 30 päivää työttömänä (omavastuuaika), työ Suomen ulkopuolella muun kuin suomalaisen työnantajan palveluksessa

 • Itse aiheutettua vammaa tai työkyvyttömyyttä, jonka syynä on esimerkiksi alkoholin tai lääkkeiden väärinkäyttö.

 • Psyykkisestä tai stressiperäisestä sairaudesta johtuvaa työkyvyttömyyttä tai sairaalahoitojaksoa.

 • Työttömyysturva ei koske yrittäjiä ja toimitusjohtajia.

Tämä on lyhyt esittely lainaturvasta. Tämä ei korvaa vakuutuksen vakuutusehtoja. Täydelliset tiedot vakuutuksesta ja lisätietoja korvausrajoituksista saat kohdasta Tuloturvan vakuutusehdot.

Verotus

Tilapäisestä työkyvyttömyydestä ja työttömyydestä maksettavat korvaukset ovat saajalleen verotettavaa ansiotuloa. Kuolemantapauskorvaus on edunsaajalle veroton 35.000 euroon asti, mikäli edunsaajina ovat vakuutetun lähiomaiset. Muille edunsaajille korvaus on verotettavaa pääomatuloa. Premium Tuloturvan perusteella vakavasta sairaudesta maksettava kertakorvaus on vakuutetulle veroton.  

Tiedot perustuvat 1.1.2017 voimassa olleeseen verolainsäädäntöön.

Kuka myöntää vakuutuksen?

Yhteistyökumppanimme lainaturvavakuutuksissa ovat Financial Insurance Company Limited* (osa AXAa) ja Financial Assurance Company Limited** (osa AXAa). Yritykset ovat vakuutusyhtiöitä (general insurance company), jotka ovat Iso-Britannian Prudential Regulation Authorityn hyväksymiä ja Financial Conduct Authorityn valvonnassa.

Finanssivalvonta vastaa Suomen sivuliikkeiden valvonnasta. Molempien yritysten kotipaikka on Iso-Britanniassa, osoitteessa Building 6 Chiswick Park, 566 Chiswick High Road, London, W4 5HR. Suomessa osoite on Hämeentie 19, 00500 Helsinki.

*(UK, Company No.1515187, Suomen Y-tunnus 1067708-2) 
**(UK Company No.4873014, Suomen Y-tunnus 1915572-3)

Zmarta Tuloturva etämyyntitiedot.

Kumppanimme

Teemme yhteistyötä yli 20 eri pankin ja luotonmyöntäjän kanssa. Näin varmistamme, että löydämme sinulle parhaimman mahdollisen lainatarjouksen, joka vastaa tarpeitasi.

 

OMATILI Kirjaudu. Vertaile. Valitse.

Täytä henkilötunnuksesi, niin saat uuden salasanan

bankid-technical-error
bankid-start start-link
bankid-aborted
bankid-unknown
bankid-error
bankid-expired
bankid-sign
bankid-invalid

Kirjautuu sisään

Luo ja lähettää uuden salasanan