Asiakastiedon kyselyjärjestelmä

Suostumus Asiakastiedon kyselyjärjestelmään

Suostumus Asiakastiedon kyselyjärjestelmään

Suostumus

Annan toimeksiannon ja suostumukseni Freedom Rahoitus Oy:n kanssa yhteistyötä tekeville luotonantajille kerätä, käsitellä ja luovuttaa muilta luotonantajilta saatavia tietoja aikaisemmista luotoistani luottohakemuksen käsittelyä varten. Luotonantajat kysyvät tietoja Suomen Asiakastieto Oy:n ylläpitämän teknisen kyselyjärjestelmän avulla järjestelmään osallistuvilta yhtiöiltä. Tämä toimeksianto auttaa luottopäätöksen teossa.

Luottojen kyselyjärjestelmä

Kuluttajaluottojen kyselyjärjestelmästä saatavia tietoja käsittelevät ainoastaan Freedom Rahoituksen kanssa yhteistyötä tekevät luotonantajat ja Suomen Asiakastieto Oy toimii tiedon välittäjänä.

Käsiteltävät tiedot koskevat luottoja ja niiden hoitamista.

Tietoja kerätään vain luottohakemuksen käsittelyä varten ja luottohakemuksen yhteydessä kerättyjä tietoja ei luovuteta ulkopuolisille ilman lain mukaista velvoitetta. Viranomaisilla voi olla pääsy näihin tietoihin omassa toiminnassaan.

Mikäli luotto myönnetään, tiedot säilytetään viiden vuoden ajan siitä, kun luotto on kokonaisuudessaan erääntynyt maksettavaksi, ellei laissa säädetä velvollisuutta säilyttää niitä tätä pidempään. Mikäli luottoa ei myönnetä, tiedot poistetaan kahden vuoden kuluttua luottohakemuksen tekemisestä.

Tiedot luovutetaan Suomen Asiakastieto Oy:n ylläpitämän Kuluttajaluottojen kyselyjärjestelmän kautta. Luotonhakijalla on oikeus tarkastaa mille tahoille ja mitä tietoja Kuluttajaluottojen kyselyjärjestelmän kautta on luovutettu. Tarkistusoikeuden toteuttaa Suomen Asiakastieto Oy.

Suomen Asiakastieto Oy:n ylläpitämään Kuluttajaluottojen kyselyjärjestelmään kuuluvat seuraavat yhtiöt (lista yhtiöistä):

http://www.asiakastieto.fi/pdf/positiiviset-luottotiedot-tietoa.pdf

Rekisteriseloste, kuluttajaluottojen kyselyjärjestelmä:

https://www.asiakastieto.fi/web/fi/tietosuoja-gdpr-asiakastiedossa.html